Idag skriver VLT och Västerås Tidning om de lokala prioriteringar Fp Västerås går till val på. Den 14/9 är det möjligt att byta spår – Västerås behöver en nystart och en ny kommunledning som faktiskt prioriterar skolan och förskolan. Vi går till val på att inte höja skatten. Omprioriteringar, ta bort all onödig byråkrati och än tydligare satsa skattepengarna där de behövs mest. Fp Västerås vill därför de kommande fyra åren satsa på 50mkr extra till äldreomsorgen för att höja kvaliteten. Vi vill också satsa 25mkr/år, totalt 100mkr under perioden 2014-2018 på att minska barngruppernas storlek. Dessa har under det rödgröna styret- där Socialdemokraterna leder kommunen- ökar dramatiskt i snitt från 15,2 barn per grupp under vår ledning 2010 till 16.4 barn per grupp 2014 under S/v/mp-ledning.
Detta är inte acceptabelt. Men i verkligheten är barngrupperna ännu större när man tittar på de kommunala respektive de enskilda förskolorna. Det finns också kraftiga variationer mellan förskolorna och det beror främst på fler barn och samtdigt som besparingar har skett. Åtminstone har förskolorna inte kompenserats så att de kan hålla barngrupperna nere som var ett viktigt mål för oss i Fp när vi styrde Västeråspolitiken 2006-2010.

Till skillnad från alla utspel och ofinansierade löften som S ger lokalt så prioriterar vi och presenterar våra förslag i det lokala manifestet och därmed hur vi i den lokala budgeten tänker satsa om vi vinner valet- detta oberoende av statsbidrag från den nationella nivån. Dagligen kan vi nu läsa och höra S-företrädare som blandar ihop det lokala och lovar nationella satsningar på det lokala. Men om detta blir verklighet kan ingen veta. S har ju tidigare i många valrörelser lovat billigare tandvård, men under alla år med S-regeringar blev det inte billigare.

Jag tycker att man lokalt- kommunen är huvudman och ansvarig för förskola och skola- måste vara tydlig och konkret i sitt budskap. Det gäller också hur man vill använda Västerås skattebetalares gemensamma resurser. Därför lyfter vi särskilt förskolan och äldreomsorgen. Vi har många viktiga förslag i vårt program för 2014-2018 och vi jag preciserat det viktigaste i ett valmanifest för 2014-2018 där ex högre lärarlöner finns med. Men det akuta är satsning på förskolan varför det har högsta prioritet.
Fp Västerås har också under mandatperioden 2010-2014 varje år slagits för högre lärarlöner och fick igenom- i oppositon-en mindre satsning som tyvärr avbröts vid årsskiftet 2014. Därför blir alla utspel från Carin Jänmtin och lokala S-företrädare märkliga minst sagt i frågan om högre lärarlöner.

Annonser

Flera medier rapporterar idag om att Socialstyrelsen inte följer upp de larmrapporter som myndigheten får in, bl.a. Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Jag har idag i en replik i tidningen VLT lyft upp vikten av alternativ och konkurrens inom både skola och vården, men systemet bygger på att det finns aktörer som följer upp och granskar verksamheterna systematisk. Det gäller kommunen, huvudmannen, det är särskilt den ansvariga skolnämnden eller äldrenämnden och så våra statliga myndigheter.

Skolverket har på skolsidan upprdag att utveckla skolan och komma med riktlinjer, stöd till skolorna men också rekommendationer och fortbildningsinsatser av olika slag. Folkpartiet och regeringen införde parallellt 2008/2009 den nya myndigheten Statens skolinspektion som har ett särskilt ansvar att genomföra och utöva tillsyn inom skolväsendet. Först nu i och med den nya skollagen från 1 juli 2011 har vi också utökat Skolinspektionens mandat att agera gentemot kommuner och fristående aktörer, bl.a. genom att kunna utdöma vite.

Socialstyrelsen har ett motsvarande uppdrag inom sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten. Det är inte min uppgift att utifrån dagens mediarapportering döma ut Socialstyrelsen, men det finns en risk att nuvarande myndighet inte räcker till. Därför har vi från Folkpartiet föreslagit inrättandet av Statens socialinspektion som ska kunna fokusera på att just förebygga och följa upp brister i äldreomsrorgen. Vi måste kunna lita på att de två tunga områden i en kommun där skattebetalernas pengar går till- skolan och äldreomsorgen/handikappomsorgen- också kan följas upp dels så vi vet var pengarna tar vägen och att de går till våra barn och äldre, men också kunna se till att dåliga verksamheter får lägga ner sin verksamhet och där tillstånd kan återkallas.

Häromdagen presenterade jag vid ett besök på Vallby servicehus, tillsammans med vår talesperson i äldrepolitiska frågor, Folkpartiets program inför valet med idéer och förslag som vi vill verka och arbeta för den kommande mandatperioden. VLT skriver också om detta idag. Vi slår fast vikten av att behålla och utveckla den valfrihetsreform inom hemtjänsten som Folkpartiet var med och införde i Västerås 1 januari 2008 men vi vill fortsätta utveckla reformen både när det gäller utförare och möjligheten att välja innehåll inom ramen för den hemtjänst man har rätt till enligt biståndsbedömningen. Vi vill också utveckla och behålla de viktiga träffpunkter som finns idag för personer med psykiska funktionshinder eftersom vi vet hur viktiga dessa är för att bryta och förebygga isolering. Personer med psykiska funktionshinder har fortfarande inte rätt enligt Lagen om stöd och service, LSS, till sysselsättning. Därför är kommunens sysselsättningsverksamheter och träffpunkter väldigt viktiga. Vi går också till val på att som nästa steg inom äldrepolitiken för personer med annan bakgrund prioritera äldreboenden för syrianer så att de kan erbjudas en service på deras språk. Verksamheten ska ligga i stadsdelen Vallby i närheten av vänner och släktingar till de äldre som kan komma ifråga, men också med tanke på att både kulturcentret och St Koriakoskyrkan finns i närheten. Vi vill arbeta för detta i olika steg om Folkpartiet får fortsatt förtroende efter valdagen.

Läser idag i Svenska Dagbladet att Timrå kommun tvingas införa en slags ransoneringsrutin på äldreboendena. När jag hör ordet ransonering påminner det mig om den fattigdom som Sverige drabbades av under många år och inte minst under åren med krig i Europa. Ransonering hör man också om när FN och Röda Korset skickar iväg vatten, läkemedel och ris etc till katastrofområden runt om i världen för att förhindra svält och sjukdom. Men detta är i Timrå kommun, nära Sundsvall. Äldreboendena ska tydligen införa en ny regel med max två koppar kaffe och tre deciliter mjölk.

Detta är inte den första kommunen som tvingas göra en enligt mig tokbesparing på äldreomsorgen – det här är en liten men viktig del av äldeomsorgen i vårt välfärdssystem. För drygt ett år sedan var det en liknande händelse i södra Sverige, jag tror att det var Småland där man beslutade av ekonomiska skäl att spara in på bullar till de äldre och istället fick dem äta hårda skorpor eller invänta att någon anhörig eller någon annan medborgare tittade in med en påse bullar till fikat. Ett tredje exempel på äldres förhållanden är de boendes mat i Dalarna där man inte direkt drog in maten men man fraktade maten över hela Sverige för att leverea lådor, säkert även det av ekonomiska skäl. Istället för att göra upp med en näraliggande skola eller annan gruppbostad för att få lagad mat på plats. Jag ställde denna fråga vid ett kortare besök nyligen på ett boende och kocken menade att det inte skiljer sig så mycket i resurser genom att laga maten på plats än att frakta allt över hela Sverige.

Äldreomsorgen är en av välfärdens viktigaste uppgifter och ingår i kommunernas kärnverksamhet. Det är skolan och äldreomsorgen vi ska prioritera före exempelvis asfalt, idrottshallar och dyra parkbänkar. Allt detta är förstås fint och bra men det är inte det allra viktigaste uppdraget utifrån vad kommunen ska satsa sina skattepengar på. Väljarna borde förvänta sig att förtroendevalda i alla kommuner prioriterar välfärdstjänster som skolan och äldre- och handikappomsorgen före allt annat. Sedan, när det finns ekonmiskt utrymme kan man satsa på annat också. Ofta finns detta utrymme, men i ekonmiskt svåra situationer ska väljarna och medborgarna veta att det är äldreomsorgen vi ska prioritera och inget annat. Dessa kommuner som tvingas ta bort kakor och införa maxregler för antalet kaffekoppar per dag har totalt misslyckats med att sköta kommunens ekonomi.