maj 2011


Det känns bra att vara folkpartist, inte för att vi direkt är i mål. Men under lång tid i Västeråspolitiken har vi satsat på att lyfta kvaliteten i skolan, resultaten och lärarnas roll och villkor. Under mandatperioden 2006-2010 gjordes ett antal stora ekonomiska satsningar på skolan, ex för en läsa-skriva-räknagaranti i skolan, men också en stor satsning på lärarkompetensen.

Frågan om lärarlönerna uppmärksammade vi redan våren 2010 inför valet. Vi från Fp hade det med i vårt program och valmanifest, dessvärre räckte inte rösterna till för att Västeråsalliansen skulle sitta kvar vi styret. Sedan dess är det S och V som leder skolnämnderna och det är nu deras budget som ska presenteras inom kort. Från Folkpartiet är vi väldigt tydliga: vi vill nu prioritera upp lärarnas löner, det kommer vi att slåss för i budgetarbetet.

Igår deltog jag och tittade på lärarnas demonstration utanför stadshuset i Västerås, drygt 200-300 lärare slöt upp från olika skolor och skolformer. Flera av lärarnas krav är rimliga och något som jag står bakom- sedan kan man alltid diskutera takten och nivåerna. Men jag är överens med de om två saker som jag också drivit i Västerås och som jag redan presenterade våren 2010 som kommunalåd: vi vill höja lärarnas löner och vi vll avskaffa nuvarande proArosorganisation och reformera proAros. I det senare fallet har jag inlämnat en motion till Västerås kommunfullmäktige redan i januari men den stämplades in formellt vid fullmäktige i början av mars. Jag har också sedan två månader en interpellation om just lärarlönerna – och den ska vi debattera torsdagen den 9 juni i Västerås kommunfullmäktige, ser fram emot en bra debatt.

Annonser

Efter en veckas resa i Rumäninen är jag tillbaka på bloggen. Jag går igenom veckans tidningar och läser i VLT att stadens organisation proAros inte tänker överklaga beslutet när det gäller att fortsätta ha övervakningskameror vid bl.a. Bäckbykyrkan.

Att elever anser att det blivit lugnare, att lärare och skolledning anser att det varit brottsförebyggande har inte vägts in i Datainspektionens beslut, det tycker jag är anmärkningsvärt. Däremot ska en skola inte få ha kameror som används till andra syften än det man från början sökte tillstånd först, det är glasklart. Slarvar man med att informera om att vissa ytor övervakas ska man vidta åtgärder eller plocka ner.

Jag hoppas att skolan inte tvingas plocka ner alla kamerar, senast jag var på Bäckby för drygt en vecka sedan och besökte skolan fokuserade vi i samtalen med rektorerna när det gäller resulataten, därför hann jag inte med en rundvandring för att titta på de befintliga kamerorna.

Vi får se hur trygghetsarbetet etc påverkas av detta beslut.

Har de senaste dagarna ägnat mig dels år skolfrågorna, dels åt romska frågor som jag också arbetar med. Men jag lyssnade idag på ett inslag i Sveriges Radio Västmanland om skolavslutningar och kyrkorna. En återkommande debatt inför varke avslutning och varje år är det en debatt antingen mellan elever och skolledning eller mellan föräldrarna och skolledningen huruvida man ska avsluta med att fira på det ena eller andra stället.

Denna gång är det en skola i Surahammars kommun, enligt inslaget vill skolan vara i kyrkans lokaler, men som ett krav vill man inte ha med prästerna som arbetar i kyrkan. Visserligen är det dem två partnerna som kan komma överens om sådana detaljer. Men när skolan har det som ett krav för att vara där så har jag förståelse om kyrkan blir lite irriterade.

Det har funnits en märklig debatt om skolavslutningarna och att de inte alls ska få ske i religiösa sammanhang, ex kyrkor. Men det är en extrem åsikt att helt försöka radera ut alla traditoner som en avslutning innebär i Sverige med sånger, psalmer och andra typer av kulturella inslag som är en vktig del att bevara anser jag. Det är sant att ingen ska tvingas på något religiöst, det är också helt okej att utebli om man absolut inte kan tänka sig gå in i en kyrka. Men sådana saker har jag aldrig hört tals om under min tid som skolpolitiker i Västerås 2002-2010 och numera skolpolitiker på nationell nivå.

Tvärtom svenska elever och ungdomar får del av olika aspekter i religionsämnet, man besöker kyrkor, moskéer och synagoger och lär sig saker och lär sig tolerans och att respektera varandra. Låt mig jämföra Libanon där jag kommer ifrån. Om muslimer besöker en kyrka eller kristna en moské så visar man sin stora respekt och av artighet så visar man sin vördnad när man är på besök i de församlingarna. Det upplevs varken som provocerande eller så att man är i en kyrka eller en moské.

Den svenska debatten riskerar att hamna helt fel om vi ska börja förbjuda avslutningar i kyrkan utifrån en slags rädsla att vissa elever inte tillhör en viss religion. Utgångspunkten borde vara en annan- att det handlar om tradition och kultur, att det inte handlar om religiös indoktinering att sjunga Idas sommarvisa och ha en avslutning i en kyrka.

Denna helg har varit fullspäckad med intressanta aktiviteter. På förmiddagen idag besökte vi Sveriges Radio Västmanlands nya radiostation nere i Västerås centrum. Det är fina, rymliga lokaler och nära till centralstationen, passar bra om man pendlar som riksdagsledamot.

Efter det bar det av för att bevista Bäckby torgfest och en slags återinvigning av torget. Jag tycker att det inte fanns så mycket att återinväga, det enda nya var belysningen som vi fattade beslut om för drygt 1,5 år sedan och så hade man ställt dit 2-3 nya runda bänkar. Men det musikaliska inslaget med körsång och boliviansk dans av ungdomarna var väldigt fint. Jag passade på att gå runt och prata med flera Bäckbybor som jag haft en dialog med i området de senaste åren och det är viktigt för mig att Folkpartiet fortsätter ha en bra och levande dialog med stadsdelen Bäckby. Vi tog initiativ till kommunstyrelsens beslut om en Bäckbysatsning och vi ska fortsätta ligga på Socialdemokraterna att fortsätta genomföra insatser- utifrån den plan som vi lade fram 2009. Vi har ett stort engagemang för Bäckby och det finns höga förväntningar på flera insatser i området för ett tryggare Bäckby- vi lovar att fortsätta driva frågan i kommunfullmäktige.

Lyssnade idag på SR Västmanlands inslag att Justitiekanslern meddelat beslutet om att Wenströmska gymnasiet inte gjorde fel när den inför valet 2010 nekade Sverigesdemokraternas ungdomsförbund, SDU inträde. Jag tycker det är fel av skolan och den åsikten framförde jag redan när detta var aktuellt. Vi har en uppfattning i kommunen att alla partier ska få möjlighet att ha bokbord, debatter etc och det finns antagna riktlinjer för detta. Skolorna borde istället använda denna möjlighet inför valet och mellanvalsåren för att i god tid informera elever om vad olika politiska partier tycker.

Läser granskningen från Skolinspektionen som bl.a. Sveriges Television rapporterat om i dagarna där det konstateras att många elever på lärlingsutbildningarna inte erbjuds kvalitativa platser när det gäller de praktiska momenten. Vissa skolor som jag besökt har ibland överlåtit åt elever på yrkesprogrammen att själva hitta praktik och det är inte acceptabelt- om inte eleven har kontakter är det skolans skyldighet att ordna detta- annars borde inte den skolan ha gått ut och lovat platser som också inbegriper flera veckors arbetsplatsförlagd utbildning på ett företag. Detta måste kommunerna och Skolinspektionen fortsatt granska oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola.

Ytterligare en intressant del i inslaget-som inte var nytt för mig- men som länge irriterat mig är att många skolor, tyvärr många fristående aktörer, ersätter arbetsplatsförlagd utbildning i verksamheter som de själva bygger upp -något de kallas för lärlingsliknande utbildningar. Jag gillar inte detta och anser att det är fel när Skolverket medger att man får bygga ut utbildningarna på detta sätt. Det viktigaste och syftet med lärlingsutbildningen är att eleverna är ute återkommande under längre perioder ute på en riktig arbetsplats som ska förbereda de för en anställning eller starta eget efter skolan. Även om vissa skolförlagda verksamheter kan ge vissa färdigheter är det långt ifrån den verklighet som man får lära sig när man är ute på ett riktigt företag. Skolorna måste skärpa sig.

Jag har arbetat med frågan om utvecklingen av Bäckby sedan 2007 och sedan Folkpartiet la initiativet i kommunstyrelsen i mars 2009 fick stadens samtliga förvaltningar i uppdrag att påbörja ett systematiskt arbete inom flera områden för att lyfta stadsdelen. Fokus skulle vara på skolan, trygghetfrågor och insatser som på olika sätt minskar utanförskapet. Vi gjorde också en hel del för att nå ungdomarna som efter en tid fick resurser och stöd via Here4U samt ungdomsjobb speciellt öronmärkta för statdsdelen som ett sätt att få in ungda i arbete, först genom praktik och vägledning av Mimers projekt Jobbpunkt Väst. Parallellt har vi drivit på i frågan om närpolis, belysning, kameror på skolan etc etc. Samt att det måste till en ny plan för att se över den fysiska stadsbyggnadsplaneringen av Bäckby.

I ett antal artiklar begärde vi svar på frågor från Socialdemokraterna och därför inlänmade jag en interpellation i ärendet i april 2011. Vid två fullmäktige (av tv olika anledningar) har svaret inte hunnits med under fullmäktigemötet vilket innebär att svaret lämnas till mig i början av juni. Det ser jag fram emot.

Det jag reagerar på är ett kort radioinslag i SR Västmanland där Socialdemokraterna nu går ut med att ”resurserna för Bäckby nu är säkrade för 2011”. Budgeten för 2011 antogs i december 2010. Och områdessamordnaren och medlemsbladet i området är befintliga verksamheter som finns i arbetet. Att detta skulle vara en ny satsning är inte korrekt. Dessutom är det inte en områdestidning som är det absolut viktigaste men Mimer och områdeskontoret har haft det som ett bra komplement för att informera. Men det viktigaste är att Bäckby får resurser för att göra saker där ute på riktigt så att det finns något att informera om. Detta kommer vi fortsatt jobba aktivt för.

Läser debattinlägget idag på DN Debatt av Socialstyrelsen. En granskning och uppföljning av kommunernas arbete kring vissa insatser enligt Lagen om stöd och service till personer med funktionshinder, LSS visar att kommunerna drar ut på handläggningstider, dröjer med att fatta beslut och att man därmed inte är tillräckligt bra på att verkställa insatserna i besluten.

LSS finns till för de personer som av olika anledningar har varaktiga funktionshinder och därmed stora behov av insatser som personlig assistans, ledsagarservice eller specialanpassade bostäder- antingen servicelägenhet eller i bostadsformen gruppbostad med tillsyn och stöd dygnet runt. Lagen är en rättighetslagstiftning och det är mycket bekyrmrande att kommunerna inte tar sitt ansvar mot enskilda som är bland de mest utsatta i samhället.

Personer med funktionshinder har väldigt olika förutsättningar och behov. Med rätt stöd och kommuner som prioriterar som kan personer enligt LSS delta i arbetslivet, studier eller annan typ av verksamhet med ett bra stöd. De ska också räkna med samhällets stöd för att kunna delta på lika villkor- så långt det går och de kan- som övriga medborgare i samhället. Det är en skam att kommuner inte följer LSS och verkställer beslut som är mycket viktiga för de berörda.

Nästa sida »