Till skillnad från förra partiledardebatten var det helt klart bra att Folkpartiet nästan ensamt lyfte en av våra stora utmaningar i samhället, integrationspolitiken. De förslag partiet presenterade igår på DN Debatt är värda att diskuteras och debatteras och förhoppningsvis får vi med oss våra allianskamrater på några av våra krav. Tyvärr ser det just nu ut som att de inte stödjer exempelvis språktest för medborgarskap. Att påstå att detta är rasistisk visar på vilken låg nivå det är på debatten och att politiker och andra tyckare inte kan presentera egna förslag på hur vi ska bryta utanförskapet – språkligt som på arbetsmarknaden om man inte mer betonar individens ansvar.

Folkpartiet lyfte i debatten skolans utmaningar och det är roligt att Socialdemokraterna försöker kopiera vår argumenation om läget i den svenska skolan, men med tillägget att det är skolministerns ansvar efter 6 år att resultaten inte har vänt. Att reformerna sjösätts med start hösten 2011 och att vi har 290 kommuner med olika skolpolitiska ambitioner och där den kommunala ekonomin och lokalfrågorna mer och mer styr skolpolitiken valde S-ledamoten Damberg att helt blunda för. Detta är inte trovärdigt men tyvärr en del i det politiska spelet. Regeringen har en tydlig skolpolitik och det arbete leds i regeringen av Folkpartiet. Att vi genomför de reformer beror ju på den misslyckade socialdemokratiska politik som under många år succesivt tonade ner betygens roll, vikten av kunskapskrav men också inte ställde krav på behöriga lärare som undervisar i skolorna. Denna sistnämnda faktor är helt avgörande och en viktig förklaring till de dåliga resultaten i skolan. Den stora frågan blir därför- varför ska vi gå tillbaka till den gamla skolpolitiken? Lyssnar man på Damberg och hans rödgröna vänner i riksdagens utbildningsutskott så vill de riva upp ett antal viktiga skolreformer för att styra tillbaka till ex den gamla gymnasieskolan. Problemet är att detta inte kommunicerats tillräckligt ut till medborgarna och det ligger heller inte i S, V, Mps intresse att förmedla detta för att inte skrämma iväg de väljare som faktiskt tycker att regeringens och Folkpartiets skolpolitik är att föredra framför t ex Vänsterpartiets totalt kravlösa skolpolitik.

Annonser