Jag är för tillfället i Växjö för att följa den nationella skolkonferensen med flera intressanta seminarier och tal av skolminister Jan Björklund (fp) och därmed inte hemma i Västerås under onsdagen då Sverige uppmärksammar Förintelsens minnesdag.

Imorgon är det Förintelsens minnesdag och just ny följer jag istället en webbsändning via Regeringenskansliets hemsida där flera inbjudna gäster och FN-företrädare berättar och uppmärksammar förintelsens offer de närmaster dagarna i form av olika aktiviteter runt om i Sverige. Imorgon minns vi alla de männsiskor som förföljdes och trakasserades och mördades. Vi minns de brott mot mänskligheten som begicks under andra världskriget i synnerhet mot judar men också mot homosexuella personer och mor romer.

I januari 2009 arrangerade vi i Västerås ett fint kvällsseminarium med musik och tal där vi för första gången uppmärksammade romernas situation och hur också de förföljdes i Europa under andra världskriget. Ibland tror man att vi är kvar där när vi ser hur flera europeiska länder som Italien och Rumänien fortfarande trakasserar och diskrininerar romer på arbetsmarknaden, skolan etc. Men den typen av problem har vi också i Sverige och i Västerås och det är därför vi aktivt och på allvar beslutat oss för 1 år sedan att anta utmaningen och försöka förbättra villkoren för romerna och de natinella minoriteterna.

Vi ser också att flera judiska församlingar i Sverige också utsätts för skadegörelse mm. Det är vårt ansvar att påminna om vad som hände under världskrigen och speciellt lyfta fram de hemskheter som begicks i nazismens, kommunismens och fascismens  namn – inte minst är det viktigt att skolungdomarna diskuteterar detta inte minst mot bakgrund av att många unga hyllar rasistiska och främlingsfientliga krafter som faktiskt går att härleda till dessa ideologier som ledde till att så många människor fick sätta livet till i koncentrationslägren.

Annonser

Den okända förintelsen – så heter den fotoutställning som jag idag har förmånen att inviga på Västerås Stadsbilbiotek. Utställningen har vi hyrt in från É Romani Glinda, som också är med och berättar om bilderna. Detta gör vi samtidigt som det i media rapporteras mycket om Radovan Karadics, Haag-tribunalen och frisläppandet av den förra bosninenserbiska presidenten, Biljana Plavsic. I nyhetsinslagen kring dessa personer förekommer orden ”brott mot mänskligheten”. Jag funderar ibland hur medvetna ungdomarna är kring dessa ord och dess innebörd. Får man lära sig om detta idag i skolan? Det vi tänker visa och berätta om i Västerås är romernas situation under 2a världskriget. Vi har i skolan fått lära oss om förföljelserna mot judarna och de brott som begicks mot de, men vi fick inte lära oss att tusentals romer också mördades.

Romernas flagga. I Västerås jobbar vi aktivt med att bryta människors utanförskap genom arbete och utbildning. Men också genom aktiv dialog med föreningar och företrädare för olika invandrar/kulturgrupper. Vi arbetar aktivt med att förbättra dialogen med romerna och underlätta för ungdomarna att klara av skolan och få ett arbete. Rådet för romska frågor som vi inrättat ska också va en arena för dialog.

Jag hoppas att utställningen som kommer att stå på stadsbilbioteket i ca 1 månad lockar till sig många västeråsare och andra besökare, inte minst lärare och skolelever. I tider när Sverigedemokraterna ökar i opinionen, Dagens Nyheter,  kan det vara intressant att diskutera föregångarna till Sverigedemokraterna och hur de partierna agerade under andra världskriget och under Bosnienkriget i början av 90-talet. Då handlade det också om brott mot mänskligheten.

Sverigedemokraterna uttrycker sig på ett försiktigare sätt, åtminstone försöker dem. Men artikeln om att muslimer är det största hotet mot Sveriges framtid och utveckling är ett uttalande man bör granska. Många politiker i många länder tar ofta – när de politiska knepen och argumenten tryter- till sig religiösa argument och det blir ett viktigt slagträ i den politiska debatten. Jag känner igen detta från det land jag är född i, Libanon. Men jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det i Sverige, att ett parti börjar skrämmas och använda religionen i politiska syften, det är precis det Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson gör. Detta är naturligtvis en väl planerad taktik från Sverigedemokraternas partiledning. Vi liberaler har ett stort ansvar att säga ifrån och stå upp för våra värderingar om mänskliga rättigheter, rätten att vara olika, leva och bo i Sverige och göra rätt för sig. Att ställa krav på att invandrare ska följa svensk lagstiftning är självklart. Folkpartiet är emot barnäkstenskap, vi är emot könsstympning och vi är angelägna om att alla som bor i Sverige respekterar svenska lagar. Med detta sagt så spelar det ingen roll om man kommer från Turkiet, Libanon, Saudiarabien eller Autsralien. SD försöker dock hitta en målgrupp – invandrare och främst invandrare som är musllimer – för att utmåla de som ett hot. Det är viktigt att i debatten skilja på muslimer och radikal islamism annars får vi en helt fel debatt.