Händelserna i Malmö är förfärliga för de som bor och verkar i Malmö, men också för Sverige som helhet. Vi som sitter i justitieutskottet har idag uttalat oss i dagens Expressen om behovet och vikten av skärpt straffskala för vapeninnehav och vapenbrott. Den senaste tidens händelser i Malmö, men också i Göteborg indikerar på att samhället måste tydligare signalera hur vi ser på illegala vapen samt på straffskalan när vapen allt mer används för att skada och döda människor. Malmös läge anges som en förklaring och dess närhet till kontinenten, därför skulle jag också önska att kontrollen blev bättre hos Tullen, i dagsläget vet jag dock inte vad det skulle innebära resursmässigt. Vi vill se ökade satsningar på de sociala insatsgrupperna för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminella gäng, och det måste till mer insatser för ungdomar som vill lämna dessa kriminella gäng. Folkpartiet anser också att en nationell operativ enhet ska inrättas under Rikspolisstyrelsen för att särskilt fokusera på den grova organiserade brottsligheten, detta förslag meddelade min kollega i justitieutskottet Johan Pehrson med anledning av skjutningen i Malmö. Vi är överens om att detta skulle avlasta och stötta upp de regionala polismyndigheterna.

Som ledamot i Rikspolisstyrelsens styrelse välkomnar jag att regeringen säkerställt hos RPS att Polismyndigheten i Malmö får extraresurser för att utreda de senaste morden och beskjutningarna i Malmö.

Jag har också uttalat idag i Expressen att utöver skärpt vapenlagstiftning, vill jag se en tidigareläggning av den planerade vapenamnestin som planeras till 2013. Med tanke på alla uppgifter om den stora mängden illegala vapen som finns i omlopp är det viktigt att amnestin genomförs så snabbt som möjligt.

Annonser

Lyssnar idag (bl.a. Sveriges Radio) till Europarådets utslag att Sverige gjorde fel när man utvisade romska gatumusikanter sommaren 2010. Polisen angav att skälet var tiggeri, vilket inte är tillräckliga skäl att utvisa personer ut från landet. Regeringen genom Tobias Billström kommenterade detta då och gav sitt stöd för att utvisa personer som tigger i Sverige.  Dessutom är majoriteten av de romer som kommer från andra EU-länder medborgare inom EU och därmed har man samma rättigheter som svenska medborgare att fritt resa runt i Unionen.

Det är ett positivt besked som kommit idag och jag hoppas att det sänder en tydlig signal till både svenska myndigheter och andra EU-länder att bli bättre på att respektera mänskliga rättigheter för minoriteter och i synnerhet för det romska folket. EU har nu på allvar upplever jag lyft frågan om romernas situation på allvar, dels utifrån ett socialt perspektiv men också när det gäller utbildning och arbetsmarknadssituationen. EU-ordförandelandet Ungern har också angett som en av sina prioriterade frågor att verka för att till toppmötet i juni 2011 lägga fram en Romastrategi som är ett slags pararply/ramverk för EU-ländernas egna nationella planer och åtgärder för hur man ska bryta romernas utanförskap i Europa. Om detta och mycket mer diskuterade jag i torsdags vid ett möte med Ungerns ambassadör i Stockholm. Han redogjorde för processen och berättade lite hur förhållandena var i Ungern samt om den politiska stämningen i Ungern kring dessa frågor.

Idag presenterar regeringen och justitieminister Beatrice Ask vårt förslag att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att sätta igång ett större pilotprojekt, sk sociala insatsgrupper i ett antal kommuner, exakt hur många kommer regeringen snart att meddela. Om detta skriver Svenska Dagbladet, på debattasidan finns också ministern hela artikel.

Syftet är att fokusera ytterligare på ungdomars situation och söka upp och förebygga att unga personer hamnar i kriminella miljöer och begår brott. Tanken är att myndigheter och kommunerna tillsammams ska arbeta bättre för att identifiera, stötta och kunna erbjuda stöd för unga att hoppa av kriminella nätverk.

Igår debatterade vi i riksdagen just detta- unga lagöverträdare och hur vi ska förebygga det. Jag valde i mitt anförande som du kan läsa här att fokusera just på det förebyggande arbetet och behovet av ex projekt som sociala insatsgrupper. Jag betonade också vikten av att samhället ändå reagerar på alla brott som begås, även av unga och att det ska få en konsekvens när man begår brott.

Jag är i Västerås fortfarande engagerad i stadsdelsutvecklingen av Bäckby och där är samarbetet mellan polisen, skolan, kommunen och näringslivet ett viktigt embryo men som jag tror kan bli mycket bättre och effektivare, inte minst om vi också skulle få en lokal och permanent närpolis på Bäckby. Även detta nämnde jag igår i mitt anförande. Min bild av de stadsdelar i storstäderna som haft en närpolis har lyckats mycket bra när det gäller dialogen med ungdomarna men också effekterna på brott av ungdomar.