maj 2012


Ref. i VLT 120528
Kommenterar i dagens VLT Socialdemokraternas felaktiga påståenden i VLT lördag 26/5 att frolkpartiet och alliansen skulle vara emot nattis, eller barnomsorg på obekväm arbetstid. Dessutom överdriver Socialdemokraterna innebörden av sitt motionsförslag som under torsdagen röstades igenom i riskdagen med stöd av de rödgröna samt Sverigedemokraterna och som inte innebär att det införs en rätt att få nattis. Socialdemokraterna fick efter svidande kritik omformulera sina yrkanden och landade i ett allmänt förslag om ”stimulansbidrag” till landets kommuner.
Jag är kritisk till att Socialdemokraterna påstår att alliansen är emot barnomsorg på obekväm arbetstid, även kallat nattis. Vi är absolut inte emot, det är ett påstående som får stå för Socialdemokraternas företrädare. Vi har tvärtom förtydligat i skollagen att kommunerna ska tillhandahålla barnomsorg på obekäm arbetstid men det ska alltid föregås av en individuell prövning. 
Det Socialdemokraterna har gjort, med stöd av Sverigedemokraterna, är att en motion om att betala ut lite stimulansbidrag till vissa kommuner, så att fler kommuner kan erbjuda barnomsorg för arbetande föräldrar nattetid. Det förslaget är inte utrett och inte heller har Socialdemokraterna kunnat berätta hur bidraget ska fördelas, till vilka samt hur mycket resurser det kommer att gå åt, därför valde tex ett enigt finansutskott att avstyrka hela detta förslag. 
Regeringen beslutade för drygt en månad sedan att genomföra en stor nationell enkät till landets kommuner för att få en bild av tillgång och efterfrågan när det gäller omfattningen av barnomsorg på obekväm arbetstid. Först måste man veta hur verkligeheten ser ut, sedan kan man vidta åtgärder dels från statens sida, dels överväga skärpt skollag gentemot kommunerna. 
Folkpartiet liberalerna är inte emot nattis, men det ska vara upp till kommunen att bedöma behovet och servicen ska ske efter en individuell prövning, vårt budskap är att ingen ska behöva avstå ett arbete för att det inte finns barnomsorg nattetid. 
Annonser

Kommentar med anledning av Uppdrag gransknings inslag om imamerna som ger råd till kvinnliga församlingsmedlemmar.

Efter SVTS inslag om imamerna hoppas jag att moskén i Västerås aktivt tar avstånd från de inslag som visades i onsdags i programmet Uppdrag granskning och som debatterades i SVT Debatt under torsdag kväll. De uttalanden som ett antal imamer och sk. vägledare eller rådgivare gör i inslaget är inte acceptabla.

Uppdrag granskning och deras inslag är inget nytt. Det har förekommit information och indikationer i många år, men det mer neutralt när ett TV-program undersöker detta än att enskilda politiker för fram dessa åsikter, som alltid blir man tyvärr beskylld för att vara främlingsfientlig. Det som kommit fram visar istället att vissa aktiva makthavre inom moskéerna aktivt förmedlar sharialagar och de principerna går inte att förena med svensk lag och de rättighetere och friheter som jag vill ska prägla Sverige och de som kommer till Sverige, det finns ju en anledning till varför man också söker sig till en demokrati om Sverige.

Jag förordar mer dialog, men också en imamutbildning. Här måste församlingarna med statens stöd tillhandahålla en sådan utbildning, jag vill också att de politiska partierna tydligare ska debattera dessa frågor och ta avstånd från radikala inslag – det har funnits en skräck bland politiker att diskutera detta och konsekvensen att inte diskutera detta skulle leda till ännu mer intolerans och att kvinnor utsätts i fördolda, det måste vi bekämpa.

På detta tema har jag också under fredag den 25 maj publicerat en artikel på Newsmill.