april 2011


Idag arrangerade riksdagens nätverk för romska frågor ett halvdagsseminarium om romska frågor. Nätverket hade bjudit in EU-minister Birgitta Ohlsson (fp) som berörde debatten och situationen på europeisk nivå. Sedan fanns representanter från romska kulturcentret och de romska kulturklasserna i Stockholm som berättade om sina verksamheter.

Länsstyrelsen i Stockholm som nationell följer upp kommunernas ansvar berättade om goda exempel, men också från kommuner där det inte görs så mycket trots en stor andel romer i skolan och i kommunen. ¨

Starkast och bäst intryck gjorde Erland från romska ungdomsförbundet och hans 4 unga kollegor från Örebro och Borås som berättade om deras situation i skolan, vad de tyckte var viktigast och det var svåra och stora frågor som attityder, disksriminering, problemet med unga föräldrar och att man gifter sig i väldigt unga år och hoppar av skolan etc.

Seminariet är vårt första och nätverket hoppas på fler aktiviteter och nu gäller det att spela in dagens erfarenheter till den svenska regeringen inför arbetet med den skrivelse som snart ska lämnas till oss i riksdagen.

Annonser

Debatten är återigen aktuell i de västmanländska medierna. I torsdags kommenterade jag Sala kommuns beslut i fullmäktige att förbjuda tiggeri, det kan du lyssna på i inslaget från Sveriges Radio Västmanland. Frågan var uppe 2008 i Västerås när den lokala ordningsstadgan skulle revideras ochd et fanns krafter för att en sådant tillägg om tiggeriförbud skulle införas. Men det fanns ingen majoritete för en sådan ändring och vi från Folkpartiet var tydliga motståndare till en sådan ändring.

Jag har inte ändrat uppfattning, detta är en principell fråga och den berör mänmniskors möjligheter att resa i EU och verka på olika sätt. Dessutom tror jag att problemet överdrivs och att politiker i kommunen inte tagit tillvara de andra möjligheter som finns i samverkan med polisen för att komma åt den olagliga delen av det som upplevs som tiggeri- dvs om det är barn som utnyttjas eller om det finns misstanke på kriminella rörelser- då är det en polisiär fråga och polisen har befogenheter att agera utan en ändring i en kommuns lokala ordningsstadga.

Jag hoppas att länsstyrelsen inte medger denna ändring för Sala kommun då den stider och saknar stöd i svensk lag. Läser idag en kommnetar av s-politiker i Västerås, Staffan Jansson som är ”öppen för detta och en diskussion kring frågan”. Jag hoppas att det är bara han som driver detta i sitt parti. Jag som ledamot av kommunfullmäktige i Västerås kommer inte att rösta för ett sådant förslag om det skulle bli aktuellt.

Uttalandet från socialdemokraten i Stockholm debatteras- bl.a. i Dagens Nyheter  och Svenska Dagbladet – och det är bra. Det är också bra att frågan om ungas utanförskap och ungdomsarbetslöshet debatteras- det har vi i Folkpartiet gjort aktivt under hela mandatperioden medan Socialdemokraterna var passiva och tysta fram till valåret 2010 då vaknade man till och lovade 50 miljoner extra till ungdomsarbetslösa. Detta var förstås bara ett tomt utspel och inget man realiserade när man tog över i stadshuset med sin minoritetsregering (S;V;MP).

Att underlätta för arbetsgivare att anställa är ett viktigt politiskt uppdrag för oss i riksdagen – företag och arbetsgivare ska ha råd att anställa ungdomar. Gymnasiepolitiken gör vi nu om så att fler kan klara av en utbildning med godkända betyg och öka sina chanser att få en anställning. Yrkesutbildningarna och lärlingsutbildningarna har samma syfte- förbereda ungdomar att ha bättre på fötter när man kommer ut i arbetslivet. Detta är jag övertygad är det mest effektiva sättet att förebygga ungdomsarbetslösheten i Sverige- och dessa utbildningar har socialdemokrater i både riksdag och Västerås lokalpolitik röstat emot.

Socialdemokraten Karin Wanngård, i Stockholm som kandiderar efter Carim Jämtin uttryckte att det är ett problem för unga och deras villkor och att hon inte vill se några skitjobb såsom säljare eller att man arbetar på provision. Det finns mycket att göra för en bättre arbetsmiljö och bättre villkor- men jobb är jobb och det är en viktig principiell fråga. Arbete är grunden för vår välfärd och för att kunna försörja oss. Vi har under många år försökt ändra attityderna och systemen för att uppmuntra människor att lämna bidrag och ta sig ett arbet, utbilda sig och gå vidare etc.. Ett första arbete, timanställning, vikariat, säsong eller vad det nu är i början är mycket bättre än att leva på bidrag och gå något av kommunens sysselsättningsinsats som inte alltid leder någonvart- tvärtom finns det många kommuner där människor fastnar permanent och där kommunens arbetsmarknadsenheter bara sväller-  detta är ingen bra utveckling.

Karin Wanngård (s) har visserligen bett om ursäkt efter denna debatt- men jag tycker att framträdande politiker som aspierar på att bli finansborgarråd i Stockholm måste vara tydliga i sina budskap och tänka sig för vad man säger och inte säger. Det viktigaste är att unga får en anställning och ett arbete/egen försörjning, i det avseendet finns det inga skitjobb. Är ungdomarna missnöjda får de byta till något annat, gå tillbaka till studierna eller förlita sig på föeäldrar som kan försörja dem.

Avslutsningsvis skriver Wanngård i sin ursäkt på Newsmill att hon tänker fixa riktiga jobb till ungdomarna och att det var det hon syftade på. Wanngård gör samma fel som andra socialdemokrater och de i Västerås: politiker och Socialdemokraterna kan inte fixa jobb till människor, det är inte politikernas uppgift. Vi ska arbeta med att förebygga ungdomsarbetslöshet, vi ska satsa på skolan och på vuxenutbildning etc  -men sedan måste det finnas arbetsgivare som vill ansätlla.

Idag besökte jag Arboga kommun i min valkrets Västmanland. Jag hann överlägga lite med kommunalrådet Olle Ytterberg om viktiga frågor och utmaningar som kommunledningen bedömer och som kan vara av intesse för mig som riksdagsledamot att bevaka och ta med mig i riksdagsrarbetet. Efter det besökte jag kommunens arbetsmarknadsenhet och chefen Ove som gjorde en mycket noggrann genomgång och besvarade alla de frågor som jag hade och funderade kring både när det gäller flyktingmottagningen, ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser s´generellt som kommunen och Arbetsförmedlingen lägger resurser på.

Efter en lunch med våra lokala Fp-företrädare besökte vi Arboga kommuns ungdomshus som har verksamheter och aktiviteter för ungdomarna i den gamla brandstationen, efter en ordentligt rundvandring hade vi ett bra samtal med ungdomshusets ledare, socialtjänsten och närpolischefen Sören som berättade hur man samverkar och hur polisens ungdomsenhet arbetar. Bilden är från det mötet.

Läser i Dagens Nyheter att Socialdemokraterna vacklar ifrågan om kommunaliseringen av skolan. Tyvärr är det inte bara socialdemokrater utan även andra partiföreträdare som säger att man inte vill återförstatliga- men att staten bort ta ett mycket störra ansvar för att styra och följa upp skolan. Varför kan inte dessa partier ge tydliga besked? Hur menar de med att staten jämfört med idag ska ta ett större statligt ansvar samtidigt som vi har kommunalt huvudmannaskap för skolan? Kommunaliseringen är ett haveri och vi har 290 olika kommuner som prioriterar skolan och kvalitetsfrågorna på helt olika sätt. Olika majoriteter prioriterar olika och intresset från skolpolitikerna eller kommunledningarna varierar kraftfullt. Många kommuner vet inte hur resultaten ser ut, man vet inte hur lärarkompetensen ser ut etc.

Jag har sedan jag ingick i Folkpartiets skolgrupp inför landsmötet 2009 tagit tydligare ställning för ett återförstatligande av skolan. Det vi gör nu i regeringen med en tuffare Skolinspektion, fler nationella prov, nya reformer och en ny lärarutbildning är förstås ett måste och ett viktigt statligt ansvar. Men det räcker inte- finansieringen och prioriteringen och att säkerställa att alla barn oavsett kommun får bättre förutsättningar än idag måste garanteras på ett mycket bättre sätt. Jag har inget emot beslutet i riksdagen om att utvärdera kommunaliseringens effekter- det är precis det Folkpartiet drev igenom i alliansens valmanifest inför valet 2010 – och nu blir det verklighet. Men jag hoppas att vi får en fortsatt seriös debatt om kommunaliseirngen av skolan men också tydligare besked av de politiska partierna. Här är Folkpartiets åsikt glasklar.

Det behövs kameraövervakning i skolan – där det finns uppenbara problem och där skolan och skolledningen haft bekymmer under en längre period, dvs inte endast enstaka incidenter. Jag är kritisk till att Datainspektionen väljer att begära att Apalbyskolan och Bäckbyskolan i Västerås måste plocka ner kamerorna eller iallafall inte få övervaka dagtid, utan endast nattetid när det är tomt i skolan. I det faller behöver vi inga kameror inomhus utöver de som finns på utsidan av fastigheten efter det att man haft problem med glaskross och det återkommande.

Integriteten är viktig, men den ska inte vara vägledande när skolan kan motivera att man haft bekymmer med bränder på toalellterna och skadegörelse i vissa korridorer. Jag har nu ställt en fråga till Beatrice Ask (m) om detta och jag hoppas att Västerås stad överklagar detta beslut. Skolledningen måste känna ett stöd från oss skolpolitiker när de gör bedömningen att detta är ett viktigt instrument i deras förebyggande arbete. Fortsättning följer. Jag uttalade mig om detta i TV Mälardalen som sänder imorse www.tv4.se/malardalen, har också kommenterat beslutet i Sveriges Radio Västmanland som du kan lyssna på här.

Idag skriver kollegor i riksdagens socialförsäkringsutskottet på DN Debatt om de förändringar som Folkpartiet och alliansen nu är överens om att ändra i de sjukskrivningsregler som infördes i början av 2010. Försäkringskassan ges tydligare riktlinjer och på ett antal punkter kommer det nu att bli möjligt med personer som saknar arbetsförmåga att få fortsatt skjukpenning eller ekonomisk ersättning när man deltar i vissa av Arbetsförmedlingens insatser- man ska inte falla mellan stolarna och drabbas ekonomiskt av att inte ha sjukpenning via Försäkringskassan.

Är man så pass sjuk så ska ekonomin vara tryggad och man måste kunna komma tillbaka och få sjukpening. De delar i reformen som Folkpartiet varit mycket kritiska till hoppas jag delvis att vi har hittat en lösning på som vi fyra partier  i alliansen kan leva med och som vi tror kan göra reformen bättre. Vi är överens också i Folkpartiet att reformen i grunden är positiv och att den totalt sett är viktig för att förebygga sjukskrivningar och istället för att passivera- erbjuda enskilda rehaniltering och möjligheter att komma tillbaka delvis eller helt till ett arbete eller annan sysselsättning. Det ganla systemet under Socialdemokraterna vill vi inte ha tillbaka där tusentals unga och vuxna förtidspensionerades istället fär att få stöd att komma tillbaka. I den delen är reformen viktig. Men med dessa förändringar hoppas jag att den ekonomiska tryggheten för sjuka ska förbättras.

Nästa sida »