Händelserna i Malmö är förfärliga för de som bor och verkar i Malmö, men också för Sverige som helhet. Vi som sitter i justitieutskottet har idag uttalat oss i dagens Expressen om behovet och vikten av skärpt straffskala för vapeninnehav och vapenbrott. Den senaste tidens händelser i Malmö, men också i Göteborg indikerar på att samhället måste tydligare signalera hur vi ser på illegala vapen samt på straffskalan när vapen allt mer används för att skada och döda människor. Malmös läge anges som en förklaring och dess närhet till kontinenten, därför skulle jag också önska att kontrollen blev bättre hos Tullen, i dagsläget vet jag dock inte vad det skulle innebära resursmässigt. Vi vill se ökade satsningar på de sociala insatsgrupperna för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminella gäng, och det måste till mer insatser för ungdomar som vill lämna dessa kriminella gäng. Folkpartiet anser också att en nationell operativ enhet ska inrättas under Rikspolisstyrelsen för att särskilt fokusera på den grova organiserade brottsligheten, detta förslag meddelade min kollega i justitieutskottet Johan Pehrson med anledning av skjutningen i Malmö. Vi är överens om att detta skulle avlasta och stötta upp de regionala polismyndigheterna.

Som ledamot i Rikspolisstyrelsens styrelse välkomnar jag att regeringen säkerställt hos RPS att Polismyndigheten i Malmö får extraresurser för att utreda de senaste morden och beskjutningarna i Malmö.

Jag har också uttalat idag i Expressen att utöver skärpt vapenlagstiftning, vill jag se en tidigareläggning av den planerade vapenamnestin som planeras till 2013. Med tanke på alla uppgifter om den stora mängden illegala vapen som finns i omlopp är det viktigt att amnestin genomförs så snabbt som möjligt.

Annonser