Idag rapporterar medier att socialdemokraterna nu kan tänka sig att ställa tuffare krav på framtidens lärare. Dels vill man förändra lärarutbildningen, dels införa lämplighetstester men också införa tidsbegränsade förordnanden. Allt detta kan man läsa om om man vill inte i socialdemokraten Mikael Dambergs artikel- utan i folkpartiets skolpolitiska program men också i de statliga utredningar som skolminister Jan Björklund (fp) berett under sin tid som minister de senaste 3,5 åren. Folkpartiet har i regeringen tagit fram ett förslag till ny lärarutbildning, ny skollag, och vi vill införa en lärarlegitimation och vi vill krypa antalet platser på högskolan för att höja läraryrkets status men också öka konkurrensen till utbildningsplatserna. Rätt personer måste få börja lärarutbildningen- det är inte rimligt att alla som söker oavsett om de är lämpliga, motiverade, intresserade etc – kommer in på lärarhögskolan. Lokalt i Västerås har folkpartiet vidtagit flera viktiga åtgärder för att höja våra resultat – inte minst med fokus på grundskolan, lärarnas kompetens men också har vi kartlagt förutsättningarna att vara pedagogisk ledare och rektor på en skola. Detta arbete kommer vi att intensiera samtidigt som vi ställer om hela grund- och gymnasieskolan i Västerås på grund av demografin. Folkpartiet i Västerås driver också kravet att vi ska införa tidsbegränsade förordnanden för rektorer i skolan och jag hoppas att det kan bli verklighet snart.

Det är väl bra att socialdemokraterna börjar smått nära sig folkpartiet i denna fråga. Men de ska inte styra ensamma vid en valseger- de ska styra med mijöpartiet och vänsterpartiet och dessa tre partier har till skillnad från regeringen ingen gemensam skolpolitik. Vänsterpartiet och delvis miljöpartiet brukar vara mest kritiska, men vänsterns Rossana Dinamarca säger nej till alla fp-förslag och det är bra att vänsterns skolpolitik är så tydlig i skillander mot regeringens och folkpartiets som ansvarar för frågorna i regeringen. Rossana Dinamarca har bl.a. i Svenska Dagbladet kritiserat det viktiga förslaget kring att alla elever ska delta i den obligatoriska simundervisningen och sex- och samlevandsundervisning. Många föräldrar nekar sina barn att delta i skolan av religiösa skäl, märkligt att vänsterpartiet står för en politik som segregerar snarare än integrerar. Jag minns också när skolministern aviserade de föränringar vi ville göra i skollagen kring arbetsro, befogenheter för lärare bl.a. möjlighet att flytta elever, kvarsittning etc och socialdemokraterna kritiserade allt detta och kallade det för ”barockt”. Varje kvalitetsredovisning och i samtal med elever och elevråd kommer alltid frågan upp om vikten av arbetsro i skolan och i klassrummet- bra att det är en prioriterad fråga för eleverna men tydligen inte för socialdemokraterna.

Annonser