I morse fick jag till valrörelsens första radioduell i SR Västmanland (http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=112 – lyssna 1.45 in i inslaget) mot den ytterst ansvarige skolpolitikern i Socialdemokraterna, Anders Teljebäck som inte vara är vice ordf i barn-och ungdomsnämnden (ordförande är en vänsterpartist)- utan också är partiets kommunalrådskandidat inför valet 2014.

Folkpartiet har i snart ett år lyft i artiklar, vid besök och återkommande i kommunfullmäktige genom undertecknad arbetsmiljön för lärarna i förskolan och skolan. Vid årsskiftet nåddes jag av de rödgrönas egen kvalitetsredovisning för 2013 samt så har jag tittar på statistik för förskolans barngrupper i februari 2014. Läsningen är ett kvitto på ett totalt haveri och misslyckamnde för den styrande rödgröna koalitionen. I förskolefrågor är Vänsterpartiets ordförande ytterst ansvarig- men i praktiken är det stora socialdemokratiska partiet som struntat i skolan och särskilt i förskolan. Inte en krona till förskolan har tillförts för att minska barngruppernas storlek. Folkpartiet började i januari 2014 och i mars på allvar lyfta förskolans villkor och den stress personalen känner.

Jag går till val: mindre barngrupper i förskolan är vår främsta prioritet. S har redan använt sina skattepengar till att lova allt till alla- så det finns defintivt inte en enda krona till förskolan.
Mitt löfte gäller- oavsett regering- förskolan är en kommunal angelägenhet och Anders Teljebäck symboliserar i inslaget en politiker som vägrar ta ansvar trots att han direkt haft ansvaret för frågorna de senaste fyra åren.

Annonser

För ett par månader sedan begärde jag en extra debatt om skolan i Västerås kommunfullmäktige. Detta har jag bloggat om tidigare. Bakgrunden är den sittande rödgröna majoritetens ovilja att inte vilja ta ansvar och debattera eller diskutera kärnan i skolans uppdrag- kunskapsuppdraget och resultaten i grundskolan. Folkpartiet skrev- för första gången under mina år som aktiv i kommunpolitiken- en begäran som ordförande i kommunfullmäktige lämnade utan åtgärd.

Nu har jag inlämnat en interpellation till ansvarig skolpolitiker i Västerås, vänsterpartisten Vasiliki Tsouplaki. Hon är tillsammans med sina rödgröna kamrater i den styrande koalitionen yttrest ansvarig för förskolan och skolan i Västerås. Socialdemokraterna som leder hela kommunen har ett övergripande ansvar för hela budgeten och därmed vilka villkor skolan och lärarna får.

Folkpartiet har under hela mandatperioden och i synnerhet från hösten 2013 och nu under våren uppmärksammat genom ett antal frågor i kommunfullmäktige och genom artiklar i media – lyft lärarnas villkor, lärarnas löner, skolans resurser och förutsättningar. Nu vill vi lyfta en annan aspekt- som är mycket central- resultaten i skolans tidigare år. Verksamheten för 2013 och den rapport som lämnades till kommunfullmäktige i mars 2014 är oroande. Eleverna presterar under riksgenomsnittet inom samtliga områden, reultaten sjunker i de tidigare åren i låg-och mellanstadiet och lärarnas arbetsmiljö är under all kritik.

Min interpellation kommer säkerligen upp först i september eftersom vi inte sammanträder i juli och augusti. Vi har flera förslag för en skola med fokus på kunskap och kvalitet. Men Folkpartiet gör också andra prioriteringar i hur vi vill använda skattepengarna och vi har redan presenterat en del förslag inför valet den 14 september. Bla. kommer vi att främst prioritera skolan och äldreomsorgen och vi kommer inte att gå till val på att sänka skatten när vi vill genomföra reformer inom förskolan med mindre barngrupper och satsa på högre lärarlöner för att nämna några förslag.

 Eftersom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (i den rödgröna koalitionen) inte velat ta debatten – så blir det nu en debatt i kommunfullmäktige. Det är trots allt de som har makten och ansvaret sedan 2010 och verksamheten har bara försämrats sedan vi ingick i styret fram till nov 2010, detta bekräftas också av förvaltningens årsredovisningar.

Idag har jag inlämnat en skrivelse till Britt Sandström, S-ordförande i kommunfullmäktige. Jag begär en extrainsatt skoldebatt i kommunfullmäktige mot bakgrund av de allt sämre skolresultaten i Västerås. Vi har inför kommande fullmäktige inlämnat två frågor bl.a om lärarnas arbetsmiljö och en gäller en fristående grundskola. Men detta gäller hela utvecklingen inom samtliga skolverksamheter med särskilt fokus på elevernas resultat i grundskolan som är helt avgörande för studier på gymnasial nivå.
Resultaten har sedan de rödgröna tog över styret hösten 2010 sjunkit konstant i samtliga stadier. Vi ligger också under riksgenomsnittet och skolförvaltningen bekräftar allt detta i sin redovisning för verksamhetsåret 2013 som bl.a. Fp Västerås haft i sin bedömning av läget utöver alla skolbesök jag gör varje vecka.

Nu ligger frågan hos kommunfullmäktiges ordförande. Skolan är vår viktigaste prioriterade fråga, men den upptar också mest i budgeten för Västerås stad, drygt 2,8 miljarder årligen. Det finns all anledning att lyfta frågan för att ventilera resultaten och efterhöra hur respektive parti ser på den allvarliga situationen, i synnerhet Socialdemokraterna som leder den rödgröna koalitionen och i praiktiken styr skolpolitiken även om en av skolnämnderna leds av en vänsterpartist.

Skrev om detta i lördagens VLT debatt och aviserade dagens begäran:
http://www.folkpartiet.se/politiker/ledamoter-av-riksdagen/roger-haddad/press/rodgront-styre-med-sjunkande-resultat/

Idag den 14 april är det exakt 5 månader kvar till valdagen. Då ska medborgarna dels rösta i riksdagsvalet men också i landstings-och kommunvalet. Skolan är min och Folkpartiets viktigaste fråga i valet men den är också mycket viktigt för väljarna- den är främst viktig för Sveriges utveckling. Vissa partier och till och med journalister påstår att skillnaderna är små, ”alla tycker lika”. Vissa menar också att det behövs en lugn i skoldebatten för att ge skolan lugn och ro, att partierna borde komma överens.

Vissa företrädare för Socialdemokraterna vill tona ner skillnaderna mot Folkpartiet som leder skolpolitiken i regeringen- deras taktik är att framstå som att vi är överens. Fakta är att Socialdemokraterna har- i princip- röstat emot alla regeringens och Folkpartiets skolreformer som Jan Björklung genomfört sedan maktskiftet i oktober 2006. När det kommer till de övriga oppositonspartierna är andelen nej-röster till Folkpartiets skolreformer ännu högre hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är det parti som främst yrkar avslag på våra satningar och reformer oavsett om det gäller lärarlegitimation eller tidigare betyg i grundskolan.

Det största oppositionspartiet låter gärna som Folkpartiet i talarstolen. Ibland kan man tro som fp-riksdagsledamot att de kopierat mina anföranden. Men det är en sak att låta lika, en helt annan när man skrapar på ytan och kräver tydliga besked. Det märker man dels hur ledamöterna från S, V, Mp röstar i utskottet och sedan i kammaren. Men det kan också bli tydligt i debatten när företrädare går upp och nästan håller med för att sedan rösta nej eller avstå. Ett sådant exempel är den viktiga lärarlegitimationen- S röstade motvilligt för, Mp lade ner sina röster och V röstade emot.

En annan taktik i kammaren är att S inte tar debatt i viktiga skolfrågor- de nöjer sig med att gå upp och läsa upp sitt anförande- utan att ta repliker eller besvara frågor eller inlägg från delar av regeringen. Detta är ett effektivt sätt att döda debatten men också komma undan med sitt eget ansvar och därmed sin egen skolpolitik. Socialdemokraterna har ingen ny politik, de driver samma frågor från 2006 och 2010. De har heller ingen gemensam skolpolitik med de partier man eventuellt vill bilda regering med, V och Mp.

När det nu är fem månader kvar till valet tvingas alla partier bekänna färg. Även i skolfrågan. Vilka reformer vill  S riva upp? Nyligen på en debatt i Göteborg kritiserade Cecilia Dahlman Eek (s) det fria skolvalet och lagen om bidrag på lika villkor. Vad tycker S om detta -hur ställer sig Mp till hennes krav?

Vad händer med lärarlegitimation, skollagen, betygsreformer, lärarutbilndingsreformen, karriärtjänstreformen etc? Vad händer med gymnasieskolan och de viktiga lärlingsutbildningarna? Här finns ett konkret hot då de rödgröna vill återteoretisera lärlingsprogrammen så att alla ungdomar tvingas läsa in en grundläggande högskolebehörighet. Enligt flera studier är detta gamla system en viktig förklaring till Sveriges höga ungdomsarbetslöshet.

Det finns många frågetecken. Även på det kommunala planet- jag är Folkpartiets kommunalrådskandidat- är det oklart hur det rödgröna styret tycker och prioriterar inom förskola och skola. Jag kommer fortsätta – ända fram till valdagen att utkräva ansvar från de rödgröna- och i synnerhet Socialdemokraterna som orkestrerat hela tillställningen trots att ansvarigt kommunalråd för skolan är Vänsterpartiets företrädare. Jag har nu frågor i fullmäktige om lärarnas arbetsmiljö och den kommunala insynsrätten i friskolor. Under hösten lyfte vi upp resultaten i skolan, Lärarförbundets ranking, skolpengens fördelning etc.

Folkpartiet kommer fortsätta följa upp skolans verksamhet och ställa krav på besked om alternativen även i den kommunala skolpolitiken- trots allt är skolan kommunaliserad och nästan hälften av Västerås stads skattepengar går varje år just till förskola och skola. Hur vi använder alla dessa resurser är avgörande i valet.

Socialdemokraterna passar idag på att demonstrera och hålla tal runt om i landet. För att försöka lyfta skolan lite i Västerås kom mit utskottskollega i riksdagen Mikael Damberg (s) till Västerås och höll sitt 1a maj-tal. VLT rapporterar om löften om satsningar på utbildning.

Jag känner igen detta från Socialdemokfraterna- de pratar gärna om skolan ibland men leverar inte – inför valet 2010 valde de att lova 50 miljoner ytterligare- inte till skolan där dessa resurser skulle behövs- utan mot ungdomsarbetslösheten- som om 50mkr skulle lösa ungdomsarbetslösheten i Västerås och Sverige. För övrigt kan jag avslöja att efter att S åter sitter vid makten i Västerås så har jag varken sett ytterligare 50mkr till arbetsmarknadspolitíken inte heller mer pengar till det sk. Kunskapslyftet de lovade ungdomar som länat gymnasiet utan slutbetyg- men här finns egentligen inget nytt- alla ungdomar och vuxna som sökte vuxenutbildning tidgare fick också studera inom vuxenutbidningen.

Det är dags för S att ompröva sin skolpolitik- tyvärr har de fastnat i insatser på alla unga som lämnar gymnasiet utan slutbetyg istället för att långsiktigt fokusera på hur man ska göra för att minska antalet elever som lämnar grundskolan och gymnasieskolan utan fullständiga betyg och tillräckliga kunskaper-här är det en skillnad mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna i vår ansats, vi arbetar förebyggande, S fortsätter sina brandkårsutryckningar.

Det är pinsamt att Sverigedemokraterna i riksdagen påstår att man på kort tid som knappt ett-två år kan spara en massa miljarder genom att dra ner invandringen med 90%. Allt detta är förstås en teoretisk diskussion, för det första går det inte att bara dra i handbromsen och isolera oss från omvärlden likt militärdiktaturen i Burma, desstutom har SD ett svagt parlamentariskt stöd överhuvudtaget för sin politik. Inte heller får de stöd av RUT, riksdagens utredningstjänst eller Svenskt Näringsliv- trots att SDs ekonmiske talesperson hänvisar bl.a. till dessa källor, läs Svenska Dagbladet.

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som inte kan räkna, dessutom gör de utspel som inte baserar sig på fakta, inte ens siffrorna stämmer. I en annan motion som handlar om flyktingmottagande som bl.a. Västmanlands riksdagsledamot för SD undertecknat (egentligen en partimotion med alla SD-namn under) använder de ord som selektering bland de invandrargrupper som ska erbjudas inträde i Sveirge- man ryser i hela kroppen när man läser deras förslag och jag kan inte annat än jämföra detta med den rasism som präglade Europa under andra världskriget.