oktober 2010


Det är pinsamt att Sverigedemokraterna i riksdagen påstår att man på kort tid som knappt ett-två år kan spara en massa miljarder genom att dra ner invandringen med 90%. Allt detta är förstås en teoretisk diskussion, för det första går det inte att bara dra i handbromsen och isolera oss från omvärlden likt militärdiktaturen i Burma, desstutom har SD ett svagt parlamentariskt stöd överhuvudtaget för sin politik. Inte heller får de stöd av RUT, riksdagens utredningstjänst eller Svenskt Näringsliv- trots att SDs ekonmiske talesperson hänvisar bl.a. till dessa källor, läs Svenska Dagbladet.

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som inte kan räkna, dessutom gör de utspel som inte baserar sig på fakta, inte ens siffrorna stämmer. I en annan motion som handlar om flyktingmottagande som bl.a. Västmanlands riksdagsledamot för SD undertecknat (egentligen en partimotion med alla SD-namn under) använder de ord som selektering bland de invandrargrupper som ska erbjudas inträde i Sveirge- man ryser i hela kroppen när man läser deras förslag och jag kan inte annat än jämföra detta med den rasism som präglade Europa under andra världskriget.

Annonser

Polisen har en viktig uppgift i samhället när det gäller brottsförebyggande och brottsbekämpning. Att antalet poliser har ökat i Sverige är bra och därmed hoppas vi att polisen också blir synligare- en fråga som engagerar många medborgare och som uppskattar synliga poliser. Polisen i Västmanland har ett antal gånger sagt nej till vårt krav på närpolis på Bäckby. Nu har man meddelat att man ska inrätta en husvagn i centrala Västerås.

Jag tycker att det kan vara ett intressant inslag, men ersätter inte alls vikten och behovet av närpoliskontor. Och ska det satsat ska det i första hand satsas på Bäckby tycker jag. När det gäller kameraövervakning kommer vi från Västerås stad att driva frågan vidare ihopp om att juridiken tillåter övervakning nattetid i centrum.

Titta gärna på Tv4 Mälardalens fredagssändning där jag kommenterade polisens husvagnsidé på www.tv4.se/malardalen

Idag har jag inlämnat en av mina första motioner till Sveriges riksdag. Förslaget består egentligen av två delar: regeringen bör ta franm en skolfridslag för att förebygga mobbning i skolan och skärpa dagens bestämmelser och vilka instrument man kan ta till mot rektorer, skolor, kommuner som inte tar tag i frågan på allvar. Den andra delen gäller att mobbning ska få en egen brottsrubricering. Samhället måste inta en tuffare hållning kring mobbning, dvs systematisk trakassering där elever retas, förföljs och mobbas vid flera tillfällen av flera eller av en och samma person. Samhället syn på detta får inte längre vara av karaktären att det är tillfälliga pojkstreck på en skolrast. Jag hoppas att riksdagen så småningom ställer sig bakom denna motion –  elever ska inte vara rädda att gå till skolan.

Att det råder en hype kring SD märker man tydligt i riksdagen – att det finns SD-ledamöter är ju inte så vanligt, men fokus lär ändras när man börjar granska deras uttalanden och reservationer i utskotten. Senast Kent Ekeroth som sitter med mig i justitieutskottet och där vi godkände ett förslag från EU som enkelt går ut på att svenskar som är misstänkta för brott ska ha rätt till information om förundersökning etc under ärendets gång. Detta reserverar sig SD-ledamoten emot och motiverar det hela med att man är emot EU och överstatlighet. Sverige har varit medlem i EU sedan 1995 och vi är en av de mest pådrivande aktörerna för yttrandefrihet, minoritetsfrågor men också enskildas rättsäkerhet – att förvägra svenska medborgare rätt till information i sådana situationer för att man inte gillar EU är anmärkningsvärt.

Hypen fortsätter kring SD. I SVT debattprogram igår om de avskyvärda beskjutningarna i Malmö (SvD och DN skriver om detta idag) så sitter samme Kent Ekeroth och kommenterar läget- min första fråga är vad hans funktion var i debatten? Visserligen ska en riksdagsledamot kommentera allvarliga händelser i samhället och helst komma med förslag till förändringar- men helst hade jag utöver poliserna, velat se ansvariga kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu (s) där han skulle få berätta hur han kommer att förebygga segregation och utanförskap men också justitieministern Beatrice Ask (m) för att berätta hur man från statens sida kan stötta Malmö i trygghetsarbetet. Tyvärr var ingen med eller inbjuden (?). Istället satt en kommunstyrelseledamot från (s) som bara pratade om klyftor och regeringens misslyckande- att han satt i kommunstyrelsen och därmed yttrest ansvarig för majoriteten i Malmöpolitiken verkade han inte vilja erkänna. Istället fick SD-ledamoten Kent Ekeroth kommentera och berätta vad SD skulle vilja göra och därmed – som vid alla situationer när de får tillfälle- koppla varenda fråga till invandringen.

De etablerade partierna och de politiker som har det faktiska ansvaret måste delta i denna debatt och avvkrävas ett svar -vi kan inte i dessa viktiga frågor lämna walk-over till Sverigedemokraterna. Här har också media ett ansvar.

Läser via Dagens Nyheters hemsida och Sverigs Radios hemsida att EU backar i frågan om Frankrike och det aviserade överträdelseärendet där kommissionen tidigare, i mitten av september, riktade skarp kritik mot Frankrikes utvisning av romer till andra länder i Europa. Visserligen ska man inte jämföra utvisningarna med andra världskriget, men när en speciell utvald grupp av männsikor (etniskt, språkligt, kulturellt) förföljs och utvisas med buller och bång är det förstås viktigt att kommissionen ryter till och säkerställer att EUs medlemsstater följer de konventioner om mänskliga fri-och rättigheter, men också skydd av minoriteterna i EUs medlemsstater. Är det så att någon begår brott i ett visst land finns särskilda beslut kring detta och det ska ske en indivuell prövning- denna kollektiva hanteringen av romer är under all kritik. Jag är besviken på att EU och kommissionen inte går vidare och prövar detta ärende.

Nu börjar militärjuntan i Burma bli lite småstressade inför valet om en månad. Idag meddelade man enligt Svenska Dagbladet att valobservatörer och massmedia inte ska kunna komma in i landet för att bevaka valet. Enligt talespersonen har Burma goda erfarenheter av att anordna val. Man vet inteom man ska skratta eller bli förbannad- men Burma är en diktatur och partier och dess politiker som inte tillhör militärjuntan förföljs och trakasseras och sätts i husarrest, däribland nobelpristagaren Aung San Suu Kyi.

 Jag har nyligen ställt en fråga i riksdagen till utrikesminister Carl Bildt (m) och inväntar svar på hur den svenska regeringen tänker i denna fråga. Det här utspelet idag visar på en allt mer pressad och maktfullkomlig militärjunta som inte skyr några medel och det oroar mig förstås – nu måste FN, EU och Sverige agera och protestera mot detta spel.

Här om dagen hade SR Västmanland ett inslag som handlade om att fler nämnder borde ha sina möten utanför stadshuset. Radion ringde mig på måndagen och vi kom halvt överens om att vi ska ses på torsdag för att berätta hur vi arbetat i utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden där jag fungerat som ordförande sedan hösten 2006. I vår nämnd har vi medvetet haft strategin att vi ska vara ute så mycket det bara är möjligt och i praktiken har det i princip betytt att vi varannan månad är ute  på någon gymnasieskola- kommunal eller fristående, hos vuxenutbildningsanordnare eller i verksamheter där vi beställer arbetsmarknadspolitiska insatser, ex Jobbcentrum. Alla dessa verksamheter är nämnden ansvarig myndighet för eller beställare. Radion var intresserad men valde till slut att rapportera om äldrenämnden som inte haft lika många sammanträden utanför stadshuset- särskilt finns det förklaringar till detta. Det finns fler nämnder och styrelser som jag vet håller möten utanför stadshuset och vi har också under vårt styre infört allmänhetens frågestund 15min samt öppnat upp kommunstyrelsen. Tyvärr ville radion inte göra ett inslag med goda exempel, men det får stå för dem.

Det man inte får glömma bort- och som är långt viktigare än hur många nämnder som håller möten utanför stadshuset är att vi lyckades höja valdeltagandet i Västerås -en ökning med +3,3% till 82,17% och även i områden där valdeltagandet normalt är lågt. Det är det bästa kvittot för demokratin och för oss förtroendevalda som under hela mandatperioden aktivt arbetat med att träffa människor, besöka stadsdelar och kommunicera det vi gör- åtminstone har jag som Folkpartiets kommunalråd arbetat på detta vis och det bidrar också tror jag till ökat valdeltagande.

Nästa sida »