Ledamot av Sveriges riksdag för Folkpartiet Liberalerna i Västmanland, ledamot i Utbildningsutskottet. 

Ordförande för Folkpartiet liberalerna i Västerås sedan februari 2013.

F d kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i Västerås, ordförande för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ledamot av folkpartiets partistyrelse.

Jag är 34 år och uppvuxen i Västerås med libanesisk bakgrund. Jag är yngst av 5 bröder.

Har varit politiskt aktiv sedan 2002 och tidigare engagerad i studentpolitik både lokalt och nationellt. Har också varit aktiv i Svenska Burmakommittén, bland annat som ordförande.

Annonser