Hundra skillnader mellan Fp och M

#6 Skola/stadsdelsutveckling av Bäckby i Västerås

Kommunfullmäktige i Västerås hade en debatt med anledning av budgetavstämningen för 2013. Till skillnad från budgetbeslutet i juni tillkom det extra statsbidrag att fördela ut samtidigt som vi ser ökat behov av insatser för att dämpa underskottet inom hemtjänst och vården. Det viktigaste för Fp är att vi fick gehör för ytterligare 12,5mkr i extra lärarlönesatsning för 2013, utöver det centrala läraravtalet. Men vårt mål var 15mkr + 5, totalt 20.

Den stora debatten blev ändå kring vår överenskommelse där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet accepterat ett Fp-förslag om sammanslagning av Sofiaskolan, Bäckbyskolan och Hällbyskolan som jag aviserade i somras. Detta blev nu klubbat och debatten blev tydlig mellan Fp och M. Vi satsar mer på stadsdelsutveckling, vi löser inte utmaningarna i området om vi avvecklar skolverksamheten. Vi löser inte stadens totala lokalproblem med en höghstadieavveckling- som egentligen var Moderaternas ursprungsförslag, men det ville man inte prata högt om igår. Med Fp:s förslag behåller vi en högstadieskola i området och vi löser det akuta problemet sedan 2009 med Sofiaskolan för elever med autism.

Vi kommer ställa höga kvalitetskrav och ha skolverksamheterna på Bäckby under lupp. Skolans resultat är inte tillfredsställande, men det är 5-6 enheter som har samma problem i Västerås, det andra är elevunderlaget, att många är nyanlända och har kort tid i Sverige. Oavsett ska vi ställa tuffare krav på lärarnas kompetens och en skolledning som fokuserar på kunskapsresultaten och inte enbart på allt runt omkring i området.

Med Fp:s förslag som nu blivit det faktiska beslutet bidrar vi dels till färre lokaler, dels till ökad fokus på kunskapsuppdraget- dels att bidra till en fortsatt utveckling av stadsdelen Bäckby- ett arbete som vi tog inititiv till i mars 2009. Till skillnad från de andra partierna i stadshuset har det faktiska intresset att göra aktiva, uthålliga insatser i området Bäckby inte varit så stort. Men för oss är skola och integration/arbetsmarknad det viktigaste sättet att bryta utanförskapet, öka delaktigheten och bidra till trygga områden i hela Västerås. Likt vårt engagemang för skolan och högre lärarlöner kommer vi fortsätta verka för att Bäckby ska utvecklas.

Annonser

Igår uttalade jag mig i TV4 Mälardalen och kommenterade den senaste tidens händelser på Bäckby. Dels polisinsatsen mot en knivbeväpnad man dels det som hände mot Bäckby kiosk för två veckor sedan där en ung kille knivhotade ägaren och ville råna kiosken på pengar. I båda fallen lyckades de knivbeväpnade personerna fångas in av polisen utan att någon kom till skada, händelsen vid kiosken ordnade ägaren själv innan polisen hann fram. Tyvärr kom bara ett gammalt fp-krav om närpolis på Bäckby fram i det mycket korta inslaget. Ännu viktigare var den skrivelse jag skickat till kommunalrådet i Västerås om att vi kräver ett omtag av hela Bäckbysatsningen, att Västerås ska säga ja till polisens förfrågan om att göra en gemensam livstils-och trygghetsundersökning på Bäckby samt att Västerås ska verka för att staden ska bli ett pilotprojekt som regeringen nu genomför på tolv orter med projektet sociala insatsgrupper (systematisk samverkan mellan polisen, kommunen, socialtjänsten, arbetsförmedlingen m fl).

För att ytterligare trycka på detta har jag idag ställt en fråga i riksdagen till justitieministern om beredskap och hur regeringen kan stötta de kommuner som är intresserade av att gå med i projektet. Men TV4 Mälardalen var inte lika intresserade av dessa konkreta saker utan fokuserade helt på mitt krav om närpolis i området. Även om detta är ett viktigt komplement har jag också betonat att det är en av flera insatser som behövs för att långsiktigt öka trygghetsarbetet i området. Jag är mycket kritisk till socialdemokten Staffan Jansson som i samma inslag fick kommentera mina förslag och hann bara med att hänvisa i närpolisfrågan till polismyndigheten. Jag vet att det är Polisen i Västmanland som beslutar om detta och det framfördes till journalisten. Tyvärr fick inte Staffan Jansson en enda fråga från journalisten om vad Socialdemokraterna vill göra för Bäckby. Men min skrivelse som är ställd till Ulla Persson (s) och stadshuset kräver att hon snart svarar detta skriftligt, då dår vi se hur hon ser på frågan.

Idag nåddes jag via media av att ett antal bränder satts i brand i stadsdelen Bäckby. Detta förekommer till och från i andra stadsdelar men jag har nu det senaste halvåret sett ett antal bilar som någon eller några verkar tycka är kul – nämligen att sätta eld på bilarna utan att inse vilka konsekvenser det kan bli i form av explosion av farlig vätska eller spridningseffekter i närområdet om det gäller en bilparkering för boende eller närhet till fastigheter där människor bor. Jag har sett exempel både vid Bäckby torg och vid Lidls parkering där bilar stått nedrbända under flera månader utan att de först bort. Det tycker jag är fel och jag kommer arbeta för att de tas bort snabbt.

Idag besökte jag stadsdelen i drygt en timma – både torget och inte minst parkeringen som snabbt gick att upptäcka på en gata nära Bäckby torg.

Bilden som jag tog visar hur tre bilar är nedbrända varan en är totalt förstörd och som måste ha spridit sig till bilarna på varsin sida. Inte nog med detta har ytterligare en bil som står bakom fått däcken och halva karossen smält av elden. Jag lyckades prata med en sex personer vid partkering om dets om inträffade och det är förstås tråkigt men också ovanligt just på denna gata. Därför krävs det åtgärder och jag hoppas nu att vi tillsammans med kommunen och polisen kan vidta fler trygghetsinsatser för att förebygga den här typen av skadegörelse. Jag och Folkpartiet kommer också att fortsätta driva frågan om närpoliser men också hur vi bättre ska samarbeta med ungdomarna i området.

Igår hade vi vårt första kommunfullmäktigesammanträde i Västerås efter sommaren. Folkpartiet hade stället ett antal intressanta och aktuella interpellationer till den styrande vänstern. En handlade om anställningstryggheten inom Västerås stad. En annan fråga var om lärarlönerna, delvis en fortsättning på den interpellaton jag själv ställde under våren och som debatterades i juni. Fp har utmanat Socialdemokraterna och som enda parti drivit frågan om högre lärarlöner, något som S egentligen inte gillar och inte var intresserad av att prioritera. Nu försöker man på ett panikartat sätt ge en annan bild av detta. Men så sent som igår tyckte ansvariga S-kommunalrådet att det inte är oproblematiskt att sätta en annan grupp mot en annan. Dvs man har aldrig varit intresserad av att just prioritera lärarna. Vi lyckades i opposition få med de styrande på 15mkr extra i specifika lärarlönesatsningar i budgeten för nästa år, vi kommer att verka för att mer resurser avsätts till en högre individuell lönesättning och en högre spridning. Idag får min kollega på VLT Debatt också svar av S-kommunalrådet i likhet med den debatt som var igår. Problemet med Staffan Jansson är att han ignorerar det faktum att vi under 2006-2010 satsatde mest på skolan och på Lärarlyftet och i krisen som drabbade kommunerna 2008-2009 så var vi en av få kommuner i Sverige som inte sparkade lärare. Detta är en anledning varför varför vi inte OCKSÅ kunde prioritera lönerna.

Jag hade också en debatt med S om stadsdelen Bäckby – S verkade vara väldigt irriterade och mest arga i sina inlägg. Total brist på engagemang och ett interpellationssvar som var kortfattat att det inte bidrog till någon saklig debatt tyckte jag. Folkpartiet har högre ambitioner när det gäller stadsdelen och inte minst fokus på stadsbyggnadsfrågan, ungdomsfrågorna, skolan och mycket mer insatser för tryggheten. Vi vill fortsatt se en närpolis permanent – inte ens detta driver S i andra sammanhang – de verkar ha passat helt och hållet i Bäckbyfrågan, men vi tänker inte ge upp.

Avslutsningsvis deltog jag också i en ideologisk debatt om att i bostadsbolaget Mimers ägardirektiv ha kvar uppdraget att verka öfr en ombildning till fler bostadsrätter i de västra stadsdelarna. detta är inget tvång som S påstod utan det förutsätter att enskilda är intresserade, går ihop, bildar en förening och köper ut bostäderna. Tyvärr har V fått igenom i den nya rödgröna majoriteten att inte ha med den skrivningn, jag anser att ett av flera viktiga integrationspolitiska instrument därmed tas bort.

Idag har VLT på förtasidan och en helsida om mig och min kommentar om att jag vill ha kameraövervakning på Bäckby. Besök www.vlt.se så kan man ta del av artiklen. Det som inte togs med är att jag anser att föräldrarna måste involveras mer och ta ett större ansvar, att närpolisen ska etablera sig på plats och inte minst att den styrande majoriteten ska visa ett större politiskt engagemang för stadsdelsutvecklingsfrågan på Bäckby. Jag anser också att man ska fortsätta följa Folkpartiets förslag om fler insatser för ungdomar som inte har arbete och utbildning. Till detta pågår också en reformering av skolan och en översyn av planprogramsarbetet som också de är viktiga delar i helheten- saker som vi tog initiativ till 2009 och 2010.

Jag har den 4 april 2011 ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson (s) om de rödgrönas prioriteringar etc för Bäckby. Eftersom morgondagens sammanträde är endast ett budgetfullmäktige så får jag formellt det mycket korta svaret uppläst i början av september. Men å andra sidan kan det bli en intressant interpellationsdebatt. Bäckby är en av Folkpartiet Västerås mest priorriterade fråga och vi kommer fortsätta arbeta för området även nu när vi sitter i opposition i kommunen.

Efter en veckas resa i Rumäninen är jag tillbaka på bloggen. Jag går igenom veckans tidningar och läser i VLT att stadens organisation proAros inte tänker överklaga beslutet när det gäller att fortsätta ha övervakningskameror vid bl.a. Bäckbykyrkan.

Att elever anser att det blivit lugnare, att lärare och skolledning anser att det varit brottsförebyggande har inte vägts in i Datainspektionens beslut, det tycker jag är anmärkningsvärt. Däremot ska en skola inte få ha kameror som används till andra syften än det man från början sökte tillstånd först, det är glasklart. Slarvar man med att informera om att vissa ytor övervakas ska man vidta åtgärder eller plocka ner.

Jag hoppas att skolan inte tvingas plocka ner alla kamerar, senast jag var på Bäckby för drygt en vecka sedan och besökte skolan fokuserade vi i samtalen med rektorerna när det gäller resulataten, därför hann jag inte med en rundvandring för att titta på de befintliga kamerorna.

Vi får se hur trygghetsarbetet etc påverkas av detta beslut.

Denna helg har varit fullspäckad med intressanta aktiviteter. På förmiddagen idag besökte vi Sveriges Radio Västmanlands nya radiostation nere i Västerås centrum. Det är fina, rymliga lokaler och nära till centralstationen, passar bra om man pendlar som riksdagsledamot.

Efter det bar det av för att bevista Bäckby torgfest och en slags återinvigning av torget. Jag tycker att det inte fanns så mycket att återinväga, det enda nya var belysningen som vi fattade beslut om för drygt 1,5 år sedan och så hade man ställt dit 2-3 nya runda bänkar. Men det musikaliska inslaget med körsång och boliviansk dans av ungdomarna var väldigt fint. Jag passade på att gå runt och prata med flera Bäckbybor som jag haft en dialog med i området de senaste åren och det är viktigt för mig att Folkpartiet fortsätter ha en bra och levande dialog med stadsdelen Bäckby. Vi tog initiativ till kommunstyrelsens beslut om en Bäckbysatsning och vi ska fortsätta ligga på Socialdemokraterna att fortsätta genomföra insatser- utifrån den plan som vi lade fram 2009. Vi har ett stort engagemang för Bäckby och det finns höga förväntningar på flera insatser i området för ett tryggare Bäckby- vi lovar att fortsätta driva frågan i kommunfullmäktige.

Lyssnade idag på SR Västmanlands inslag att Justitiekanslern meddelat beslutet om att Wenströmska gymnasiet inte gjorde fel när den inför valet 2010 nekade Sverigesdemokraternas ungdomsförbund, SDU inträde. Jag tycker det är fel av skolan och den åsikten framförde jag redan när detta var aktuellt. Vi har en uppfattning i kommunen att alla partier ska få möjlighet att ha bokbord, debatter etc och det finns antagna riktlinjer för detta. Skolorna borde istället använda denna möjlighet inför valet och mellanvalsåren för att i god tid informera elever om vad olika politiska partier tycker.