Skolstarten närmar sig, på måndag är det dags för tusentals elever och ungdomar i Västmanland och i min hemkommun Västerås att ta sina skolväska och åter samlas med sin klass och sina lärare. För många elever är det skolstart för första gången. Folkpartiet har i många år drivit frågan om vikten av att höja kvaliteten och resultaten i skolan. En viktig faktor, den viktigaste, är lärarens kompetens. Därför är det ett viktigt mål för oss att alla elever möts av duktiga, behöriga lärare i skolan. Elever har rätt till både stöd, uppmuntruna, höga förväntingar- men en förutsättning är att det finns lärare på plats, men också att det är rätt lärare på rätt plats.

Nationellt varnas det sedan länge för en lärarbrist- inte minst pga pensionsavgångarna. Kommuner och skolor, även de som drar ner på lärare pga färre elever har ständigt rekryteringsbehov. Dels för att besätta rätt kompetens, dels när man söker vikarier som varit och är ett stort problem i Västerås. Främst har det varit bekymmersamt i förskolan, men också skolan har haft problem och höga kostnader för vikarier. Det förekommer också att undervisining ställs in vilket är oacceptabelt.

Nationellt har vi gjort flera saker för att ändra på detta. Ny lärarutbildning, nationella resurser för fortbildning av obehöriga så att de kan bli behöriga, Matematiksatsning etc. Lärarlegitimationen är också en viktig Folkpartireform- nationella behörighetskrav för att säkerställa kompetens i skolan.

Nu varnar media, bl.a i Dagens Nyheter att det i vissa kommuner råder akut brist på lärare inför skolstarten på måndag. Lösningarna är allt från att kalla in pensionerade lärare till att sänka eller helt ta bort kraven för att ta in obehöriga. Det sistnämnda är en mycket olycklig lösning- vi såg att de styrande i Västerås i början av året avskaffade all behörighetskrav för barnskötare i förskolan pga att de inte hittade vikarier.

Folkpartiet vill veta hur det ser ut i Västerås. Jag har därför skickat en skrivelse till ansvariga skolpolitiker i Västerås stad- vänsterpartisten Vasiliki Tsouplaki och socialdemokraten Anders Teljebäck för att informera mig om läget, men också för att se om de som yttrest ansvariga har koll på läget och isåfall vad det tänker göra. Elever har rätt till en bra undervisning, de har rätt till sina undervisningstimmar och det måste skötas av behöriga lärare.

Annonser

Helgen har varit full av aktiviteter. Med syskonbarnen blir det mycket snack inför dagens skolstart. Tusentals elever börjar skolan idag och jag hoppas att det sker med stora förväntningar och att elever känner att skolan är en trygg arbetsplats. Jag hoppas också att skolan ska vara så pass intressant och lockande att eleverna vill gå till skolan, lära sig nya saker och aktivt deltan i skolarbetet, att de känner att det är en investering från samhällets sida. Mobbning har uppmärksammats de senaste dagarna och idag intervjuas jag av tidningen Skolvärlden om en skolfridslag och om att införa mobbning i brottsbalken. Jane Af Sandeberg skriver om detta på www.skolvarlden.se och om skolstarten skriver jag ett inlägg i dagens VLT där jag efterfrågar vad Vänsterpartiet har för agenda den närmaste tiden, de leder ändå den största skolnämnden i Västerås.

Igår medverkade jag i Västmanlandsakademin som leds av landshövdingen Ingmar Skogö. Alla vi akademiledamöter var inbjdna till en sommarakademi och även många gäster hade bjudits in till Gallery Astley i Uttbersberg, Skinnskattebergs kommun. Efter en otrolig intressant rundvandring i de gamla byggnaderna och parken med konstverk från Indien, Japan och Ryssland avslutades eftermiddagen med föredrag av Zornmuseets direktör samt så hade man arrangerat en panel om konstens betydelse för Västmanland. Anders Nyhlén som idag är motorn vid Galleri Astely invaldes som ny ledamot på stol nr 6, stort grattis till Anders!

Läser idag att många elever mår dåligt inför skolstarten. Inte nog med att Barn-och elevombudet nyligen presenterade en rapport som visade att skolan inte tar tag i mobbningen på allvar och att man i allt för många ärenden lägger skulden på eleven, detta ska vi förstås inte acceptera. Men idag rapporteras från en undersökning att elever oroar sig för de prestationskrav som förväntas av de i skolan. Jag hoppas att detta inte är en generell känsla bland svenska elever. Faktum är att våra elever har ett av de längsta sommarloven från början av juni till sista ungefär slutet av augusti, vid sidan av detta tillkommer lovveckor i samband med större helger. Det förekommer också att många skolor, inte minst gymnasieskolor lägger många prov samma vecka, detta handlar om en planeringsfråga och om schemaläggning och det kan varje skola lokalt ändra på.

Men att svensk skola generellt idag skulle vara för svår eller ställa för höga krav på elever är inte en slutsats eller en uppfattning som jag kan dela. Tvärtsom anser jag att svensk skola behöver rycka upp sig och att attityden på många skolorn varit för mycket av låt-gå-karaktär. Det kan man uppleva när man besöker mindre gymnasieskolor och det är också något jag känner igen från utvalda program inom gymnasieskolan. Det är viktigt att rektor och programrektorer och dess lärare bidrar till att det hålls en hög kvalitet och att skolans undervisning och program inte upplevs som en fritidsgårdsverksamhet.

Det bästa samhället kan göra utöver att presentera betygskriterier, gå igenom kursplanemålen och införandet av tydliga uppföljningar och betyg är att skolan, de vuxna, lärarna tidigt har höga förvätningar och förmedlar till våra elever att skolan är som en arbetsplats och att vissa perioder kan det blir tufft i vissa ämnen etc. Det är när man inte har förväntningar och ställer krav som vissa elever kan känna att kraven helt plötsligt är för höga och omöjliga att uppnå. Här kan lärarna göra mycket mer.