september 2010


Folkpartiet har ansvar för skolpolitiken i regeringen och vi har nu efter detta val fått förnyat förtroende att i alliansen genomföra den skolpolitik som vi gått till val på, dels fortsätta implementera de reformer som regeringen presenterade under förra mandatperioden. En propopsition som riksdagen ännu inte fattat beslut om gäller betyg från år 6. Jag kan tänka mig tidigare betyg, men nu har vi skriftliga omdömen från år 1 och dessa får numera vara betygsliknande. Hur mycket skolorna följer dessa propåer kan diskuteras- jag anser att staten ska markera att skolorna ska ge skriftliga omdömen och att dessa ska vara betygsliknande samt hålla en viss standard i kvalitet. Skolinspektionens senaste granskning framförde flera kritiska punkter kring hur vissa skolor upprättar omdömena, det finns anledning att följa upp detta ytterligare.

Nu till betygsfrågan – V och M är emot, S är för (eller jag vet inte vad S egentligen tycker). Nu rapporterar Svenska Dagbladet att det kan bli SD som avgör frågan när den kommer till utbildningsutskottet i riksdagen om några veckor. Jag tycker inte det är kontroversiellt om SD råkar landa på en ståndpunkt som vid drivit i många år, i detta fall tidigare betygn i skolan. Jag hoppas att vi kan lämna debatten om huruvida vi ska göra vad som står i vår makt att markera att vi tycker olika i varenda fråga. Om SD röstar för detta förslag så är det bra och då går regeringens förslag igenom – det betyder inte att vi sitter och förhandlar och gör upp med SD. Vill SD börja förhandla om andra frågor och att Socialdemokraterna inte vill stå upp för sitt kongressbeslut att de kan tänka sig betyg från år 6, ja då blir det dagens ordning- att betyg fortsatt ges från år 8 och det är väl snart inget parti i riksdagen som vill ha egentligen – detta visar på hur konstigt det kan bli i politiken.

Annonser

Följer medias rapportering och teorier om regeringsbildningen som ska presenteras på tisdag när riksdagen officiellt öppnas och där statsministern ska presentera sina ministrar och alliansens regeringsförklaring. Jag tycker att det är viktigt att betona att det var alliansens fyra partier gemensamt som vann valet om än utan att få majoritet av mandaten i riksdagen. Utan Fp, C och Kd kan inte Moderaterna bilda regering och därför tycker jag inte att det är självklart att moderaterna ska få tillsätta tre ministrar till på bekostnad av de övriga borgerliga partierna. För fp:s del anser jag personligen att det är viktigt att vi andra får behålla våra fyra statsråd så att vi också kan genomföra vår politik och samlat företräda alliansens politik. Allians för Sverige består av fyra partier och inte ett parti. Jag håller tummarna att moderaterna tar ett ansvar för hela alliansen i regeringsbildningen och gör verklighet i snacket om att fp, c, kd ska synas i samarbetet.

Idag blev det klart – de rödgröna i Västerås har fått drygt 900 röster mindre än Västeråsalliansens röster (m, fp, k, c) men har fått 30 mandat mot våra 28 mandat. SD är vågmästare och får 3 mandat. Detta innebär att Fp går i början av november i opposition och kommer att bedriva en tuff granskning av de rödgrönas politik – till en början blir det intressant om de lyckas komma överens om en gemensam skattesats och en gemensam budget – basen för hela det kommunalpolitiska arbetet.

Fp kommer särskilt fokusera på utvecklingen inom våra prioriterade områden skola, äldre-och handikappomsorg. Vår nya fullmäktigegrupp kommer att bestå av 7 ordinarie och 4 ersättare och vi är peppade och kommer att göra vad vi kan för att åter få mandat 2014.

För min egen del kommer jag att övergå till Sveriges riksdag från den 4 oktober, parallellt kommer jag slutföra ett antal uppdrag successivt eftersom vi är valda i kommunen till sista otktober. Jag kommer att behålla min ledamotsplats i kommunfullmäktige och nu är det också klart att jag stannar som vice gruppledare. Ikväll efterträdde Ragnhild Källberg mig som gruppledare för Fp i Västerås – vi kommer att jobba bra ihop.

Igår diskuterade vi i riksdagsgruppen frågan om sjukförsäkringen och jag kunde med stolthet sedan se Barbro Westerholm i nyheterna där hon aviserade att Fp tillsammans med allianskollegorna nu ska se över reglerna en vända till för att rätta till det som rättas kan i syfte att enskilda sjuka inte ska falla mellan stolarna.

När frågan behandlades sent i vintras kritiserade jag förslagets effekter i partistyrelsen och Fp beslutade då att tillsammans med alliansen göra smärre justeringar när det gäller sjuka men också att man ska slippa söka arbete i hela landet. Detta räkte uppenbarligen inte.

Låt mig slå fast att jag tycker att lagen är mycket bra, den behövs och den ansats vi har i alliansen är rätt – vi ska förebygga isolering, passivitet och ge alla individer en chans att komma tillbaka. Så tänkte inte den socialdemokratiska regering under sitt styre. Utanförskapet växte bara.

Men regelverket måste justeras om det drabbar de som behöver samhället yttresta skydd, därför välkomnar jag detta beslut och jag kommer att bevaka denna fråga vidare.

Efter ett kortare uppehåll från bloggen är det sags att kort summera resultatet av valen till kommun, landsting och riksdag. Mest fokus ligger förstås på riksdagsvalet och det har varit en riktig nagelbitare med där matematikprofessorerna konkurrerat ut statsvetarna med sina teorier. Helt klart är att systemet inte riktigt håller för dagens verklighet utifrån de partier som valts in i riksdagen. För mig personligen är det med tacksamhet och stor ödmjukhet som jag tar emot resultatet att jag kryssat mig in i riksdagen med 9.6% av Västmanlands folkpartiröster- fantastiskt och overkligt eftersom jag i valrörelsen främst fokusera på den kommunala kampanjen. Men nu ser jag fram emot uppdraget med allt vad det innebär när det gäller regeringsunderlaget, SDs entré i riksdagen och vikten av att fortsätta slåss för våra liberala frågor för en bättre skola och hålla fast vid arbetslinjen och en tydligare integrationspolitik.

I kommunen pågår fortfarande räkningen och i skrivande stund vet vi inte hur mandatfördelningen blir i Västerås, det är väldigt jämnt och ingen har egen majoritet. För min del kommer jag att behålla mitt uppdrag i kommunfullmäktige men i övrigt inte sitta kvar som gruppledare och kommunalråd. Att sitta kvar i kommunen är viktigt för mig för att behålla det lokala perspektivet levande och fortsatt bevaka vilka frågor Fp driver lokalt.

Avslutsningsvis stort tack till alla medarbetare i Fp och alla kandidater och västeråsare som peppat och stöttat och möjligggjort att jag nu får uppdraget som riksdagsledamot för Västmanland. Varmt tack!

Socialdemokraterna utmanade mig igår lunch om skolans framtid och arbetsmarknadspolitiken. Efter en instensiv halvtimma konstaterar jag att S låter som Fp, S medger att vissa saker vi genomfört i Västerås är bra. Men S talade inte om för åhörarna att de röstat emot vår utbildningsplan, emot läsa-skriva-räkna-garantin, emot lärlingsutbildningar, emot betygsintag och man är emot tidigare betyg från år 6 på nationell nivå. Man röstade till och med emot vårt beslut att lägga ned två gymnasieprogram som under lång tid haft dåliga resultat, dålig genomströmning etc. Jag har under denna valrörelse haft en enda affisch runt om i staden med mitt viktigaste huvudbudskap: Nej till en kravlös (s)kola. Det är precis detta som alternativen handlar om- flumskola och en s-politik som inte är tydlig och ställer krav och följer upp resultat, lärarkompetens och vågar fatta tuffa beslut för att få bukt med dåliga reultat och höja kvaliteten eller fortsatt fp-skolpolitik för att få till de resultat och den utveckling vi vill med fokus på lärarnas kompetens, högre lärarlöner, bra skolledare och en skola med lugn och ro. Jag hoppas att västeråsarna ger oss möjligheten att fortsätta detta arbete. Jag aviserade också igår att jag kommer att verka för att vi inför ordningsomdömen i skolan. Det behövs verkligen.

Folkpartiet liberalerna har under den här mandatperioden haft ansvar för bl.a. integrationspolitiken i Västerås. Vi har trots ett ökat flyktingmottagande och en anhöriginvandring kunnar erbjuda verksamheter som är viktiga för att nyanlända ska få en bra start i skolan och att vuxna erbjuds en bra SFI-undervisning. Under 2008-2009 minskade andelen asylsökande något, men anhöriginvandringen låg på en relativt hög nivå. Detta ställer krav och utgör en utmaning eftersom denna andel inte går att planera för innan i tid. Vi har bekymmer med bostäder och även om vi skulle planera och bygga nu skulle det inte räcka till. Därför har vi sedan hösten 2009 initierat ett samarbete med landshövdingen och länets övriga kommuner för att förmå de att också ta sitt ansvar för att ta emot asylsökande barn och familjer som flytt från konflikter i världen.

Ska vi ha en realistiskt chans att klara av integrationen, förebygga bostadssegregation och lyckas bättre i skolan och med att fler vuxna kommer i i arbete och lär sig det svenska språket måste fler kommuner i Västmanland och Sverige ta sitt ansvar. Först få kommer det att bli mer kvalitet i mottagandet. Detta arbete vill vi fortsätta med och vi har ett antal konkreta förslag från Fp som vi vill fortsätta arbeta med efter valet: tydligare krav på närvaro, heldagsverksamhet inom SFI, fler inriktningar inom SFI, praktik och samhällsinformation ska ingå och en översyn av Mimers uthyrningspolicy för att förebygga bostadssegregation. Länssamverkan i länet ska fortsätta och satsningar på skolorna är också högt prioriterade.

Nästa sida »