Hundra skillnader mellan Fp och M

#2 Arbetsmarknad/ungdomsarbetslöshet

Sverige har ett stort problem med ungdomsarbetslöshet. Detta har varit ett bekymmer oavsett regering. Dagens statistik är dock problematisk i den meningen att även heltidsstuderande gymnasieelever ingår som arbetssökande. Detta ger inte en rättvis bild av den faktiska målgruppen ungdomar under 25år som inte har någon utbildning eller sysselsättning. Det är dessa ungdomar vi måste identifiera i varje kommun och stötta nationellt som lokalt för att erbjuda stöd. Stödet får inte vara av typen att det bidrar till att de fastnar i de offentliga program och hamnar i ett långvarigt bidragsberoende. Det viktigaste är att ungdomar erbjuds kompletterande utbildning för att stärka sina chanser till ett arbete.

Folkpartiet driver några centrala frågor som vi anser är helt avgörande för att förebygga ungdomsarbetslöshet; vi vill fortsätta utveckla gymnasieskolans yrkesprogram, lärlingsutbildningarna måste bli bättre och samarbetet med företagen kan bli bättre. Vi håller på att utreder förslag om ett lärlingsanställningsavtal som gör det möjligt att anställa en lärling på ett företag parallellt när man studerar på gymnasieskolan. Fp har också i regeringen nyligen drivit igenom ett särskilt uppdrag till Skolverket att inom ramen för yrkesintroduktion erbjuda kortare utbildningar för de tusentals ungdomar som inte är behöriga att läsa på nationellt program 0ch som inte bedöms ha kvalificera in sig där eller kanske inte har detta som mål utan- vill efter en kort kurs testa sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Folkpartiet har i kommuner och landsting lanserat och motionerat om att införa ett ungdomavtal med en ingångslön som är anpassad för ungdomar upp till 20-23 år beroende på hur deras utbildning ser ut och vad branschen bedömer att de kan. Ingångslönen kan tex motsvara 75% av en avtalsenlig lön och är ett initialt erbjudande i syfte att komma in i arbete. Folkpartiet driver detta på olika håll i landet men på nationell nivå har förslaget hittills inte vunnit tillräckligt brett stöd, exempelvis av Moderaterna.

Samtidigt menar Moderaterna att de anser att arbetsmarknadsfrågan är viktig och att Sverige behöver vidta åtgärder för att som man kallar det ”sänka trösklarna in” på arbetsmarknaden. Jag vill gärna att M och andra partier konkretiserar vad man menar med ett sådant uttalande. Inte heller S för den delen har presenterat ngt altrernativ utan nöjer sig med att säga nej till ungdomsavtal/ungdomslöner. Vissa debattörer menar att Fp:s förslag innebär en sänkning av lönen. Detta är direkt felaktigt- dessa ungdomar som vi diskuterar har ingen lön idag, de lever på sina föräldrar eller på försörjningsstöd till exempel.

Utbildningspolitiken håller vi på att reformera men arbetsrätten måste ändras också om vi effektivt och snabbt ska kunna ge fler ungdomar en chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag hoppas att fler partier, fackförbund och branschen stöttar Fp-förslaget.

Annonser

Detta med studie-och yrkesvägledning på våra skolor kan inte vara lätt. Självklart är det lättare för en SYV:are att tipsa om ett samhällsvetenskapligt program som i mitt fall en gång i tiden när man var intresserad av internationella frågor och språk. I mitt fall var det enkelt- och rätt visade det sig även inför valet till högskolan senare. Men många ungdomar skulle behöva en ännu bättre vägledning tidigt i grundskolan och kvaliteten på samtalen måste lyftas. Visserligen har jag under årens lopp hört rykten av att SYV:arna ”inte hänger med” utvecklingen på arbetsmarknaden, det kanske ligger något i detta.

Folkpartiet har generellt- inte minst när det gäller gymnasieskolan-varit kritiska till att det finns så liten koppling mellan utbildning och arbetsmarknaden. Vi får inte glömma bort att gymansieskolans uppdrag är att utbilda ungdomar till kommande arbetslivet – oavsett om det går via högskolan eller direkt efter avslutade gymansiestudier. Så har det inte varit och så är det inte fortfarande. Den nya gymnasiereformen har precis sjösatts och effekterna av dessa kan vi först se om några år i tiden.

Att ungdomar gör omval och väljer fel från början eller hur man nu ser på detta är föremål för diskussion. Men vi måste se till att minska andelen felval som inte direkt beror på SYV:arna utan mer på val sopm baseras på kompisars val eller om den skolan på det programmet erbjuder en väska eller en dator eller biobiljetter, detta är förödande om saker helt plötsligt är det som vägleder valet av utbildningen. Samhället kommer att få betala mycket pengar för omval och avhopp om man inte minimerar detta.

Men det finns också kvalitetsbrister i skolans SYV-verksamhet. Någon bekant inom fakcet har också sagt att alla skolor inte har ngn SYV:are och man borde också granska vilken kompetens de har de som är satta att vägleda ungdomarna. Detta blir säkert en fråga som vi kommer att fokusera på ännu mera.

Idag besökte jag Arboga kommun i min valkrets Västmanland. Jag hann överlägga lite med kommunalrådet Olle Ytterberg om viktiga frågor och utmaningar som kommunledningen bedömer och som kan vara av intesse för mig som riksdagsledamot att bevaka och ta med mig i riksdagsrarbetet. Efter det besökte jag kommunens arbetsmarknadsenhet och chefen Ove som gjorde en mycket noggrann genomgång och besvarade alla de frågor som jag hade och funderade kring både när det gäller flyktingmottagningen, ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser s´generellt som kommunen och Arbetsförmedlingen lägger resurser på.

Efter en lunch med våra lokala Fp-företrädare besökte vi Arboga kommuns ungdomshus som har verksamheter och aktiviteter för ungdomarna i den gamla brandstationen, efter en ordentligt rundvandring hade vi ett bra samtal med ungdomshusets ledare, socialtjänsten och närpolischefen Sören som berättade hur man samverkar och hur polisens ungdomsenhet arbetar. Bilden är från det mötet.

Igår medverkade jag i egenskap av riksdagskandidat vid LRFs (lantbrukarna) arrangemang vid Brunnby Gård i Västerås. Flertalet partiet var representerade dock hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat förhinder. Jag deltog i samma debatt inför valet 2006 och precis som då var fokus på våra partiets inställning till de gröna näringarna, men mest fokus låg på vår syn på EU:s jordbrukspolitik. Från Fps sida intar vi helt klart en mer rak och tydlig linje än alla andra partiet: fasa ut alla subventioner och ströd, ersätt bönder som bidrar till nyttigheter för miljö och klimat men inte för produktion och öka frihandeln med omvärlden. Jag upplevde de andra partierna somer protektionister. Folkpartiet ser gärna en inhemsk svensk produktion av livsmedel och andra varor, men det ska ske på marknadens villkor utan att staten ska snedvrida konkurrensen. Svensk mat och svenska grönsaker och frukter håller en så pass hög kvalitet att många av oss konsumenter är beredda att betala ett högre pris. Men det betyder inte att vi ska stänga ut billigare alternativ i affärerna. Man måste få välja och handla det man tycker är rimligt utifrån från pris också. Folkpartiet tycker att däremot ska ställas tuffa krav på ursprungsmärkning och att tuffa krav på andra länder på kvalitet, mindre anvädning av farliga medel i produktionen men också på ett gott djurskydd- något som vår europaparlamentariker Marit Paulsen fortfarande slåss för i Europaparlamentet.

Debatten tog också upp konkurrensen och villkoren för företagen och Folkpartiet och alliansens partier har en mer företagsvänlig politik än de rödgröna förslagen där man vill höja olika skatter och avgifter, bl.a. en kilometerskatt som också skulle inverka negativt för de gröna näringarna att överleva på landsbygden.

Summan av dagen var mycket positiv en liberal miljöpolitik och ett aktivt Folkpartiet i EU inte minst med Marit Paulsen visar att vårt parti har många bra idéer för en bättre och effektivare jordbrukspolitik än den som idag bedrivs i EU.

Idag kommenterar jag i Tv4 Mälardalen den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen per sista maj att andelen arbetssökande 18-24 år sjunkit från över 1800 i januari till drygt 1600. Detta är förstås ett positivt tecken, att våra insatser och den beredskap vi har också bidragit till att fler ungdomar faktiskt kommer ut i arbete eller går vidare till studier. Statistiken är alltid en ögonblicksbild och saker och ting kan förändras åt alla håll. Budskapet från mig och Folkpartiet är att skolan och jobben är våra viktigaste frågor och att vi kommer fortsätta prioriteria insatser från dag ett, men också vuxenutbildning etc för ungdomar som blir arbetslösa. Långsiktigt löser inga politiker arbetslösheten med mer pengar som Socialdemokraterna tycks tro eller fler praktikplatser som Vänsterpartiet tror. Arbetslösheten minskar om vi har en bättre skola och en gymnasieskola med yrkesutbildningar som inte slår ut ungdomar ut i arbetslöshet. Den skolpolitik S förespråkar inför valet skulle enligt mig bidra till mer utslagning på arbetsmarknaden.

Vi kommer fortsätta arbeta förebyggande, men inte minst ha en beredskap ekonomiskt också ifall vi behöver vidta fler åtgärder för att kortsiktigt hantera en ungdomsarbetslöshet som fortfarande är för hög dels på grund av demografin, dels för att näringslivet inte helt kommit upp i den positiva nivån som under 2007-2008 – men utvecklingen nu är positivare än på länge.

Idag debatterade jag mot socialdemokraten Gabriel Wikström (s) – se inslaget på SR Västmanlands hemsida och lyssna på vår debatt. Socialdemokraternas ungdomsrapport som släpttes idag innehåller inga nyheter och är en upprepningar av flera förslag som vi i Folkpartiet och Västeråsalliansen infört de senaste åren i majoritet, exempelvis Folkpartiets idé om Arenan som vi beslutade om våren 2008. Den röstade S emot, men i deras ungdomsrapport idag menar de att de vill utveckla Arenan. Detta är inte trovärdigt. Vi tror väldigt mycket på Arenan för obehöriga elever efter grundskolan som vill ha stöd och vägledning för att välja rätt utbilning men också vara ett alternativ till den traditionella gymnasieskolan. Hamnar man rätt slipper vi tvinga ungdomar in på gymnasiet där de sedan hoppar av etc. Detta folkpartiförslag reserverade sig Socialdemokraterna emot våren 2008.

Man skriver också om att man vill ha lärlingsutbildningar. Vårt beslut om lärlingsutbildningar våren 2008 reserverade sig Socialdemokraterna emot. Det S inte säger i sitt dokument är att deras variant tvingar alla elever att läsa in högskolebehörighet. Vår uppfattning i Fp är att alla elever inte vill bli akademiker.

Socialdemokraterna vill bara ha mer av allt och finansierar detta med en skattehöjning på 65mkr. När jag ställer frågan till Anders Teljebäck, Ulla Persson och Gabriel Wikström konkret vad det är de saknar i våra beslut och satsingar mot ungdomsarbetslösheten så blir det knäpptyst. Dagens s-rapport måste vara vilseledande för väljaren med tanke på partiets agerande i nämnder och styrelser den senaste mandatperioden.

Det Gabriel Wikström och S glömmer att berätta om är att Västeråsalliansen satsar mest resurser i år på vuxenutbildningn och arbetsmarknad men också att ungdomsarbetslösheten minskat och är nu nere på 12.7% även om vi fortfarande har mycket kvar att göra.

Igår fick kommunstyrelsen en rapport över vilka insatser utbildings-och arbetsmarknadsnämnden i Västerås prioriterar under 2010. Fokus ligger klart och tydligt på insatser för att förebygga ungdomsarbetslösheten men också kunna ha en beredskap att erbjuda ungdomar som väl hamnat i arbetslöshet och skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, eller i avvaktan på insatser via Arbetsförmedlingen. Av nämndens arbetsmarknadsbudget på drygt 74 mkr lägger vi ungefär 30-32mkr på insatser med fokus på ungdomar. Det är en viktig prioritering från Folkpartiet och Västeråsalliansens sida. Dessa satsningar görs utöver de resurser vi lägger för vuxna på Jobbcentrum och vuxenutbildningen. Rapporten visade också att arbetslösheten är på väg ner och att det är färre som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Det är också färre ungdomsarbetslösa, 12,8% att jämföra med siffran i mars på 14,7%. Det känns väldigt bra att kurvorna pekar åt rätt håll och att det är fler västeråsare som får ett jobb om man jämför med år 2009.

Trots detta får vi inte tappa fokus och att vi fortsatt har som mål att förebygga och vidta åtgärder. Men också ha en beredskap när många ungdomar nu också lämnar gymnasieskolan och tar studenten imorgon fredag. De flesta kommer att hitta ett sommarjobb, andra kommer att studera vidare i höst. För ungdomar utan gymnasieutbildning kommer vi behöva ha aktiva insatser så att fler kan studera vidare och så småningom hitta en utbildningsplats, en yrkesutbildning eller få ett arbete.

Om detta rapporterar också VLT 14/6.