Gårdagens partiledardebatt var en besvikelse. Inget nytt men positivt att vi har en regering som håller koll på Sveriges ekonomi och som reformerar skolan. Positivt också att regeringen kräver ett gemensamt svar och ett seriöst svar från de rödgröna och Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna hade inget nytt, samma gamla visa och man vill tillbaka till allt som Sahlin också pratade om men som hon sågade på partiets konferens i höstas. Så jag vet inte riktigt vad det partiet är på väg någonstans. Om Juholts första partiledardebatt skriver bl.a. Svenska Dagbladet.

Jag är besviken att inget parti vågade prata om en av våra stora utmaningar vid sidan av skolan och jobben- nämligen integrationsfrågorna, utanförskapsutmaningarna och vad vi gör och vill göra på det området. Men jag vet att Fp har en hel del saker på gång. Jag är tacksam för att Fp-ledaren lyfte Syrien och Libyen och behovet av att fortsätta den militära insatsen där. Men Fp i första hand men också andra partier i alliansregeringen måste ta upp integrationsfrågorna mer aktivt, gårdagens insats imponerar inte.

Sammantaget var det inga nyheter- så nästa gång det är partiledardebatt hoppas jag på en mer engagerad och konstruktiv och långsiktig debatt som pekar på hur vi ska lösa våra utmaningar, inte endast ta upp dagsaktuella frågor.

Annonser

Kom igår kväll tillbaka från Haag, Nederländernas administrativa huvudstad som huserar både kungahuset, parlamentet och samtliga departement. De utländska ambassaderna finns också i Haag och flera tunga FN-instanser inom juridikens område. På plats på måndag kväll hade jag överläggningar med Sveriges ambassadör sedan septemeber 2010, Håkan Elmersjö. Ambassadören gav en intressant historik om det politiska läget och de senaste 2-3 valen och vilka viktiga politiska frågor som dominerat holländsk politik.

Under tisdagen besökte jag Twede Kamer som är det nederländska parlamentet med sina 150 ledamöter (på 16,6 miljoner invånare). Minoritetsregeringen består av VVD och CDA med ett sk. toleransstöd av Geert Wilders PVV.

Jag hade några möte med företrädare för regeringspartiet VVD om integration, ekonomi och utbilding och mycket bra möten med vårt egentliga systerparti vill jag påstå, oppotionspartiet D66 som i det senaste valet ökade från 3 mandat till 10 mandat. D66 har tidigare haft ett starkare stöd men först nu har man lyckats återhämta sig i holländsk politik. Det blev mycket fokus kring de frågor jag arbetar mest med: skola och integration.

Nederländerna har en intressant inrikespoltisk situation med tanke på det parlamentariska läget. Intressant är också hur mycket frågan om asyl, migration och integration tagit och tar plats i debatten. Jag hoppas för svensk del att Folkpartiet liberalerna fortsatt ska debattera denna viktiga fråga, utmana de mörka krafter som finns i svensk politik och vara väldigt tydliga med våra lösningar och våra budskap.

Läser Anders Teljebäcks (s) replik till mig i gårdagens VLT med anledning av en tidigare artikel av mig med rubriken ”S undviker skoldebatten”. Jag syftar på alla de inlägg jag haft i olika media som oppositionspartiet Socialdemokraterna inte velat besvara eller kommentera. Men ibland gör de det som denna gång. I Västerås tidning har jag haft två artiklar under maj-juni dels om skolpolitiken, dels om handikappolitiken- inte en enda reaktion från Socialdemokraterna. Under mandatperioden har jag också vid ett antal tillfällen kontaktat s-politiker för att utmana de inom i första hand skolfrågorna men också ekonomi, arbetsmarknad; till och med inom energipolitiken då jag frågade Ulla Persson som är gruppledare för (s).

I Folkpartiet har vi en ganska enkel modell – jag kontaktar den politiker jag vill utmana, då förväntar vi ett positivt eller negativt svar. Om man säger nej kan det då bero på olika skäl, men om intresse finns så förväntar vi oss ett ja. Men så enkelt är det inte när det kommer till Socialdemokraterna i Västerås. Jag har lärt mig följande av deras s-kansli:

1. Den som vill debattera (i detta fall jag) ska, gå till Fps kansli och skriftligen skicka en förfrågan till arbetarkommuens styrelse i Västerås. 2 Styrelsen för socialdemokraterna tar ställning till om förfrågan om debattutmaning ska bifallas. 3. Här kommer det märkvärdigaste: arbetarkommuens styrelse beslutar vem jag ska få debattera emot om man bifaller ansökan. Det vill säga om jag utmanar en s-skolpolitiker eller min motsvarighet i S som gruppledare, Ulla Persson om arbetsmarknad eller den ekonmiska politiken, så kan styrelsen besluta att jag ska debattera mot en annan s-politiker.

Detta upplägg har resulterat i att inte en enda debatt har kunnat hållas mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. Det är inte konstigt med denna byråkrati som verkar gälla inom det socialdemokratiska partiet. Då räknar jag inte med de som andra organisationer arrangerar och där vi deltar på samma villkor som andra partier i kommunfullmäktige. Teljebäck påstår i VLTs replik att jag lyste med min frånvaro. Fakta är att jag frågade om de kunde flytta debatten en vecka då jag var bortrest det aktuella datumet men s-kanslisten svarade att det inte är aktuellt. Folkpartiet företräddes då av vår ledamot i förskolenämnden. Jag hade gärna deltagit i skoldebatten, dels för att jag är ordförande i en av skolnämnderna, men också ledamot av en annan skolnämnd samt talesperson i skolpolitiska frågor. Folkpartiet kommer att fortsätta utamana socialdemokraterna inom flera viktiga politikområden och skolan är bara en del. Flera intresseanmälningar är också skickade till bl.a Sveriges radio där jag ständigt utmanar S inom områdena ekonomi, skola, arbetsmarknad. Jag hoppas snart på ett svar.

Det är bra att samtliga partiernas ungdomsförbund nu tydligt tar debatten och striden med främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Tyvärr envisas fortfarande ett ungdomförbund, Ung vänster, med att man inte vill ta debatten, skriver VLT.  Jag tycker att det är viktigt att partier som vilar på respekt för den enskilde och demokratiska principer tar debatten med partier som vill sortera och behandla människor annorlunda utifrån deras ras, religion eller sexuella läggning. Dessa partier, däribland Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna, kandiderar till offentliga uppdrag för att representera de svenska väljarna i exempelvis riksdagen och kommunen. Mot den bakgrunden är det viktigt att SD inte utestängs från skoldebatter, att SD inte får stå oemotsagt ute på torget eller när de skriver debattinlägg i medierna. Av demokratiska skäl är det också jätteviktigt med tanke på att det i år är väldigt många förstagångsväljare som i god tid behöver ta del av de olika partiernas politiska ståndpunkter- ungdomsförbunden är en självklar kanal in i skolorna. Det är kanon att ungdomsförbunden aktivt kommer att ta debatten och det är det mest effektiva sättet för väljarna att också få reda på vad Sd egentligen står för.