juli 2011


Så kom beskedet idag (beslut igår av regeringen) att tillsätta en utredning som ska studera vinsfrågan inom friskolorna. Om detta rapporterar flera medier bl.a. Sveriges Radios Ekot, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det är självklart att en sådan fråga väcker debatt, frågor och funderingar samtidigt som vi har en generell skolpolitisk debatt om resultat, kvalitet etc. Det är mycket bra att alliansen äntligen kommit överens om denna utredning- från vår sida har vi hela tiden varit öppna för att granska förhållandet mellan kvalitetspåverkan och vinstuttag utan för den delen förorda ett totalförbud av vinster. Då skulle nästa område bli äldreomsorgen etc etc. Utgångspunkten måste vara att identifiera om det är ett stort problem överhuvudtaget samt försöka landa i några slags punkter där vi kan reglera i lag när det får anses att skolan gått för långt och i såfall vilka sanktioner som ska utdömas. Det är ungefär så jag ser på uppdraget- dels få en bild av omfattningen, dels hur vi ska förebygga och ge sanktioner om skolor uppenbart bryter mot regelverket.

Jag tycker att vi ska ha både friskolor och kommunala skolor. Som jag skrev i gårdagens VLT Debatt så är det viktigt med lika villkor lagstiftningsmässigt men också att vi ställer kvalitetskrav oavsett huvudman. Men insynen i och uppföljningen av kvaliteten av samtliga skolor måste bli mycket bättre för att granska och säkerställa att resurserna används till rätt saker och att elever och lärare får de förutsättningar som behövs och att resurserna som skolpolitiker skickar iväg med elevpengen faktiskt går till skolverksamhet. Även om debatten om friskolorna har fokuserat på vinstuttag, är det också ett bekymmer  i kommunala skolor att politikernas medskick av resurser inte alltid går till rätt saker- skillnaden är att de inte går till vinster – men de kan gå till tomma dyra lokaler eller till projekt och sådant som inte skolpolitiker beställt. Så det finns generella styrningsproblem i svensk skola och denna del med vinster och friskolor är endast den del av frågan och det är bra att regeringen tillsätter utredningen som kan titta och återkomma med förslag.

Annonser

Lyssnade under söndagen på de den första politiska anförandet i Almedalen. Jag hinner lyssna på ytterligare tre innan jag reser hem till Västerås igen. Denna gång var det de nya språkrören i Miljöpartiet. Fridolin och Romson fösökte ge sig in på skolpolitiken och ville sätta ”agendan” i sve nsk politik. Men skolan är redan på agendan och det är också en fråga som engagerar många väljare. Så på det sättet är det bra att också Mp börjat intressera sig för frågan. Men sedan går det utför för det moderna gröna partiet. Man låter precis som alla de socialdemokrater och vänsterpartister som jag debatterat skola med de senaste åtta-tio åren i Västerås lokala skolpolitik: mer flexibilitet, inga krav, ytterligare en chans, fler platser, gratis utbildning på KomVux, fler platser, inget krav på högskolebehörighet och ett allmänt resonerande om vad man behöver och inte behöver när man studerar inför den kommande arbetsmarknaden.

Miljöpartiet gjorde ett desperat försök att ge en skolpolitisk agenda och det kändes som att de bara pratade skola för att de skulle prata skola och vara med i den debatten. Men debatten blir inte intressant för de kommer inte med nya förslag inte heller erkänner de och pekar på de faktiska brister som finns i grundskolan och gymnasieskolan och orsaken till avhopp och hög ungdomsarbetslöshet (men obs det senaste beror på hur man räknar statistiken!). Nej, Mp levererade inget som jag inte redan hört i tio år av socialdemorater som vill backa bandet, ha mer av det som vi kritiserat i alla år och med resultatet utslagning, större IV-program och fler i arbetslöshet. Då hjälper det inte långsiktigt med att satsa miljontals kronor på allt efter gymnasieskolan- det är bara brandkårsutryckningar. För er som är intresserade kan ni besöka min hemsida www.folkpartiet.se/roger och läsa alla artiklar i detta ämne inför valet 2010 mellan mig och S -politiker. Läsvärt är också dagens VLTs ledare www.vlt.se/asikter/ledare  som skrev om samma sak som jag hade kommenterat igår få Facebook i samma ämne.

Äntligen så skriver vi 1 juli 2011. Den nya skollagen som riskdagen fattat veslut om börjar gälla idag och omfattar allt inom skolväsendet, från förskolan till vuxenutbildningen. När det gäller området vuxenutbildning och betyg från år sex kommer detta att börja gälla från och med 2012. En av de viktigaste områdena med den nya skollagen är elevernas rättssäkerhet och möjlighet att överklaga skolans åtgärdsprogram. I den nya skollagen ger vi också lärare och rektorer ökade disciplinära befogenheter, allt från kvarsittning, möjligheten att utvisa en stökig elev från resterande delen av lektionen till möjligheten att stänga av en elev i grundskolan för en kortare tid och detta är en av de stora nyheterna som behövs i skolan.

Det finns fortsatt bekymmer med mobbnig och trakasserier och nyligen kom också ett beslut om en elev i Hallstahammar som trakasserats enligt en anmälan som Diskriminineringsombudsmannen tagit ställning till. Oavsett grund för trakasserier är det inte acceptabelt och det är allvarligt att kommunerna och skolorna i princip alltid flyttar på ett offer iställer för den som faktiskt mobbar eller trakasserar, det borde vara sanktionsavgifter mot kommuner som fortsätter arbeta på detta vis- detta tänker jag fortsätta driva i riksdagen. Den nya skollagen ger rektorer större möjligheter att stänga av elever i grundskolan och det förtydligar också möjligheter för skolorna på grund-och gymnasieskolor att faktiskt flytta elever som exempelvis bråkar eller mobbar- (till en annan skolenhet) – det är ett viktigt steg som vi drivit länge. Men de kommuner som bryter mot de nya reglerna måste också vänta sig sanktioner av Skolinspektionen tycker jag.