Skolkampanj, start idag!

När Folkpartiets nationella skolgrupp tillsattes inför landsmötet 2009 var en av de stora punkterna att vi slog fast tydligare än någonsin att Folkpartiet nu aktivt vill driva på för ett statligt ansvar av skolväsendet. Den analysen baserade åtminstone jag på alla rapporter om hur stora skillnader det är mellan kommuner och inom kommuner, hur det politiska ansvaret brister när det kommer till insyn, kvalitetsuppföljning och villkoren för rektorerna. Sedan dess har vi lokalt och nationellt opinionsbildat, skrivit artiklar och debatterat i kommunfullmäktigesalarna och i riksdagens kammare där vi pekar på att kommunerna som huvudman inte längre klarar av sitt uppdrag på skolområdet. Elever får inte stöd i tid, lärarnas arbetsgivare har under många år struntat i att föra en lönepolitik som ger lärarna en god löneutveckling, karriärmöjligheterna har varit obefintliga och möjligheten till kompetensutvecking begränsat.

Lärare och rektorer medger vid besök att resurser finns men används till något annat än kärnverksamheten, i andra kommuner bygger man arenor samtidigt som man inte har råd att anställa speciallärare. I vissa kommuner vill politikerna minska klasserna men utan att skjuta till pengar- det sker på bekostnad av att antalet lärare/speciallärare ryker. Folkpartiet är det enda partiet som drivit frågan aktivt i och utanför Riksdagen. I debatten som jag ofta har i kammaren säger Moderater och Socialdemokrater att de vill se en ”ökad statlig styrning” men de menar inte samma sak som Fp. De vill fortfarande ha en kommunal huvudman. För en tid sedan kom skrifter och böcker för att uppmärksamma kommunaliseringsbeslutet 1989. Kritiken är häftig och förlorarna är eleverna och lärarna som säckat efter.

Folkpartiet drar idag igång sin skolkampanj för denna höst. Fokus är: statlig skola, tidigare betyg, gärna från årskurs fyra och bättre stöd till elever i skolan som behöver det för att uppnå målen. Vi kommer som parti och vi som är skolpolitiker att aktivt verka för att Fp får ökad genomslag i skolfrågorna lokalt som i regeringen. Våra beslut i riksdagen om satsning på Matematiklyftet, karriärsteg för lärarna för att höja deras löner samt nya lärarlegitimationen är viktiga steg.
Nu driver vi på för att skolpengen ska fördelas efter socioekonomiska faktorer och att det ska stå i lag- detta om något är en ökad statlig styrning- och på denna punkt finns faktiskt en majoritet av partierna i riksdagen.

Men ingen använder ordet statlig skola trots att M, S, Mp, V – nästan alla vill att staten ska göra ännu mer för skolorna. Fp har också drivit igenom en viktig utredning om effekterna av kommunaliseringens effekter- min förhoppning är att det ska ge ett bra underlag för vidare diskussion om fördelarna och nackdelarna med det kommunala huvudmannaskapet.

I avvaktan på att föra frågan närmate staten har vi börjat ta några steg inte minst genom omläggningen av lärarutbildningen, införandet av lärarlegitimationen, införandet av karriärstjänster och olika kompetenslyft för att öka andelen behöriga lärare, i synnerhet i ämnet matematik. Det glädjande är att de rödgröna i kammarens talarstol tycker att det är för snålt och för litet- mitt svar brukar kort lyda: vi göra detta från statens sida trots att det är kommunerna som är huvudman och att vi helst vill ha en statlig skola för att kunna göra ännu mer. Svaret brukar bli att de inte tar en replik eftersom de saknar motargument.

Annonser