Läser via Dagens Nyheters hemsida och Sverigs Radios hemsida att EU backar i frågan om Frankrike och det aviserade överträdelseärendet där kommissionen tidigare, i mitten av september, riktade skarp kritik mot Frankrikes utvisning av romer till andra länder i Europa. Visserligen ska man inte jämföra utvisningarna med andra världskriget, men när en speciell utvald grupp av männsikor (etniskt, språkligt, kulturellt) förföljs och utvisas med buller och bång är det förstås viktigt att kommissionen ryter till och säkerställer att EUs medlemsstater följer de konventioner om mänskliga fri-och rättigheter, men också skydd av minoriteterna i EUs medlemsstater. Är det så att någon begår brott i ett visst land finns särskilda beslut kring detta och det ska ske en indivuell prövning- denna kollektiva hanteringen av romer är under all kritik. Jag är besviken på att EU och kommissionen inte går vidare och prövar detta ärende.

Annonser