december 2010


Har till och från kontakt med ungdomarna Abraham och Alexander som under min tid som kommunalråd uppvaktade mig för att som del i stadens arbete för utvecklingen av stadsdelen Bäckby, beakta en idé de presenterade – Bäckby Plaza kallar de sin parkidé. För ett par år sedan brann gamla Sofiaskolan ned och tomten vid Bäckbyb Torg är fortsatt öde, idag helt snötäckt. Vi tog initiativ till ett stort arbete i stadsdelen Bäckby- dels fokus på skolan, fokus på trygghetsarbetet men inte minst alla kontakt mer föreningar och ungdomar. Arbetet med unga utanför skola och arbetsmarknad engagerade mig mycket ända fram till valet, därefter har jag fått andra uppdrag och är inte längre ansvarig politiker för arbetet med Bäckby. Jag tycker fortfarande att en närpolis behövs där ute i stadsdelen och det kommer jag fortsätta framföra där jag kan. Närpolisen har en mycket viktig roll i trygghetsarbetet men också i stadens integrationspolitiska arbete. Efter valet har det varit knäpptyst i Bäckbyfrågan- jag tror att det inte finns lika stort intresse tyvärr bland politikerna som styr stadshuset idag (S, V, Mp). Men det visste jag med tanke på de reaktioner de visade när jag i mars 2009 i kommunstyrelsen presenterade vårt iniativ för ett tryggare Bäckby. Nog om detta nu.

Jag hoppas att ungdomarnas idé ska prövas seriöst i samband med planprogrammet som var en del i det arbetet som vi hann med innan maktskiftet. Stadsbyggnadskontoret läste jag  i gårdagens VLT har också kontakt och möten med Abraham coh Alexander och för en dialiog- det tycker jag är kanonbra. Vi ska stötta initiativ från de som direkt berörs och bor i området och om det är realistiska önskemål (ekonomiskt, planmässigt etc) bör detta få stöd av oss politiker.

Jag håller kontakt med ungdomarna också och tycker att det är skoj att de är engagerade. Detta borde smitta av sig till fler i samhället tycker jag!

Annonser

År 2010 summerar jag nog om någon vecka men visst har det varit ett händelserikt år på gott och ont. Vi har haft ett valår som började intensivt men slutade på ett märkligt sätt, både lokalt och nationellt. Om utvecklingen fortsätter så där kommer det att uppstå demokratiska bekymmer när alternativen och därmed konflikterna mellan partierna suddas ut och väljarna får en otydlig bild av vad de olika partiet står för. Här har vi alla förtroendevalda en uppgift varje dag under hela mandatperioden att tydligt tala om vad vi vill, vad våra partier tycker och hur vi vill påverka och lösa olika frågor i samhället. Det är vår uppgift som politiker tycker jag- då får väljarna en relation till oss och de får en tydlig profil i vad partiet eller den enskilde politikern/kandidaten inför ett val vill.

Jag har nu suttit i riksdagen sedan 4 oktober och det har varit omtumlande och spännande samtidigt som jag efter bara någon vecka upptäckter den kultur som präglar arbetet i riksdagen- så är det oavsett om man kommer till ett företag eller ett stadshus, det finns en kultur som präglar arbetet och antingen anpassar man sig fullt ut eller försöker påverka strukturerna- det lovar jag att fortsätta göra- jag arbetar på ett helt annat sätt än andra politiker och det måste finnas utrymme för det också i riksdagen.

Nu har vi haft lite ledigt och även de närmaste dagarna kommer vi att kunna umgås med nära och kära. Det känns fint trots all fokus på julklapparna att fler och fler faktiskt inser att det viktigaste är hälsan och att man får tillfälle att umgås med de man tycker om och reflektera över det som hänt och in i framtiden,det tror jag är nödvändigt med dagens turbosamhälle om vi ska överleva och klara av att dels vara aktiva och bidra till samhället och vara medmänniskor men också kunna trivas och må bra. Det ena förutsätter det andra.

Jag vill tillönska alla vänner och väljare men också alla västeråsare och västmanlänningar en God Jul och en god fortsättning inför det kommande nya året.

Roger Haddad

Igår fattade vi i Sveriges riksdag ett historiskt och viktigt beslut: hösten 2012 införs en ny och mer rättvis betygsskala och betyg ska ges redan höstterminen i år 6 när eleverna slutfört terminen.

Jag representerade Folkpartiet liberalernas när betygsdebatten i riksdagen ägde rum under måndag kväll och det som var mest intressant var hur V och Mp gjorde allt för att distansiera sig från S och överenskommelsen om att de skulle vilja ha  betyg i år 7. Min slutsats är att de inte alls vill ha betyg- det var bara ett spel inför valrörelsen 2010. Hur som helst., beslutet är nu fattat. Även i denna skoldebatt i kammaren valde företrädare för S, V, Mp att inte debattera med oss i alliansen eller Folkpartiet  och för varje gång undrar man varför vi isåfall har debatter i riksdagens kammare. Jag hoppas att detta blir bättre!

Riksdagens beslut innebär att vi slår fast att vi ska ha skriftliga omdömen som får vara betygsliknande. Vi inför en ny betygsskala A-F med nationella betygskriterier för betygsstegen A, C och D. Beslutet innebär också att vi inför betyg tidigare i grundskolans år 6. Detta är något som jag och Folkpartiet har drivit och opinionsbildat för i många år och det är en viktig och efterlängtad reform.

Skolorna måste bli bättre på att mycket tydligt, både muntligt och skriftligt, kommunicera med eleven och föräldrarna hur det går i skolan. Betygen är ett viktigt instrument för en bra och systematisk kunskapsuppföljning – först då kan skolan både sätta in extra stöd eller stimulans när man följer upp eleverna och det ska man göra i god tid och inte som idag vämta till år 8.

Följer gårdagens och dagens mediabevakning av valet i Vitryssland, också kallad Europas sista diktatur. Idag meddelade valkommissionen att president Jukaschenko fick 80% av rösterna. Valobservatörer och riksdagskollegor som Abir Al-Sahlani och Caroline Szyber från den svenska riksdagen bekräftar till svenska medier att situationen varit allt annat än demokratisk ochoch speciellt de våldsdåd och de attacker som gjordes mot några presidentkandidater. Det är bra att Sverige idag genom utrikesministern tar avstånd från detta och framförde kritik mot valet.

Jag hoppas att andra EU-länder också instämmer i den svenska kritiken och markerar detta mot den vitryska regimen. Jag hoppas också att de företag som idag har affärer med Vitryssland tar sig en funderare.

Läser i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att S begär skoldebatt i riksdagen med anledning av resultaten i skolan. Folkpartiet välkomnar alltid en skoldebatt och under riskdagens behandling igår av utbildningsutskottets betänkande och förslag till budget för 2011 fanns det endast ett par avvikande förslag från de rödgröna. Folkpartiet och alliansen höll anföranden och var beredda på en konstruktiv skoldebatt. Men det är med besvikelse jag kunde konstatera, för andra gången, att Vänsterpartiet inte var närvarande (inte heller under allmänpolitiska debatten i oktober när vi debatterade utbildning). Socialdemokraterna var inte med i oktober, men däremot på plats under onsdagens budgetdebatt. Förvånad blev jag att Mikael Damberg, ny utbildningspolitisk talespeson, inte begärde repliker med ett undantag, på alliansens inlägg och därmed var debatten avslutad. Jag blir därför förvånad när samme Damberg hos talmannen begär att kammaren ska hålla en skoldebatt med anledning av PISA-rapporten (något som vi berörde alla i våra anföranden). Debatten planeras att hållas i slutet av januari. Socialdemokraterna hade inget att komma med, inga alternativ och i princip ingen alternativ budget frånsett satsningen på vuxenutbildning och platser på högskolan.

Socialdemokaraternas Mikael Damberg använder tyvärr inte de planerade möjligheterna och valde igår att ducka och vara tyst, det är inte trovärdigt. Jag förväntar mig därför inget nytt i den kommande planerade extradebatten om skolan som Damberg begärt.

Från Folkpartiets sida och min sida valde jag att ta replik på en s-företrädare och därmed blev det en kort debatt om behörighetsreglerna till gymnasiet och dess konsekvenser för det elevunderlag som sedan fortsätter till högskolan.

Gårdagens attetat, det första av sitt slag i Sverige där en självmordsbombare valde att spränga sig är något som vi måste ta avstånd ifrån. Det som hänt är oacceptabelt men samtidiigt väldigt svårt att förebygga. Ett öppet och demokratiskt samhälle som det vi värnar i Sverige riskerar alltid den här typen av attentat. Dessvärre kan detta i värsta fall bidra till ökad misstro mot muslimer, därför är det bra och viktigt att muslimska företrädare idag tagit avstånd från dådet.

Säkerheten måste ändå förstärkas – det kan inte ha varit en slump att en attentatsman väljer centrala delar i Stockholm där det dels rör sig mycket människor, dels i närområdet så finns det flera centrala institutioner för vår demokrati som riksdagen och regeringskansliet utgör.

Motiven lär vi vänta på att få fram (Svenska Dagbladet lyfter upp några inslag), men av det som framkommit i massmedia tar personen upp Sveriges engagemang i Afghanistan som en del men också Lars Vilks Muhammedteckning. Den här typen av aktiviteter kan naturligtvis provocera enskilda personer att genomföra den här typen av attentat och med tanke på de försök till attentat mot Lars Vilks personligen och hans hem för en tid sedan måste vi alltid ha i beredskap att detta kan skapa en sådan ittitation att man vill skada fler personer.

Det som inträffat idag får inte ändra Sveriges aktiva insatser i Afghanistan, det får heller inte tysta oss för att stå upp för yttrandefriheten och tryckfriheten som är en del av den svenska demokratin. Detta attentat är ett sätt att skrämmas och påverka vår hållning till dessa viktiga demokratiska rättigheter. Jag delar SvDs ledare: detta får inte skrämma oss, vi borde istället bli förbannade.

Det har under lång tid i svensk skokldebatt funnits en skillnad mellan Folkpartiet och de borgerliga partierna, och å den andra sidan de rödgröna- inte minst socialdemokraterna och vänsterpartiet har varit starkt motståndare av spetsutbildningar och elitklasser. Musikklasser och idrottsprofiler har funnits länge, både i grundskolan och gymnasieskolan. När jag debatterade elitklasser i Sveriges Radios program Skolministeriet mot Rossana Dinamarca (v) hävdade hon att hennes parti aldrig gillade den dåvarande socialdemokratiska regeringens beslut. Vänsterpartiet hade en chans eftersom en minoritetsregering inte kan få igenom sina förslag om inte V i detta fall ger sitt stöd. Ändå valde man att indirekt acceptera S-regeringens lilla omflyttning att tillåta inslag av spetsutbildningar.

Regeringen vill nu gå vidare och igår beslutade riksdagen om en ny yrkesdansarutbildning som mer ska svara mot den elit som krävs för att få dansare med internationell konkurrenskraft. Mot detta reserverade sig Mp och V. Jag tycker det är rimligt att en smal, specialiserad utbildning som kostar staten mycket resurser också ska hålla högre kvalitet. Kritik har funnits mot nuvarande utbildning då det saknats krav på mål, kvalitet och resultat. Detta ändrar vi på nu.

Vi kommer också fortsätta fokusera på att öka inslag av elitutbildningar på gymnasieskolan och till viss del i högstadier när det gäller ämnen som naturkunskap och matematik. Trenden som tyvärr är negativ behöver den här typen av insatser i svensk skolpolitik för att dels höja förväntningarna men också öka stimulansen för duktiga elever som idag inte får tillräckliga möjligheter. Det tycker jag är bra och det finns nu ett förslag som är ute på remiss i landets kommuner.

Nästa sida »