Läser att S-ledaren i sitt första maj-tal i Sundsvall lovade att fokusera på unga som varken studerar eller arbetar- precis detta har jag och Folkpartiet uppmärksammat i många debatter mot Socialdemokraterna och inte minst under hösten när regeringen fortsatte klumpa ihop de som går i skolan och de som faktiskt är arbetssökande. Det är där fokus ska ligga och det är de som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Ett sådant arbete genomförde vi i Västerås under Fp:s ledning redan 2007/08 med goda resultat. Men Socialdemokraternas statsminister hade inga nyheter överhuvudtaget för denna målgrupp. Med tanke på att regeringen nu vill straffa företagen, straffa de som arbetar och de som anställer ungdomar kommer målgruppen partiet retoriskt vill stötta- att istället permanenta deras utanförskap utanför arbetsmarknaden. Hur statsministern konkret ska stötta kommunerna och de enskilda ungdomarna ska nås av regeringens prat är högst oklart. Regeringen har redan eller är på väg att överge 90-dagars-garantin, till och med de sk trainee-jobben har i princip raderats ut från regeringens budget.

Vänsterpartiet som leker oppositionsparti är i praktiken del av regeringsapparaten och idag gick V-ledaren till attack mot Bemanningsföretagen- även detta ett viktigt spår in för många ungdomar att faktiskt ta sig in i arbetslivet. Det gäller även många utrikesfödda som också generellt har det svårt att komma in i arbetslivet. Socialdemokraternas stora nyhet är en nationell samordnare- men i praktiken finns en sådan redan som arbetsmarknadsministern utsåg att leda en ny delegation som just har till uppdrag att underlätta statens och kommunernas arbetet för att lyfta ungdomsarbetslösheten. Denna regering har inte lagt ett enda förslag för att underlätta inträdet in i arbetslivet och när det gäller reformeringen av Arbetsförmedlingen som jag drivit i flera år har regeringen stoppat översynen. Därför har jag i riksdagen anmält Ylva Johansson till konstitutionsutskottet. En reformering av Arbetsförmedlingen är centralt i arbetet för bättre statlig arbetsmarknadspolitik.

Annonser

Idag skriver VLT och Västerås Tidning om de lokala prioriteringar Fp Västerås går till val på. Den 14/9 är det möjligt att byta spår – Västerås behöver en nystart och en ny kommunledning som faktiskt prioriterar skolan och förskolan. Vi går till val på att inte höja skatten. Omprioriteringar, ta bort all onödig byråkrati och än tydligare satsa skattepengarna där de behövs mest. Fp Västerås vill därför de kommande fyra åren satsa på 50mkr extra till äldreomsorgen för att höja kvaliteten. Vi vill också satsa 25mkr/år, totalt 100mkr under perioden 2014-2018 på att minska barngruppernas storlek. Dessa har under det rödgröna styret- där Socialdemokraterna leder kommunen- ökar dramatiskt i snitt från 15,2 barn per grupp under vår ledning 2010 till 16.4 barn per grupp 2014 under S/v/mp-ledning.
Detta är inte acceptabelt. Men i verkligheten är barngrupperna ännu större när man tittar på de kommunala respektive de enskilda förskolorna. Det finns också kraftiga variationer mellan förskolorna och det beror främst på fler barn och samtdigt som besparingar har skett. Åtminstone har förskolorna inte kompenserats så att de kan hålla barngrupperna nere som var ett viktigt mål för oss i Fp när vi styrde Västeråspolitiken 2006-2010.

Till skillnad från alla utspel och ofinansierade löften som S ger lokalt så prioriterar vi och presenterar våra förslag i det lokala manifestet och därmed hur vi i den lokala budgeten tänker satsa om vi vinner valet- detta oberoende av statsbidrag från den nationella nivån. Dagligen kan vi nu läsa och höra S-företrädare som blandar ihop det lokala och lovar nationella satsningar på det lokala. Men om detta blir verklighet kan ingen veta. S har ju tidigare i många valrörelser lovat billigare tandvård, men under alla år med S-regeringar blev det inte billigare.

Jag tycker att man lokalt- kommunen är huvudman och ansvarig för förskola och skola- måste vara tydlig och konkret i sitt budskap. Det gäller också hur man vill använda Västerås skattebetalares gemensamma resurser. Därför lyfter vi särskilt förskolan och äldreomsorgen. Vi har många viktiga förslag i vårt program för 2014-2018 och vi jag preciserat det viktigaste i ett valmanifest för 2014-2018 där ex högre lärarlöner finns med. Men det akuta är satsning på förskolan varför det har högsta prioritet.
Fp Västerås har också under mandatperioden 2010-2014 varje år slagits för högre lärarlöner och fick igenom- i oppositon-en mindre satsning som tyvärr avbröts vid årsskiftet 2014. Därför blir alla utspel från Carin Jänmtin och lokala S-företrädare märkliga minst sagt i frågan om högre lärarlöner.

Skolstarten närmar sig, på måndag är det dags för tusentals elever och ungdomar i Västmanland och i min hemkommun Västerås att ta sina skolväska och åter samlas med sin klass och sina lärare. För många elever är det skolstart för första gången. Folkpartiet har i många år drivit frågan om vikten av att höja kvaliteten och resultaten i skolan. En viktig faktor, den viktigaste, är lärarens kompetens. Därför är det ett viktigt mål för oss att alla elever möts av duktiga, behöriga lärare i skolan. Elever har rätt till både stöd, uppmuntruna, höga förväntingar- men en förutsättning är att det finns lärare på plats, men också att det är rätt lärare på rätt plats.

Nationellt varnas det sedan länge för en lärarbrist- inte minst pga pensionsavgångarna. Kommuner och skolor, även de som drar ner på lärare pga färre elever har ständigt rekryteringsbehov. Dels för att besätta rätt kompetens, dels när man söker vikarier som varit och är ett stort problem i Västerås. Främst har det varit bekymmersamt i förskolan, men också skolan har haft problem och höga kostnader för vikarier. Det förekommer också att undervisining ställs in vilket är oacceptabelt.

Nationellt har vi gjort flera saker för att ändra på detta. Ny lärarutbildning, nationella resurser för fortbildning av obehöriga så att de kan bli behöriga, Matematiksatsning etc. Lärarlegitimationen är också en viktig Folkpartireform- nationella behörighetskrav för att säkerställa kompetens i skolan.

Nu varnar media, bl.a i Dagens Nyheter att det i vissa kommuner råder akut brist på lärare inför skolstarten på måndag. Lösningarna är allt från att kalla in pensionerade lärare till att sänka eller helt ta bort kraven för att ta in obehöriga. Det sistnämnda är en mycket olycklig lösning- vi såg att de styrande i Västerås i början av året avskaffade all behörighetskrav för barnskötare i förskolan pga att de inte hittade vikarier.

Folkpartiet vill veta hur det ser ut i Västerås. Jag har därför skickat en skrivelse till ansvariga skolpolitiker i Västerås stad- vänsterpartisten Vasiliki Tsouplaki och socialdemokraten Anders Teljebäck för att informera mig om läget, men också för att se om de som yttrest ansvariga har koll på läget och isåfall vad det tänker göra. Elever har rätt till en bra undervisning, de har rätt till sina undervisningstimmar och det måste skötas av behöriga lärare.

I morse fick jag till valrörelsens första radioduell i SR Västmanland (http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=112 – lyssna 1.45 in i inslaget) mot den ytterst ansvarige skolpolitikern i Socialdemokraterna, Anders Teljebäck som inte vara är vice ordf i barn-och ungdomsnämnden (ordförande är en vänsterpartist)- utan också är partiets kommunalrådskandidat inför valet 2014.

Folkpartiet har i snart ett år lyft i artiklar, vid besök och återkommande i kommunfullmäktige genom undertecknad arbetsmiljön för lärarna i förskolan och skolan. Vid årsskiftet nåddes jag av de rödgrönas egen kvalitetsredovisning för 2013 samt så har jag tittar på statistik för förskolans barngrupper i februari 2014. Läsningen är ett kvitto på ett totalt haveri och misslyckamnde för den styrande rödgröna koalitionen. I förskolefrågor är Vänsterpartiets ordförande ytterst ansvarig- men i praktiken är det stora socialdemokratiska partiet som struntat i skolan och särskilt i förskolan. Inte en krona till förskolan har tillförts för att minska barngruppernas storlek. Folkpartiet började i januari 2014 och i mars på allvar lyfta förskolans villkor och den stress personalen känner.

Jag går till val: mindre barngrupper i förskolan är vår främsta prioritet. S har redan använt sina skattepengar till att lova allt till alla- så det finns defintivt inte en enda krona till förskolan.
Mitt löfte gäller- oavsett regering- förskolan är en kommunal angelägenhet och Anders Teljebäck symboliserar i inslaget en politiker som vägrar ta ansvar trots att han direkt haft ansvaret för frågorna de senaste fyra åren.

Idag väljer Socialdemokraterna att stå vid en pressträff och säga exakt det som jag och Fp skrivit och debatterat i flera år- de upprepar dessutom Folkpartiets prioriteringar från vår pressträff den 1 mars 2014 där vi lämnade besker att förskola, skola och äldreomsorg kommer vara våra prioriterade områden. Men vi vill inte höja skatten, det vill S – som traditionellt tar till det instrumentet när de inte förmår prioteria i ekonomin. S och V i den rödgröna koalitionen är helt ansvariga för utvecklingen inom skolan och barnomsorgen. Färre lärare, sjunkande resultat i grundskolan och ökade barngrupper- utan att de tagit sitt ansvar under fyra år vid makten har de just nu kommit på att detta är ett bekymmer- kanske för att det bara är 88 dgr kvar till valdagen. Detta kallas hyckleri och inte trovärdigt.

Problemet med detta förslag är inte att Västerås har ont om pengar, utan att SVMP inte prioriterat barngruppernas storlek, lärarlöner etc.

Folkpartiet har sedan många år uppmärksammat vikten av bättre kvalitet och resultat i skolan. Gymnasieskolan har genomgått flera förändringar sedan Folkpartiet fick ansvaret för skolfrågorna i regeringen. Den största utmaningen är att erbjuda en gymnasieutbildning där ungdomar dels kan förberedas för arbetslivet direkt efter studierna, dels erbjuda attraktiva studieförberedande utbildningar för de som vill läsa vidare på högskolan. Ett stort problem med den socialdemokratiska skolpolitiken i gymnasiet var att alla program teoretiserades, alla blev på tre år och kopplingen till arbetslivet var nästintill obefintlig. Parallellt kom och kommer fortfarande elever från grundskolan med dåliga förkunskaper vilket ytterligare sänker kvalitetsnivån i gymnasieskolan. Söktrycket till de tekniska utbildningarna, industriprogrammet, plåtslagare, tågteknik – är alla exempel på kompetens som arbetslivet skriker efter- både på gymnasial nivå, yrkeshögskolenivå samt högskolenivå. Folkpartiet återinförde ett gymnasieingenjörsprogram på 4 år –i form av en försöksverksamhet i ett antal kommuner.

Erfarenheterna är mycket positiva och Riksdagen beslutade igår, på förslag av Folkpartiet och regeringen, att permanenta gymnasieingenjörsutbildning med ett fjärde tekniskt program. Lagen träder ikraft 1 juli 2014.

Konkret innebär det att programmet med ett fjärde tekniskt år omfattar 900 gymnasiepoäng indelade i olika nationella profiler som är inriktade mot olika teknikområden. Vi tror att det kommer vara ett attraktivt program för grundskolans elever att söka till. Elever blir behöriga att söka det fjärde tekniska året om man har en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller motsvarande kunskapskrav. Den här möjligheten innebär också att elever bättre rustas för vissa ingenjörsuppgifter direkt efter studierna som inte direkt kräver en akademisk nivå. Gymnasieskolan måste fortsatt reformeras, flera elever måste hamna på rätt program och gymnasiets lärlings-och yrkesutbildningar måste anpassas bättre till arbetslivets behov- alla program behöver inte ge allmän behörighet till högskola och universitet, att öka kvaliteten och de praktiska momenten på de yrkesinriktade programmen i samarbete med branschen blir minst lika viktig som att gymnasieingenjörsutbildningen håller hög klass med ett nära samarbete med industrin.

Igår tittade jag på ett bra inslag i TV4 om kommunerna och fristående aktörer- samlat- var bilden att många elever i Sverige inte får det extra stöd i skolan som de behöver och som de faktiskt har rätt till enligt skollagen. Folkpartiet har i regeringen skärpt skollagen där elevers rätt till stöd är skarpare och vi har också infört en rättighet för föräldrar att överklaga rektor och skolans beslut om man anser att skolan inte tillhandahåller extra insats som specialpedagog, speciallärare, extra timmar i ett ämne eller vad det nu krävs för att eleven faktiskt ska ha en reell chans att klara kursplanens mål och få godkända betyg. Elever med funktionsnedsättning och dyslexi är också en målgrupp elever i skolan som rätt ofta och i många år får kämpa gentemot skolan för att få extra hjälp.

Folkpartiet prioriterar skolan lokalt i kommuner där vi verkar, ex i Västerås och i och med att kommunerna är huvudman är lokala politiker ytterst ansvariga för de villkort lärare och rektorer ges på golvet. Detta har jag också de senaste åren särskilt uppmärksammat i Västerås- både i fullmäktige och i media- att arbetsmiljön bland lärarna försämrats, skolor har inte råd att ansälla speciallärare och konsekvensen blir att skolan inte ger eleverna rätt till stöd.

Nu noterar jag att flera kommuner försöker anställa flera speciallärare. Men de växer inte på träd- och en orsak är att Socialdemokraterna avskaffade utbildningen på högskolan – först med Folkpartiet i regeringen återinförde vi denna möjlighet 2008. Trycket på kommunerna är stort- och de behöver denna kompetens och därför har vi nu kraftigt utökat antalet platser på speciallärarprogrammet. Folkpartiet menar också att kommunerna som huvudman inte tar sitt ansvar för en likvärdig skola och detta är ett konkret exempel på att viket stöd du får beror starkt på vilken skola och vilken kommun du råkar bo i, så ska det inte vara.

Fp vill förstatliga skolan, anställa fler speciallärare, vi har återinfört den utbildnigen på högskolan och vi har skärpt både skollagen och uppföljningen genom en tuffare Skolinspektion. Detta är några saker vi kan göra nationellt vid sidan av det kommunala ansvaret för skolan.