april 2010


Häromdagen presenterade jag vid ett besök på Vallby servicehus, tillsammans med vår talesperson i äldrepolitiska frågor, Folkpartiets program inför valet med idéer och förslag som vi vill verka och arbeta för den kommande mandatperioden. VLT skriver också om detta idag. Vi slår fast vikten av att behålla och utveckla den valfrihetsreform inom hemtjänsten som Folkpartiet var med och införde i Västerås 1 januari 2008 men vi vill fortsätta utveckla reformen både när det gäller utförare och möjligheten att välja innehåll inom ramen för den hemtjänst man har rätt till enligt biståndsbedömningen. Vi vill också utveckla och behålla de viktiga träffpunkter som finns idag för personer med psykiska funktionshinder eftersom vi vet hur viktiga dessa är för att bryta och förebygga isolering. Personer med psykiska funktionshinder har fortfarande inte rätt enligt Lagen om stöd och service, LSS, till sysselsättning. Därför är kommunens sysselsättningsverksamheter och träffpunkter väldigt viktiga. Vi går också till val på att som nästa steg inom äldrepolitiken för personer med annan bakgrund prioritera äldreboenden för syrianer så att de kan erbjudas en service på deras språk. Verksamheten ska ligga i stadsdelen Vallby i närheten av vänner och släktingar till de äldre som kan komma ifråga, men också med tanke på att både kulturcentret och St Koriakoskyrkan finns i närheten. Vi vill arbeta för detta i olika steg om Folkpartiet får fortsatt förtroende efter valdagen.

Annonser

Idag besökte Västerås råd för romska frågor Stockholm och romska kulturcentret i Gubbängen, Huddinge. Vi fick ett fantastisk mottagande och informerades av styrelseföreträdare kring centrets verksamheter med fokus på kultur, musik, dans. Att erbjuda romer i Stockholm en social mötesplats är ett av de viktigaste uppgifterna centret har, men också att vara en kontakt mellan romer och exempelvis myndigheter. Därefter informerades vi av föreningens företrädare som driver en tidning E romani glinda som utkommer 6 gånger per år och lyfter upp viktiga frågor för romer i Sverige och internationellt. Efter besöket i Gubbängen följde ett gripande besök på Forum för levande historia inne i Gamla stan. Myndigheten berättade dels om sitt generella uppdrag som har sin utgångspunkt i Förintelsen under andra världkriget, men också hur man uppmärksammar brott mot mänsligheten även begångna under den kommunistiska regimen.

Man visar också utställningar och tar emot mycket skolklasser på besök. När vi besökte myndigheten idag visades utställning (O)mänskligt. Den handlar om Sveriges rasbiologiska forskning i början av 1900-talet och fram till ca 1940-talet. Men ända fram till 1975 fanns bl.a. en lag om rätt att sterilisera människor. Dagen var intressant och visade på den intolerans som funnits i Europa och i vårt samhälle och hur vi under många år behandlat minoriteter även i Sverige, där romerna också varit en utsatt grupp av staten fram till 1960-talet. Frågan om romernas villkort är fortsatt högaktuellt med tanke på utvecklingen i flera europeiska länder där man fortfarande diskriminerar och förföljer romer. Västerås kommer fortsätta sitt aktiva arbete med dialog och fokus på utbildning och arbete för att skapa bättre livschanser för romerna i Västerås.

Den sk rödgröna oppositionen anförd av Mona Sahlin (s) eller snarare Maria Wetterstrand (mp) med tanke på hanteringen av frågan kring Förbifart Stocholm, eller kanske av Lars Ohly (v) som tvingade igenom ett nej till RUT-avdrag för hushållsnära tjänster, lovar nu nya miljarder i Svenska Dagbladet. Resurserna ska gå till ”vård, skola och omsorg”. Det låter bra och det är omsorgsfullt att tänka på kommunerna och landstingen. Men att skicka in nya miljarder löser inte skolans misslyckanden med den skolpolitik de rödgröna förespråkar, den löser inte arbetslösheten med den passiva bidragslinje de rödgrönsa förordar inte heller med tanke på den skattepolitik och höjda arbetsgivaravgifter det kommer att innbära att anställa ungdomar under 26 år. Hur kan de rödgröna föreslå en sådan förändring och samtidigt framställa sig som de ivrigaste för att lösa den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige? Varför vill de rödgröna fortsatt tvinga alla elever som går på gymnasiet att bli högskolebehöriga när detta upplägg resulterat i avhopp och utslagning från Göran Perssons gymnasieskola som vi haft sedan början av 1990-talet. De lösningar Mona Sahlin (s) gått ut med sommarskola och sommarpraktikplatser är inte lösningen och dessutom satsas det massor på den typen av aktiviteter t ex i Västerås där Folkpartiet och Västeråsalliansen är i majoritet.

Nya resurser till kommunerna är inte heller bara bra. Kommunerna har under 2007, 2008 och delar av 2009 haft mycket god ekonomi. Att bara skicka nya miljarder tar bort behovet av förändringstryck och omprioriteringar i de kommunala verksamheterna. Risken med statsbidrag är att de oftast är tillfälliga och för att klara av den långsiktiga politiken krävs det bättre lokala prioriteringar, inte nya statsbidrag.

Under lördagen deltog jag och Folkpartiet liberalerna när områdessamordnaren Ann-Cathrin Linér mfl arrangerat årets upplaga av Bäckby Torgfest. Årets tema var hälsa, men på torget utan för ICA-butiken samlades Folkpartiet med IOGT-NTOs ungdomsverksamhet och ett antal småhandlare och loppisbord som lockade många nyfikna. Mitt emot fanns en scen med uppträdande, musik och ungdomar som dansade, det var helt enkelt en mycket trevlig stämning. Se också VLTs reportage från torgfesten.

Folkpartister på plats hade bokbord och vi hade med oss frukt och kaffe. Men också några viktiga budskap för ett tryggare Bäckby som vi diskuterade med många förbipasserande västeråsare och Bäckbybor. Men vi fick också in synpunkter på flera andra områden t ex skolan. Efter vårt besök känner jag starkt stöd för mitt arbete att få till en lokal närpolis till Bäckby och gärna placerad på Bäckby centrum. Den satsning på bättrebelysning på drygt 760 000kr som Folkpartiet och Västeråsalliansen satsat på är endast en första del av de förändringar som krävs för ökad trivsel och trygghet. Vi fortsätter också vårt arbete för att bygga upp en nya skolverksamhet på Bäckby med fokus på bättre resultet men också mer arbetsro och trygghet. Folkpartiets arbete för ett tryggare Bäckby kommer att fortsätta och vi kommer fortsätta ha en bra dialog med de boende på olika sätt. I fredags skrev jag en artikel på VLT Debatt om vikten av civilsamhällets roll med mina kollegor i Västeråsalliansen och där vi särskilt lyfter upp två områden som engagerat oss en hel för det senaste året, fp-initiativet för Bäckby, men också det arbete som görs på Vallby av Vallby Unit och hur vi från stadens sida på olika sätt stöttar det arbetet.

Ett av folkpartiets viktigaste prioriteringar i Västerås den här mandatperioden har varit och är skolan. Våra resultat blir marginellt bättre men det är lång kvar att gå inom både grundskolan och gymnasieskolan. Det vi påbörjat tar mer tid att sätta sig och flera insatser är av strukturell karaktär, fortbildning, nya uppföljningsmetoder etc.

Under 2008 beslutade utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden att göra en första kartläggning kring lärarnas kompetens och därefter har vi två gånger per år bjudit in den kommunala utföraren proAros för att uppdatera oss i arbetet med att öka andelen behöriga och ämnesbehöriga lärare. Denna fråga är avgörande och utgör en central del i folkpartiets skolpolitik i Västerås och vi är övertygade om att detta är viktigt för att förbättra resultaten i skolan. Teknikföretagen uppmanade bara för några veckor sedan kommunpolitikerna i Sverige att följa upp lärarnas kompetens i Svenska Dagbladet.

I oktober 2009 tog jag ett liknande initiativ som fp:s representant i grundskolenämnden. Men denna gång ville vi genomföra en mer genomgripande kompetenskartläggning för att ta reda på hur många som har lärarexamen, för vilken skolform, om man är behörig i ämet etc. Denna första delrapport presenterades idag på grundskolenämnden då det varit ett komplext och stort arbete som involverat flera medarbetare. De medarbetare inom Västerås stad som arbetar med kartläggning på vårt uppdrag gör ett fantastiskt jobb och drygt 3000 lärare i förskolan och grundskolan har hittills besvarat detta. Senare under våren får vi en mer fullständig rapport och det kommer att utgöra ett viktigt underlag för våra framtida prioriteringar inom skolan.

Jag lyssnade på ett inslag igår i Sveriges Radio Västmanland. Där rapporterades bland annat att Socialdemokraterna i Sala och Västerås vill höja skatten om de vinner valet i september. I Västerås skulle det innebära en skattehöjning på 25öre för västeråsarna. Men enligt oppositionsrådet Ulla Persson (s) vill hon inte använda ordet ”höja”. Persson pratar hellre om att hon vill ”återställa” skattesatsen som den var innan Folkpartiet och Västeråsalliansen tillträdde. Det är mycket olyckligt att Ulla Persson återigen låter som partiledaren Mona Sahlin och frekvent använder ordet återställare i alla möjliga sammanhang.

Socialdemokraterna borde tala klarspråk: röstar ni på socialdemokraterna höjer vi skatten med 65 miljoner kronor. Från folkpartiets sida har vi presenterat vårt program som vi går till val på i september och där har vi gett tydliga besked: ingen skattehöjning och ingen skattesänkning innan vi samlat i ladorna och prioriterat den välfärdsservice som vi fortsatt vill utveckla.

Jag utmanar nu Ulla Persson på en ekonomisk debatt i SR Västmanland och jag hoppas att radion nappar på denna utmaning. Att återställarpolitiken fått ett ansikte genom Mona Sahlin och nu allt mer av lokala s-ledaren Ulla Persson visar på att alla utspel om framtiden och se möjligheterna etc känns märkliga om man bara vill gå tillbaka till hur det var förr, nämligen när statsministern i Sverige hette Göran Persson.

Idag svarar jag på VLT Debatt socialdemokraternas Anders Teljebäck kring hur Folkpartiet arbetat aktivt och fortsätter arbeta mot att förebygga ungas arbetslöshet- inte minst genom att erbjuda en bra utbildning. Socialdemokraternas nuvarande oppositionsråd sa vid en debatt på ABB-gymnasiet att han vill lägga 50mkr extra på insatser för unga arbetslösa. Men samtidigt har vi avsatt resurser som vi aldrig gjort tidigare, så det handlar inte om mer kommunala pengar. Kommer ungdomar att få ett arbete bara för att vi höjer kommunala budgeten ytterligare? Jag tror inte det. Inte tror jag heller på socialdemokraternas skattehöjning motsvarande 65 miljoner kronor som de vill kamma in från västeråsarna hushållsekonomi. Västeråsarna behöver dessa resurser för att betala för ökad besinpris, för att handla mat men också för att köpa varor etc så att vi kan hålla igång den lokala ekonomin som är viktig för vårt näringsliv. Dessutom har både Teljebäck och Staffan Jansson (s)-oppositionsråd en fel ansats anser jag som vill lägga mer på att reparera istället för att ha ett långsiktigt fokus där resurserna ska sättas in tidigare på förskolan och grundskolan. På sikt ska vi inte behöva lägga nuvarande resurser på åtgärder, de resurserna kommer då att behövas inom handikapp-och äldreomsorgen för att nämna några viktiga områden också.

Nästa sida »