Skolbesök


I morse fick jag till valrörelsens första radioduell i SR Västmanland (http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=112 – lyssna 1.45 in i inslaget) mot den ytterst ansvarige skolpolitikern i Socialdemokraterna, Anders Teljebäck som inte vara är vice ordf i barn-och ungdomsnämnden (ordförande är en vänsterpartist)- utan också är partiets kommunalrådskandidat inför valet 2014.

Folkpartiet har i snart ett år lyft i artiklar, vid besök och återkommande i kommunfullmäktige genom undertecknad arbetsmiljön för lärarna i förskolan och skolan. Vid årsskiftet nåddes jag av de rödgrönas egen kvalitetsredovisning för 2013 samt så har jag tittar på statistik för förskolans barngrupper i februari 2014. Läsningen är ett kvitto på ett totalt haveri och misslyckamnde för den styrande rödgröna koalitionen. I förskolefrågor är Vänsterpartiets ordförande ytterst ansvarig- men i praktiken är det stora socialdemokratiska partiet som struntat i skolan och särskilt i förskolan. Inte en krona till förskolan har tillförts för att minska barngruppernas storlek. Folkpartiet började i januari 2014 och i mars på allvar lyfta förskolans villkor och den stress personalen känner.

Jag går till val: mindre barngrupper i förskolan är vår främsta prioritet. S har redan använt sina skattepengar till att lova allt till alla- så det finns defintivt inte en enda krona till förskolan.
Mitt löfte gäller- oavsett regering- förskolan är en kommunal angelägenhet och Anders Teljebäck symboliserar i inslaget en politiker som vägrar ta ansvar trots att han direkt haft ansvaret för frågorna de senaste fyra åren.

Annonser

Idag väljer Socialdemokraterna att stå vid en pressträff och säga exakt det som jag och Fp skrivit och debatterat i flera år- de upprepar dessutom Folkpartiets prioriteringar från vår pressträff den 1 mars 2014 där vi lämnade besker att förskola, skola och äldreomsorg kommer vara våra prioriterade områden. Men vi vill inte höja skatten, det vill S – som traditionellt tar till det instrumentet när de inte förmår prioteria i ekonomin. S och V i den rödgröna koalitionen är helt ansvariga för utvecklingen inom skolan och barnomsorgen. Färre lärare, sjunkande resultat i grundskolan och ökade barngrupper- utan att de tagit sitt ansvar under fyra år vid makten har de just nu kommit på att detta är ett bekymmer- kanske för att det bara är 88 dgr kvar till valdagen. Detta kallas hyckleri och inte trovärdigt.

Problemet med detta förslag är inte att Västerås har ont om pengar, utan att SVMP inte prioriterat barngruppernas storlek, lärarlöner etc.

Idag har jag inlämnat en skrivelse till Britt Sandström, S-ordförande i kommunfullmäktige. Jag begär en extrainsatt skoldebatt i kommunfullmäktige mot bakgrund av de allt sämre skolresultaten i Västerås. Vi har inför kommande fullmäktige inlämnat två frågor bl.a om lärarnas arbetsmiljö och en gäller en fristående grundskola. Men detta gäller hela utvecklingen inom samtliga skolverksamheter med särskilt fokus på elevernas resultat i grundskolan som är helt avgörande för studier på gymnasial nivå.
Resultaten har sedan de rödgröna tog över styret hösten 2010 sjunkit konstant i samtliga stadier. Vi ligger också under riksgenomsnittet och skolförvaltningen bekräftar allt detta i sin redovisning för verksamhetsåret 2013 som bl.a. Fp Västerås haft i sin bedömning av läget utöver alla skolbesök jag gör varje vecka.

Nu ligger frågan hos kommunfullmäktiges ordförande. Skolan är vår viktigaste prioriterade fråga, men den upptar också mest i budgeten för Västerås stad, drygt 2,8 miljarder årligen. Det finns all anledning att lyfta frågan för att ventilera resultaten och efterhöra hur respektive parti ser på den allvarliga situationen, i synnerhet Socialdemokraterna som leder den rödgröna koalitionen och i praiktiken styr skolpolitiken även om en av skolnämnderna leds av en vänsterpartist.

Skrev om detta i lördagens VLT debatt och aviserade dagens begäran:
http://www.folkpartiet.se/politiker/ledamoter-av-riksdagen/roger-haddad/press/rodgront-styre-med-sjunkande-resultat/

Igår fick Västerås besök av integrationsminsiter Erik Ullenhag (fp). Bakom besöket stod Länsstyrelsen i Västmanland som tillsammans med undertecknad fört upp frågan på agendan kring länets flyktingmottagning, den nya etableringsreformen och hur viktigt det är för Västmanland att kraftsamla kring dessa frågor och arbeta tillsammans för ett mottagande med kvalitet och där vi förbygger segregation, utanförskap men också främlingsfientlighet enligt min uppfattning.

En integrationspolitik kräver tydlighet och att staten och kommunerna tar sitt ansvar oavsett om det handlar om bostadspolitik eller skolpolitik. Det är också viktigt att ställa krav och ha ett fokus på språk och jobb- det finns inga omvägar till ett arbete som är absolut avgörande för integationen i Sverige och huruvida enskilda lyckas i framtiden.

Erik Ullenhag besökte verksamheten Arosdöttrana som utbildar kvinnor till undersköterskor och inom vård/omsorg. 83% går ut till arbete eller vidare studier. Kärnan är att undervisningen hålls på svenska men tolkas och översätts hela tiden av medarbetarna som undervisar också på arabiska, persiska, kurdiska etc. Det fanns deltagare som bott i Sverige i 12 år utan att lära sig svenska- det man frågar sig är hur kunde det ha blivit så där och hur kunde den svenska traditonella Komvux-upplägget missa att arbeta på ett annorlunda pedagogiskt sätt som ökar genomströmningen och kortar tiden i utanförskap. I den meningen att man lär sig hyggligt med svenska att man kan få ett arbete eller starta eget och försörja sig själv.

Etableringsreformen diskuterades under besöket länets politiker och kommuner hade möjlighet att fråga och skicka med synpunkter på reformen direkt till ansvarig minsiter, det tycker jag är mycket värdefullt. Jag tror på reformen men den måste justeras och förbättras om vi ska uppnå ambitionerna med reformen.

Jag tycker att det är viktigt att Flyktingsamverkansavtalet som vi tagit inititiv till måste vara levande och leda till konkreta samverkansavtal mellan kommunerna. Vi måste förbättar samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen och vi måste reformera SFI-undervisningen ytterligare för att den ska bli bra.

Folkpartiet gillar till skillnad från Socialdemokraterna gymnasiala lärlingsutbildningar. Under de närmaste veckorna har vi som del av vår Fp-kampanj besökt ett antal skolor i landet och vi kommer att besöka många fler skolor för att speciellt följa upp den försöksverksamhet som Folkpartiet och regeringen startade hösten 2008. Till hösten permanentas denna som del av den nya gymnasieskolan. Lärlingsutbildningen ser lite olika ut i landet och några kommuner väljer att färga in alla kärnämnen så att eleven ändå blir högskolebehörig, några erbjuder redan lärlingsutbildningar där man inte blir högskolenbehörig och så har vi kommuner som sedan länge har ett koncept där man lyckats få in tillräckligt mycket APU på en arbetsplats samt två dagars teori i veckan så att ungdomarna får dels mycket praktisk undervisning etc men också behörighet till högskola om de önskar detta. Dennas modell studerade jag nyligen vid Leksands gymnasium i Dalarna tillsammans med Folkpartiet i Leksand.

Bilden visar de lärlingar som två dagar i veckan går i en sk. lärlingsklass där man gemensamt läser teoretiska ämnen.

Övriga tre dagar i veckan är man ute på sin arbetsplats beroende på om man ska bli snickare, målare, frisör eller den udda inriktningen som man erbjöd här: arbeta på bank. Ungdomarna är ute i tre år på i princip samma arbetsplats och man är det tre dagar i veckan. Jag vart imponerad av detta upplägg, men också företagens engagemang och inte minst skolans och ledningens engagemang. Hade detta inte funnits hade det inte varit så lyckat som i Leksands fall.

Det viktigaste är synen på kvalitet och samverkan och avtal mellan skola och arbetsgivare. Och inte minst: alla som går ut lärlingsutbildning får ett arbete, det är kanske det viktigaste tycker jag.

Folkpartiet fokuserar i dagarna på den gymnasiala lärlingsutbnildningen som är en försöksverksamhet sedan hösten 2008 enligt efter förslag från Folkpartiet och allianseregeringen. I Västerås var vi en av de första kommunerna i landet som redan 2007 ansökte och blev beviljade tillstånd och statsbidrag från Skolverket för att bedriva försöksverksamheten och det har vi haft sedan hösten 2008. Som ordförande i utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden 2006-2010 var det positivt att kunna driva igenom detta beslut som jag tror varit väldigt uppskattat inte minst av eleverna som vill läsa lärlingsutbildning men också för de företag som faktiskt efterfrågat kunniga ungdomar i sina verksamheter direkt efter gymnasieskolan.

Nu har det gått ett par år och regeringen har nyligen meddelat att lärlingsutbildningen blir en permanent del i den nya gymnasiereformen som sjösätts till hösten 2011. Det är ett beslut som jag välkomnar och något som vi i Folkpartiet tror mycket på- lärlingar är bra alternativ till yrkesintresserade elever som vill läsa mer karaktärsämnen och inte enbart ett paket av teoretiska studier. Lärlingarna har också som mål – majoriteten i alla fall- att börja arbeta direkt efter studierna. Idag besökte jag Västerås Praktiska Gymnasiet som varit en av de gymnasieskolor som tidigast och snabbast byggt ut sin lärlingsverksamhet. Idag besökte vi dels delar av deras skolförlagada verksamheter inom stylist-make up -verksamhet samt så åkte vi ut till två företag som skolan har APU-avtal med: dels Swesafe som arbetar med lås mm, nedan ser i en bild från det besöket tillsammans med en av lärlingarna. Besök hos Swesafe i Västerås med en av lärlingarna. På plats träffade vi också en medarbetare som nyligen fått jobb där och han hade också gått där som lärling och tog studenten våren 2010.

Efter besöket på Swesafe och samtal med handledarna där åkte vi ut till Eklunds glasmästeri på Tunbytorp – fokus här var glas och det är en inriktning som jag tror behöver lyftas mer i utbildningen om vi ska säkerställa företagens behov av arbetskraft.

För drygt två veckor sedan besökte jag Bäckby Torg och aktiviteten Hälsans dag. Temat var förstås inte enbart hälsa utan att visa upp alla de fina verksamheter som bedrivs i Bäckbyhuset och inte enbart kommunens verksamheter som skola etc utan också studieförnbund som Studieförbundet Vuxenskolan och Bilda var på plats. Även vännerna från Bäckby Norra förskola var där och berättade om sina verksamheter i stadsdelen. Förskolan har jag besökt ett antal gånger och jag tycker att de gör ett kanonjobb med barnen. På bilden träffar jag Bäckbyskolans nya rektor Annie, biträdande rektor Kerstin och den nye områdeschefen. Trevligt samtal om skolans utmaningar och det intresse som eleverna visat sedan vi tog beslutet i oktober 2009 om en nystart av Bäckbyskolan. Besöker Hälsans dag på Bäckby, Västerås.

Jag hoppas att vi också får till ännu bättre samverkan när det gäller den fysiska utemiljön och vi i Folkpartiet kommer fortsätta vårt engagemang för en ökad trygghet utöver den besysning som nu är på plats. Vi vill se kameraövervakning nattetid i centrum (tyvärr meddelade JK för någon dag sedan att man i sitt yttrande till domstolen rekommenderar ett avslag) men också en lokal närpolis, det är ett krav som jag drivit sedan 2007 och som jag kommer fortsätta med.

Nästa sida »