Idag meddelade till slut Skolverket riktlinjer/rekommendationer kring niqab, heltäckande slöja i skolan. bl.a. Sveriges Radio och Dagens Nyheter rapporterar om detta som jag tidigare också kommenterat på min blogg när frågan diskuterades aktivt våren 2010. Min åsikt är densamma; niqab (heltäckande slöja för ansiktet) hör i inte hemma i skolan, varken på eleverna eller på undervisande lärare. I den svenska skoldebatten har det tidvis varit en intensiv debatt om andra prylar som mobiltelefoner, och inte minst om killarnas kepsar. Vissa lärare försöker lojalt upprätthålla ordningen genom att ha keprfritt, medan vissa lärare totalt struntar i att lägga ner tid på detta. I detta fall handlar det visserligen om en kulturell yttring iform av ett klädesplagg, frågan är om det är lämpligt i en studiesituation där elever kommunicerar med varandra, kommunicerar med sin lärare eller som var fallet i Stockholm en vuxenstuderande som utbildade sig för att arbeta med små barn förskolan. Detta kan enklast lösas vi att den kvinnliga studeranden eller lärarinnan om det är aktuellt bär en fin huvudduk/slöja. Tyvärr har denna lilla fråga fått stora proportioner men samtidigt är det bra med en debatt i frågan. Jämför vi med andra länder, även i Mellanöstern används inte niqab i skolan, om vi studerar majoriteten av de arabisktalande länderna, det kan finnas något enstaka undantag. Att här i Sverige försöka hänvisa till någon slags religionskoppling är därför inte helt korrekt.

Visserligen är Skolverket lite öppen för möjligheten att säga nej till niqab i skolan (till skillnad från Diskrimineringsombudsmannen) i sina nya riktlinjer, DO tyckte att det inte var ett okej med ett förbud i skolan. Men jag är kritisk till att Skolverket inte helt säger nej och med sitt ställningstagande återigen öppnar upp för väldigt olika tolkningar som ytterligare en gång riskerar att försätta skolans rektorer och lärare i en omöjlig situation. Skolans personal måste få tydliga besked- både från politikerna och från skolmyndigheter som Skolverket, dagens riktlinjer öppnar upp för en ny debatt varje gång en lärare, elev eller lärarkandidat hävdar rätten att få ha heltäckande slöja i skolan.

Läs mer på Skolverkets hemsida.

Annonser

Det är bra att inte bara Fp i Stockholm diskuterar frågan om niqab och burka i skolorna, utan också att vår partiledare och skolminister Jan Björklund aviserar att högskolelagen och skollagen ska ändras så att det införs ett förbud mot niqab och heltäckande burka i skolans verksamheter, detta rapporteras bl.a. i Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. Detta tycker jag är självklart – studerande eller lärare på högskolan eller läraraspiranter, anställda förskolelärare eller lärare eller elever i skolor ska inte ha heltäckande slöjor för ansiktet, för det handlar som Folkpartiet menar om kommunikation.

Jag tycker att Nederländerna har ytterligare ett bra argument kring synen på niqab och heltäckande burka och det är kvinnornas möjligheter att faktiskt komma in på arbetsmarknaden och få ett arbete och egen försörjning. I många länder är arbetslösheten högre i vissa invandrargrupper, ibland på grund av språkbrister, men oftast att man kanske inte har rätt utbildning. Sedan har vi det omvända att högutbildade invandrare har svårt att få ett arbete, ibland handlar det om språkproblem ex för läkare, men inte sällan om diskriminering eller att man inte har rätt nätverk och kontakter. Men kvinnor har en särskilt utsatt situation och tyvärr förekommer det ofta att vissa män inte vill att kvinnorna ska utbilda sig och ta ett arbete, utan hellre stanna hemma och ta hand om barn och hushåll. Jag tycker inte Fp ska stötta en sådan politk, tvärtom ska vi se till att alla individer, oavsett bakgrund, ska kunna ta makten över sitt eget liv, utbilda sig och försörja sig.

Förslaget från Fp om skärpta slöjregler i skolan är bra, men jag tycker att det inte är lämpligt heller om du arbetar som busschaufför, sitter i ICA-kassan eller som läkare/sjuksköterska på sjukhuset – det finns flera aspekter av denna fråga i arbetslivet och som direkt påverkar kvinnornas möjlighet till en anställning, det borde vi också prata om.