januari 2012


Läser återigen om ett fall på en skola, denna gång en fristående gymnasieskola som haft en turbulent höst och där gymansieeleverna bytt och fått nya lärare hela tiden, upp till 15 lärarbyten på kort tid. Detta får mig snabbt att tänka på den turbulens vi hade inom den kommunala äldreomsorgen för några år sedan där de äldre fick möta över 80 olika vårdare i hemtjänsten. Detta är inte okej och det är inte acceptabelt.

Nu handlar det om en VLT artikel som skriver om situationen på Västerås Fria Gymnasim, en skola som etablerade sig i Västerås 2003 (jag satt då som ledamot i utbildningsnämnden) och efter en liten skakig start har verksamheten skötts hyftsat bra och de elever jag mött vid mina besök har varit nöjda med sin undervisning och inte minst att skolan hade avtal med andra kommuner om när det gäller brandskyddsövningar. Även inom inriktningen bistånd har man också varit duktig på att erbjuda eleverna intressanta kurser i Sverige och utomlands.

Att ledningen bytts ut ett antal gånger och att man inte haft en långsiktig lösning med rektorskapet har förstås inte varit bra, varken för elever eller för lärarna. Ägaren som är VD har också till och från varit borta från verksamheten.

Jag uppmanar nu Västerås stads pedagogiska nämndernas stab att anmäla detta tilll Skolinspektionen och jag anser att VD som är yttresta chef för verksamheten måste befinna sig på plats för att snabbt reda ut denna situation samt att man lyckas få till en permanent skolrektor på plats. Den kritik som några elever ger uttryck för idag i VLT artikeln förstår jag till fullo.

Annonser

Så äntligen har VLT och några lokala medier börjat skriva om det som vi skolpolitiker debatterat och diskuterat länge, skolomställningar. Tidigare har jag kommenterat detta i Västerås Tidning (24/12) samt i fullmäktiges debatt den 1 december 2011. Även via inlägg i VLT, januari 2012.

Under 2009 genomfördes i Västerås en första stor omställning främst på grund av minskade elevkullar, alltså demografi. Den omställningen skedde i god anda, i samråd med skolledningar och informationen till berörda elever och föärldrar fungerade enligt mig i princip bra. Parallellt under dessa tider genomlevde många kommuner den ekonomiska kris som hade drabbat Sverige, men i Västerås behövde vi aldrig dra ner på skolbudgeten enbart utifrån att vi skulle spara, tvärtom ökades skolbudgeten årligen under Folkpartiet och Västeråsalliansens tid. En annan sak är att resurserna inte alltid hamnade på rätt saker och ibland kom de aldrig fram till skolans rektor utan fastnade hos någon direktör eller verksamhetschef inom den kommuanala utförarorganisationen proAros. Med detta känt krävde vi i mars 2010 en total reformering av proAros och vi gick till val på detta hösten 2010, efter att de rödgröna övertog makten i stadshuset valde vi att lämna in en motion i samma ärende till Västerås kommunfullmäktige som fortfarande inte behandlats. Men våra påtryckningar har ändå resulterat i att det pågår en slasg översyn av hela beställar-utförarmodellen. Men att som Moderaterna föreslå en total avveckling är inget Folkpartiet tänker gå med på.

Andra politiker inom de rödgröna har också ibland velat ge en bild av att anpassning av skolan och omställning beror på neddragningar generellt med den borgerliga regeringen. Det är en allt för enkel matematik. Man kan inte skylla dålig lokal prioritering och dålig hushållning av resurserna som går till en massa tomma, dyra lokaler på regeringens skolpolitik.

Det krävs nu snabba beslut för att stoppa att allt mer resurser går till tomma lokaler, främst på gymnasiet men också på grundskolenivå. Det som är viktigt är att man samtidigt har kvalitet i åtanke och inte bara ekonomi som proAros tyvärr haft när man lägger om stadierna till 6-9, detta är en utveckling som jag inte vill ha. Detta går stick i stäv med samtliga kommande skolreformer på nationell nivå.

Vi kräver nu att omställningen sköts bra men snabbt men att de besparingar som ligger ut, utöver demogarfi, direkt måste tas i första hand på proAros administration och inte som de rödgröna nu gör med att dra in resurser på skolnivå. Resultatet är anställningsstopp, kompetensstopp och vikariestopp. Lärarna får ännu tuffare att klara av sin redan fyllda arbetsschema.

Idag meddelade till slut Skolverket riktlinjer/rekommendationer kring niqab, heltäckande slöja i skolan. bl.a. Sveriges Radio och Dagens Nyheter rapporterar om detta som jag tidigare också kommenterat på min blogg när frågan diskuterades aktivt våren 2010. Min åsikt är densamma; niqab (heltäckande slöja för ansiktet) hör i inte hemma i skolan, varken på eleverna eller på undervisande lärare. I den svenska skoldebatten har det tidvis varit en intensiv debatt om andra prylar som mobiltelefoner, och inte minst om killarnas kepsar. Vissa lärare försöker lojalt upprätthålla ordningen genom att ha keprfritt, medan vissa lärare totalt struntar i att lägga ner tid på detta. I detta fall handlar det visserligen om en kulturell yttring iform av ett klädesplagg, frågan är om det är lämpligt i en studiesituation där elever kommunicerar med varandra, kommunicerar med sin lärare eller som var fallet i Stockholm en vuxenstuderande som utbildade sig för att arbeta med små barn förskolan. Detta kan enklast lösas vi att den kvinnliga studeranden eller lärarinnan om det är aktuellt bär en fin huvudduk/slöja. Tyvärr har denna lilla fråga fått stora proportioner men samtidigt är det bra med en debatt i frågan. Jämför vi med andra länder, även i Mellanöstern används inte niqab i skolan, om vi studerar majoriteten av de arabisktalande länderna, det kan finnas något enstaka undantag. Att här i Sverige försöka hänvisa till någon slags religionskoppling är därför inte helt korrekt.

Visserligen är Skolverket lite öppen för möjligheten att säga nej till niqab i skolan (till skillnad från Diskrimineringsombudsmannen) i sina nya riktlinjer, DO tyckte att det inte var ett okej med ett förbud i skolan. Men jag är kritisk till att Skolverket inte helt säger nej och med sitt ställningstagande återigen öppnar upp för väldigt olika tolkningar som ytterligare en gång riskerar att försätta skolans rektorer och lärare i en omöjlig situation. Skolans personal måste få tydliga besked- både från politikerna och från skolmyndigheter som Skolverket, dagens riktlinjer öppnar upp för en ny debatt varje gång en lärare, elev eller lärarkandidat hävdar rätten att få ha heltäckande slöja i skolan.

Läs mer på Skolverkets hemsida.

Händelserna i Malmö är förfärliga för de som bor och verkar i Malmö, men också för Sverige som helhet. Vi som sitter i justitieutskottet har idag uttalat oss i dagens Expressen om behovet och vikten av skärpt straffskala för vapeninnehav och vapenbrott. Den senaste tidens händelser i Malmö, men också i Göteborg indikerar på att samhället måste tydligare signalera hur vi ser på illegala vapen samt på straffskalan när vapen allt mer används för att skada och döda människor. Malmös läge anges som en förklaring och dess närhet till kontinenten, därför skulle jag också önska att kontrollen blev bättre hos Tullen, i dagsläget vet jag dock inte vad det skulle innebära resursmässigt. Vi vill se ökade satsningar på de sociala insatsgrupperna för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminella gäng, och det måste till mer insatser för ungdomar som vill lämna dessa kriminella gäng. Folkpartiet anser också att en nationell operativ enhet ska inrättas under Rikspolisstyrelsen för att särskilt fokusera på den grova organiserade brottsligheten, detta förslag meddelade min kollega i justitieutskottet Johan Pehrson med anledning av skjutningen i Malmö. Vi är överens om att detta skulle avlasta och stötta upp de regionala polismyndigheterna.

Som ledamot i Rikspolisstyrelsens styrelse välkomnar jag att regeringen säkerställt hos RPS att Polismyndigheten i Malmö får extraresurser för att utreda de senaste morden och beskjutningarna i Malmö.

Jag har också uttalat idag i Expressen att utöver skärpt vapenlagstiftning, vill jag se en tidigareläggning av den planerade vapenamnestin som planeras till 2013. Med tanke på alla uppgifter om den stora mängden illegala vapen som finns i omlopp är det viktigt att amnestin genomförs så snabbt som möjligt.