Idag skriver VLT och Västerås Tidning om de lokala prioriteringar Fp Västerås går till val på. Den 14/9 är det möjligt att byta spår – Västerås behöver en nystart och en ny kommunledning som faktiskt prioriterar skolan och förskolan. Vi går till val på att inte höja skatten. Omprioriteringar, ta bort all onödig byråkrati och än tydligare satsa skattepengarna där de behövs mest. Fp Västerås vill därför de kommande fyra åren satsa på 50mkr extra till äldreomsorgen för att höja kvaliteten. Vi vill också satsa 25mkr/år, totalt 100mkr under perioden 2014-2018 på att minska barngruppernas storlek. Dessa har under det rödgröna styret- där Socialdemokraterna leder kommunen- ökar dramatiskt i snitt från 15,2 barn per grupp under vår ledning 2010 till 16.4 barn per grupp 2014 under S/v/mp-ledning.
Detta är inte acceptabelt. Men i verkligheten är barngrupperna ännu större när man tittar på de kommunala respektive de enskilda förskolorna. Det finns också kraftiga variationer mellan förskolorna och det beror främst på fler barn och samtdigt som besparingar har skett. Åtminstone har förskolorna inte kompenserats så att de kan hålla barngrupperna nere som var ett viktigt mål för oss i Fp när vi styrde Västeråspolitiken 2006-2010.

Till skillnad från alla utspel och ofinansierade löften som S ger lokalt så prioriterar vi och presenterar våra förslag i det lokala manifestet och därmed hur vi i den lokala budgeten tänker satsa om vi vinner valet- detta oberoende av statsbidrag från den nationella nivån. Dagligen kan vi nu läsa och höra S-företrädare som blandar ihop det lokala och lovar nationella satsningar på det lokala. Men om detta blir verklighet kan ingen veta. S har ju tidigare i många valrörelser lovat billigare tandvård, men under alla år med S-regeringar blev det inte billigare.

Jag tycker att man lokalt- kommunen är huvudman och ansvarig för förskola och skola- måste vara tydlig och konkret i sitt budskap. Det gäller också hur man vill använda Västerås skattebetalares gemensamma resurser. Därför lyfter vi särskilt förskolan och äldreomsorgen. Vi har många viktiga förslag i vårt program för 2014-2018 och vi jag preciserat det viktigaste i ett valmanifest för 2014-2018 där ex högre lärarlöner finns med. Men det akuta är satsning på förskolan varför det har högsta prioritet.
Fp Västerås har också under mandatperioden 2010-2014 varje år slagits för högre lärarlöner och fick igenom- i oppositon-en mindre satsning som tyvärr avbröts vid årsskiftet 2014. Därför blir alla utspel från Carin Jänmtin och lokala S-företrädare märkliga minst sagt i frågan om högre lärarlöner.

Annonser

Igår torsdags presenterade jag tillsammans med mina kollegor i Västeråsalliansen vårt gemensamma valmanifest. Denna gång finns drygt 257 punkter som vi går till val på att arbeta för och genomföra under nästa mandatperiod. Folkpartiet är mycket nöjd med resultat och våra viktigaste frågor som ansvarsfull ekonomi, tydliga prioriteringar, satsningar på en kunskapsskola, värdiga äldreomsorg och en jobb-och integrationspolitik genomsyrar det gemensamma manifestet. Våra fyra partier kompletterar varandra på ett positivt sätt och vi hoppas och tror att västeråsarna gärna vill se en fortsättning på den politik som vi påbörjat sedan 2006.

Inte minst behöver vi minst en mandatperiod till för att implementera vår skolpolitik men också bibebehålla och utveckla äldreomsorgen utifrån de reformer som vi infört under 2008 och 2009.

När det gäller den ekonomiska styrningen är det oförändrad skattesats som gäller och vi ska samla i ladorna för osäkra år, men också för att vi bedömer att vi fortsatt behöver kvalitetshöja välfärdsservicen, där är skolan och äldreomsorgen viktiga områden. Vi kommer också från Fps sida att fortsätta prata nollbasbudgetering och omprioritering i befintlig budget för att skärpa den ekonomiska styrningen av stadens verksamheter, allt är inte lika viktigt hela tiden och vi måste bli duktigare på att prioritera rätt. Detta är en av mina absolut viktigaste utmaningarna den kommande mandatperioden.

Vill du läsa mer kan du besöka www.sr.se/vastmanland och söka på torsdagens nyhetsarkiv eller på www.tv4.se/malardalen för att se inslaget.