Det är pinsamt att Sverigedemokraterna i riksdagen påstår att man på kort tid som knappt ett-två år kan spara en massa miljarder genom att dra ner invandringen med 90%. Allt detta är förstås en teoretisk diskussion, för det första går det inte att bara dra i handbromsen och isolera oss från omvärlden likt militärdiktaturen i Burma, desstutom har SD ett svagt parlamentariskt stöd överhuvudtaget för sin politik. Inte heller får de stöd av RUT, riksdagens utredningstjänst eller Svenskt Näringsliv- trots att SDs ekonmiske talesperson hänvisar bl.a. till dessa källor, läs Svenska Dagbladet.

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som inte kan räkna, dessutom gör de utspel som inte baserar sig på fakta, inte ens siffrorna stämmer. I en annan motion som handlar om flyktingmottagande som bl.a. Västmanlands riksdagsledamot för SD undertecknat (egentligen en partimotion med alla SD-namn under) använder de ord som selektering bland de invandrargrupper som ska erbjudas inträde i Sveirge- man ryser i hela kroppen när man läser deras förslag och jag kan inte annat än jämföra detta med den rasism som präglade Europa under andra världskriget.

Annonser

Idag har jag inlämnat en av mina första motioner till Sveriges riksdag. Förslaget består egentligen av två delar: regeringen bör ta franm en skolfridslag för att förebygga mobbning i skolan och skärpa dagens bestämmelser och vilka instrument man kan ta till mot rektorer, skolor, kommuner som inte tar tag i frågan på allvar. Den andra delen gäller att mobbning ska få en egen brottsrubricering. Samhället måste inta en tuffare hållning kring mobbning, dvs systematisk trakassering där elever retas, förföljs och mobbas vid flera tillfällen av flera eller av en och samma person. Samhället syn på detta får inte längre vara av karaktären att det är tillfälliga pojkstreck på en skolrast. Jag hoppas att riksdagen så småningom ställer sig bakom denna motion –  elever ska inte vara rädda att gå till skolan.