Denna morgon har jag skickat ett brev till SJ:s regionansvarige i Mälardalen Jan Kyrk. Det är en besvikelse att SJ som är väl medvetna om våra problem med förseningar beslutat att dra in ett par avångar sträckan Västerås-Stockholm. Avgångar går direkt och som är uppskattade av SJ:s kunder, resenärerna.

Dessa tåg är i princip fulla till sista stol och det är många resenärer som väljer dessa tider för att kunna ta sig till arbetet i Västerås eller Stockholm. Indragningen kan inte bara anses vara en liten tågåtgärd- den har direkt betydelse arbetsmarknadspolitiskt för regionen. Kommunikationerna i Mälardalen måste bli mycket bättre och så sent som i somras gick SJ ut och presenterade satsningar på just Mälardalen- jag påminner Jan Kyrk om detta i mitt brev. Jag har också i riksdagen, tidigare under hösten, lagt en motion om att tåginformationen till resenärerna också måste bli bättre. Det finns stora brister, inte minst när tågen ställs in helt eller är försenade. Dagens besked som återges bl.a. på www.vlt.se rapporterar om SJ:s beslut att dra in avgångar och menar att man vill kompensera med längre tågset, dvs fler platser på andra tåg. Men det är inte samma sak. Vi behöver dels fler tågset och platser, men också behålla de avgångar vi har idag, i synnerhet när trycket att åka är som mest dvs tidigt på morgonen mellan kl 7-9 och på eftermiddagen mellan 16-18. Att gå in just där och dra in tåg är oacceptabelt och visar att SJ går i otakt med de behov som finns för att vår region ska utvecklas.

Annonser