Roger Haddad och Åsa Blom, Jensen GymnasiumIdag besökte jag ett av våra nya gymnasieskolor i Västerås, Jensen Gymnasium som är en fristående skola. Jag fick tillfälle att diskutera med nya rektorn, Åsa Blom, om deras utbud, hur de tänker sig uteveckla skolan. Men jag var också nyfiken på Jensens koncept rent pedagogiskt. 

Träning för verkligheten är det som skolan vill ska genomsyra utbildningarna och det tycker jag är positivt, inte minst fokus på elevernas ansvar och kopplingen till arbetslivet. Jag fick många nya idéer med mig, bland annat hur vi ska utveckla skolpolitiken för att föräbttra arbetet med att utvärdera skolan. 

Rektorn drack inte kaffe, men hade sett till att kaffebryggaren var påslagen. Strax innan vi skulle avsluta mötet fick vi påminna rektorn om kaffebryggaren så vi hann med en kopp. Trevligt besök.

Annonser