oktober 2011


 Idag skriver utbildingsminister Jan Björklund på DN Debatt om utvecklingen inom högskolan. Det pekas på sjunkande antal studenter och ett antal lärosäten som antingen inte får ekonomin att gå ihop eller förlorat examensrättigheter efter Högskoleverkets granskningar.

Med anledning av dagens artikel av statsrådet tror jag som riksdagsledamot förVästmanland att denna process nu kommer att sätta igång en debatt och diskussion om högskolelandskapet och utmaningarna även för vår egen  Mälardalens högskola som har campus i Västerås och Eskilstuna. Mälardalens högskola betyder väldigt mycket för Mälardalen och för Västerås utveckling. Jag tror att Högskolan nu måste intensifiera sitt arbete med att fokusera på ett antal starka områden och stärka forskningsanknytningen, jag anser att man är alldeles för bred idag i sitt utbud, det är något jag framfört till både nuvarande rektorn och den förra.

Utmaningen ligger dels i att fortsätta locka till sig studenter, men en absolut viktig del är att klara av Högskoleverkets granskningar av examenstillstånden. Lärosätet måste ha beredskap när verket kommer och granskar exempelvis det viktiga sjuksköterskeprogrammet. Mälardalens högskola måste också göra allt vad de kan för att återfå examenstillståndet för att utbilda lärare därför välkomnar jag den satsning som man nu aviserat för att stärka upp forskningsdelen. Vi ska ha en högskola som håller hög kvalitet och i denna kvalitetsgranskningsprocess måste högskoleledningen vidta en hel del åtgärder om vi ska lyckas förbli ett attraktivt lärosäte i framtiden.

Annonser

Under många år arbetade Folkpartiet med Utanförskapets karta. Redan 2005 arbetade vi på nationell som lokal nivå med att försöka ta reda på hur det ser ut i olika kommuner för att bedöma hur utanförskapet ser ut inom vissa områden som skola, valdeltagande, trygghetsfrågor etc. Jag arbetade och ansvarade själv för dessa områden i Västerås som kommunalråd 2006-2010 och där försökte vi ta fram en lokal variant från kommunens sida- även här fanns det misstänksmahet och kritik inte  minst från S att tillmäpa denna metod. Yttrest så handlar det om att lyssna in och ta reda på hur saker och ting faktiskt förhåller sig-det är en självklarhet för mig som folkpartist och det är ett av våra viktigaste uppdrag att ta oss an utmaningarna när vi konstataterar att de finns, helst ska vi också förebygga att det uppstår problem med klotter, dåliga skolresultat, ungdomsarbetslöshet etc.

Svenska Dagbladet uppmärksammar idag de fortsatta problemen med utanförskapet och jag är tacksam att de också nämner Folkpartiets arbete med utanförskapets karta. Artikeln tar upp kvinnornas situation på arbetsmarknaden, men samtidigt pekar artikelförfattarna på att det inom ett antal stadsdelar faktskt hänt positiva saker med.

Jag vill att Folkpartiet ska fortsätta med detta viktiga intrument. Jag motionerade nyligen till vårt landsmöte om just utanförskapets karta men tyvärr ville inte partistyrelsen biträda mera aktivt mitt förslag att detta fortsatt ska vara en av våra viktigaste instrument inom integrationsarbetet. Jag är därför glad att Svenska Dagbladet tar upp frågan. Självklart finns utmaningarna kvar och självklart ska vi ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten ochlyfta fram och opinionbilda där vi sitter i opposition på kommunal nivå och försöka påverka den faktiska politiken där vi sitter i majoritetsställning.

Så har Folkpartiet liberalernas landsmötet avslutats efter tre dagars maratoninlägg från tillresta liberaler från hela Sverige. Exta glad blev jag av att liberala ungdomsförbundet hade en aktiv delegation på plats och var med i många debatter. Däremot delar jag inte LUFs åsikt om att förbjuda drogtester i skolan. Tyvärr blev det landsmötets beslut och det ska vi förstås respektera. Men droger i skolan är inte acceptabelt, oavsett vilken typ av drog- det ska råda nolltolerans. Att helt ta bort skolans och skolhälsovårdens möjlighet att genomföra drogtester är inte bra, inte minst är det angeläget att möjligheten finns på yrkesutbidlningarna. Här finns det andra krav från Arbetsmiljöverk etc, så jag hoppas att inte landsmötets fp-beslut påverkar denna del åtminstone.

Jag välkomnar besluten på det skolpolitiska området, men vårt kommande skolpolitiska program inför 2014 arbetar vi för fullt med i skolgruppen, så detta var inte med på landsmötet denna gång. Jag fick bifall på demokratiavsnittet motionen om att Fp ska verka för att politiska partier tillåts komma in på skolorna inför ex allmänna val. Landsmötet gick på min linje och det är nu en Fp-ståndpunkt att vi på olika nivåer ska verka för detta. Det är viktigt för demokratin att partier dels får föra en dialog med ungdomarna, dels att partier då kan ta debatten med de främlingsfientliga krafterna.

De sociala frågorna fick ett stort utrymme genom ombudens engagemang, det värmer att det var många som gick upp och lyfte frågor om bostadssituationen för de sämst ställda men också värnandet och utvecklandet av LSS, lagen om stöd och service för personer med funktionshinder.

Landsmötet antog också en omarbetad variant av ett viktigt skatteförslag som jag tror blir bra, vi har beslutat om mer flexibilitet i arbetsrätten och ett antal punkter på hur vi ska underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden.

Det blir ingen mer kvotering av föräldraförsäkringen, ingen tredje pappamånad. Här har landsmötet gått på samma linje som jag och andra ledamöter i partistyrelsen hade i en reservation.

Jag är så glad att poeten Tomas Tranströmer får nobelpriset i litteratur. Det är en glad nyhet för oss Västeråsare då paret Tranströmer under många år bodde och arbetade i Västerås. Västerås inrättade för många år sedan på initiativ av folkpartisten Bengt-Åke Nilsson Tranströmerpriset till poetens ära och den utdelas till duktiga författare fortfarande. Det är ett sätt för staden att uppmärksamma och hylla ex-västeråsaren Tranströmer som numera är bosatt i Stockholm. Jag hade förmånen en gång att hälsa och småprata lite med Tomas och hans fru på en buss till Stockholm. Det är en intressant och klok person. Vi är stolta över att Tomas Tranströmer får årets nobelpris. Extra kul också att tidningen VLT och andra lokala medier som Västerås Tidning (helgens nummer) ägnar stor uppmärksamhet åt detta idag.

Så är andra dagen avslutad i Bryssel, Belgien. Jag har varit här med två kollegor och en tjänsteman från Sveriges riksdag och justitieutskottet. Under den förta dagen medverkade också den ansvarige kommissinären, svenska Cecilia Malmström. Vi har under två halvdagar diskuterat hur Europol, Frontex (gränsövervakningsbyrån) samt Eurojust fungerar och delgett våra synpunkter. Fokus var hur EU-parlamentet och de nationella parlamenten ska samarbeta och inte minst hur man gemensamt ska stärka uppföljningen av byråernas arbete, utvärdera derat mandat och därmed säkerställa en granskning och en demokratiskt kontroll. Många medlemsländer efterfrågade detta. De olika byråerna granskas också på väldigt olika sätt samtidigt som samtliga tre i kombination med Shengenregelverket- omfattar väldigt kontroversiella och känsliga frågor.

Huvuduppgiften för samtliga är förstås brottsförebyggande och samverkan mot grov, organiserad brottslighet och terrorism. Men även frågan om att komma åt trafficking är en utmaning samt funktionen att upprätthålla en god gränskontroll för att ändå ha en hyfsad kontroll av migrationsströmmarna. Just denna fråga var väldigt känslig eftersom länder som Malta och inte minst Grekland haft vädligt stora bekymmer med migrationsströmmar som lett till en minst sagt kaotisk situation i Grekland. Att landet just nu befinner sig i en ekonomisk kris underlättar inte tongångarna i denna debatt.

Hur som var det väldigt nyttigt att diskutera med parlamentariker från andra länder inom EU och med LIBE-utskottet för civila och inrikes frågor inom EU-parlamentet. Det var också viktigt att på plats ha med cheferna för Europol, Eurojust och Frontex och direkt lämna kommentarer och ställa frågor.