Mycket intressant artikel på DN Debatt om ungdomsarbetslösheten och statistik. Dessa frågor har jag också försökt lyfta på olika sätt i den lokala debatten. Att majoriteten av de som finns i statistiken antingen är för unga för att arbeta, de går fortfarande på gymnasieskolan eller också det att man är inskriven på arbetsförmedlingen men studerar heltid eller arbetar deltid.

Folkpartiet kommer därför att prioritera uppföljningsuppdraget av ungdomarna för att reda ut vilka som faktiskt är arbetslösa och vilka som gör andra saker och får en inkomst via familj, arbete eller studielån. Dessa fakta är avgörande för de beslut vi fattar som ansvariga politiker.

 SCBs artikel är i det avseendet välkommen för att nyansera debatten lite även om vi ska ta frågan om ungdomsarbetslöshet på allvar även fortsättningsvis, för det har vi verkligen gjort i Västerås inte enbart genom utspel, pressmeddelanden och artiklar utan i faktiska ekonomiska och politiska prioriteringar. Om man enbart lyssnar till Socialdemokraterna i Västerås kan man tro att ungdomsarbetslösheten dels är ett resultat av vår politik, dels att den aldrig varit så hög. Då glömmer de saker lätt – att när de styrde 1994-2006 så var arbetslösheten bland ungdomarna ännu högre, även den totala arbetslösheten i Västerås. Folkpartiet kommer fortsatt arbeta för en bättre skola och för att bryta människors bidragsberoende och här har vi en helt annan ansats och politik än de lösningar (s) föreslår.

Annonser