När valresultatet fastställdes i Valmyndighetens protokoll kunde vi konstatera att Sverigedemokraterna är de stora vinnarna sett till antal nya mandat i Sveriges riksdag. När den nya minoritetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterades för riksdagen återfanns inte integrationsministerposten. Socialdemokraterna menar att frågan är så pass viktig att alla i regeringen ska arbeta med frågan. Min erfarenhet är att effekten kommer bli precis tvärtom. Valresultatet behöver en mogen, vital integrationspolitisk debatt. Det är hög tid för partier till vänster och höger om oss att bidra i en för Sveriges avgörande tid. Att slopa integrationsministerposten visar bara att regeringen och i synnerhet Socialdemokraterna helt kapitulerat i den fråga där vi har störst utmaningar vid sidan av jobb-och skolfrågan. Integration handlar om mycket, det gäller bostäder, skola, barnomsorg, vuxenutbildning, kommunikationer, samhällsinformation och myndighetssamverkan mellan kommuner, landsting mfl. När kommunalråden saknar en strategi, eller politisk vilja och inte satsar på dessa centrala delar krävs det en regional motor där politiker, länsstyrelsen i samverkan med statliga Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kan lösa ut flera knutar.

När det arbetet inte prioriteras krävs det en integrationsminister i regeringen som driver på, opinionsbildar, stöttar och påverkar så att de intentioner och mål som riksdag och regering satt upp faktiskt får genomslag i hela landet. Trots allt har riksdagen och regeringen det yttersta ansvaret för Sveriges asyl-och integrationspolitik. När frågan om polisens romaregister briserade hade integrationsministern tillsammans med justitieministern en viktig roll i dialogen med romska företrädare. När det gäller kommunernas arbete med nyanlända och de väldigt komplexa problem som kan uppstå kan integrationsministern agera en viktig medlare mellan regeringen, länen och de olika kommunerna. En integrationsminister är också en vakthund som ska utgöra garanten för att Sverige faktiskt ser de utmaningar som läggs på kommuner, regioner och myndigheter för att bedöma vilka statliga insatser som behöver genomföras inte minst när vi vet att flera tekniska och praktiska delar lätt hamnar mellan stolarna exempelvis mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen respektive landets länsstyrelser. I regeringen hanterat olika statsråd dessa myndigheter-därför är integrationsministern en viktig samordnare av frågorna i regeringen. Ministern är också viktig som naturlig kanal in i regeringen när det gäller de nationella minoriteterna, det civila samhället och även religiösa trossamfunden. Det gäller också det viktiga arbete som i vardagen ligger på kommunala politiker men där också regeringen har en roll och det är alla ungdomar ute i städerna och förorterna, alla de som glöms bort och av olika anledningar lever i ett utanförskap. Visst är utbildning och arbete det viktigaste mot utanförskapet- det har alltid varit Folkpartiets linje- det gäller även integrationspolitiken. Men det betyder inte att regeringen bara slopar posten och smetar ut ansvaret på hela regeringen. Flera partier har omedvetet eller medvetet valt att inte diskutera integrationspolitiken vilket vi från Folkpartiet starkt beklagar. När Socialdemokraterna nu skippar integrationsministern bekräftas dessvärre denna farliga strutspolitik.

Roger Haddad (fp)
Riksdagsledamot och talesperson arbetsmarknad/integration

Annonser

Radiokanalen Kalibers och Sveriges Radio uppföljning av skolresultaten, eller snarare hur kommunerna brister i uppföljning är intressant. Även SVT rapporterar om detta. Men det är inga nyheter, det är något som vi känner till sedan länge och den här typen av undersökningar bekräftar bilden av att många kommuner, både tjänstemän och politiker inte följer upp skolans resultat. Det är ytterligare ett argument för min del att driva frågan om att helt återförstatliga skolan. De nya statliga reformerna och den nya Skolinspektionen från 2008 är bara ett par pusselbitar i reformeringsbehoven som måste till för att vända kulturen, attityden i utbildningspolitiken med fokus på kvalitet och bättre skolresultat.

Intressant är att Kaliber också visar exempel på hur olika det kan se ut i samma kommun när det kommer till lärarnas kvalitet, förväntningar och andra förutsättningar. Men det som oroar är att 44 av 70 kommuner i undersökningen brister i uppföljning av resultaten och att dessa kommuner- trots påpekanden i Skolinspektionens rapport- inte vidtagit några åtgärder – detta är oacceptabelt. Det visar att det finns ytterligare behov av att utöka den statliga styrningen alternativt ge Skolinspektionen fler instrument. Samtidigt är det kommunerna som är huvudmän för skolväsendet och det måste finnas flera ingångar för att de enskilda kommunerna ska inse att underlåtenheten att göra något drabbar deras egna invånare och deras barn och ungdomar för många år framåt. Eller det kanske är så att om man inte följer upp och får svart på vitt, så slipper politikerna i kommunen inse de stora förändringsbehoven och därmed finns det inget att åtgärda? Denna godtycklighet i kommunsverige är det oroande, att det faktiskt är ett lotteri fortfarande för våra elever om de kommer till en skola med bra verksamhet eller inte. Därför måste vi i Folkpartiet fortsätta kampen och arbetet för en mycket bättre skola med fokus på kvalitet och duktiga lärare.