oktober 2010


Jag har sedan vintern 2009 gjort ett antal inlägg på blogg och i bl.a. VLT om att regeringens rehabiliteringskedja i grunden är en mycket viktig och nödvändig reform. Den förra s-regering sjukskrev hellre än satsade och stöttade vägen tillbaka till deltid eller heltidsjobb. Arbete ger mening, vänner, försörjning och andra viktiga ting för den enskilde. Rehabiliteringskedjan och arbetsmarknadsinsatser som är anpassade för den enskilde är bra. Det är inte det som är problemet. De enskilda som faller mellan stolorna i nuvarande regelverk måste också få hjälp och stöd- det är för de sjukförsäkringen finns. De som inte är berättigade ska inget ha, men de som är sjuka och inte har arbetsförmåga ska ha sjukpenning.

Jag förväntar mig- i enlighet med vår gemensamma regeringsförklaring- att en översyn ska göras för att förbättra och bidra till ökad rättssäkerhet för enskilda.

Annonser

Återigen har stadsdelen Bäckby och dess torg drabbats av en mycket tråkig händelse- ett rånförsök vid Swedbank. Folkpartiet har sedan 2007 arbetat för en permanent närpolis i området för att förebygga brott och skadegörelse och nyligen beslutade kommunstyrelsen att ansöka hos länsstyrelsen att få sätta upp en kamera nattetid för att förebygga skadegörelser. Något som drabbat näringsidkarna ett antal gånger. Länsstyrelsen sa okej, men Justitiekanslern har överklagat detta beslut. Jag anser att Västerås stad bör gå vidare med denna fråga – Bäckby torg behöver förebyggande insatser och en kamera till skulle kunna bidra till detta. Parallellt måste vi fortsätta vårt dialogarbete och våra arbetsmarknadsinsatser för ungdomar i området. Samarbetet med polisen måste också fortsätta för att bidra till ökad trygghet i området.

Idag presenterade Jan Björklund en ny läroplan för grundskolan. Bl.a. skriver Svenska Dagbladet om detta. Det blir kursplaner för varje ämne och Skolverket ska nu ta fram tydliga underlag för bedömning under hösten. Läroplanen blir enligt regeringen mycket tydligare och det är viktigt. Skolinspektionen har tidigare i sina granskningar visat att inte alla lärare är på det klara med vad uppdraget är och vad som förväntas av lärarna när det gäller fokus i undervisningen. Denna otydlighet försöker nu regeringen rätta till och det är en förutsättning för att skolans uppdrag ska bli tydlig, eleverna vet vad de förväntas lära sig och staten genom Skolinspektionen kan göra bättre kvalitetsuppföljningar. För kommunerna som ännu är huvudmän blir det också lättare att följa upp och prioritera resurser på de områden där man inte lyckas bra resultatmässigt. Ett konkret område i landets kommuner är matematikämnet.

Debatten har idag annars fokuserat väldigt mycket på regeringens förslag att kristendomsämnet inom religionsämnet fortsatt ska lyftas fram mer än andra religioner. Skolministern var tydlig i media med att samtliga fem stora religioner är viktiga och skolan ska avsätta tid för det, men förjupningen blir på kristendomen. Jag tycker att det är en rimlig ståndpunkt utifrån vår historia och den samhälsutveckling som präglat svensk politik, kultur och skola under många år.

Läser ett märkligt inlägg i Svenska Dagbladet, av en riksdagskollega från Centerpartiet i Östergötland, Staffan Danielsson. Han anser att biskop Eva Brunnes i sin predikan vid riksmötets öppnande var för politisk.

Jag delar inte denna uppfattning. Konsekvensen av ett sådant konstaterande är att vi ska censurera eller neutralisera kyrkans uttalanden eller biskopens egna åsikter utfrån hennes uppdrag. Jag anser att kyrkan, precis som vilken förening eller organisation i en demokrati som helst, självklart ska ha åsikter som skapar opinion, kanske provocerar några och bidrar till en samhällsdebatt. Provocerade blev också Sverigedemokraterna och dess ledare Jimmie Åkesson som länmnade gudstjänsten i Storkyrkan.

I detta fall handlade det om grundläggande värderingar i ett liberalt samhälle – nej till rasism och vikten av respekten för varandra och allas lika värde. Om Centerpartiets riksdagsledamot tycker att det är ett övertramp av biskop vid ett sådant viktigt tillfälle att hålla tal så vet jag inte vilken roll kyrkan ska ha annars?

Det är med stor besvikelse som jag hör att kristna irakier vid sin kongress Chaldean National Congress, uppmanat sina medlemmar att stötta och rösta på det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Det finns säkert vissa åsikter i SD inte minst synen på islam och deras kritik av muslimer i allmänhet som tilltalar vissa kristna grupperingar i Sverige. Men att SD skulle vara det parti som bäst tar tillvara de kristna irakiernas intressen, rätt att utrycka sitt språk, sin kultur och stå upp för ett tolerant samhälle där också kaldéerna ingår- det tror inte jag att SD kan stå upp för och de kristna irakierna kommer att bli besvikna. Jag var själv närvarande i Storkyrkan i tisdags och lyssnade till det fantastiska tal som biskop Eva Brunner höll mot rasism, för ett öppet och tolerant samhälle och om värdet att värna alla människors lika värde. Detta fick SD-gruppen att småspringande lämna Storkyrkan under predikan inför kungahuset, regeringen och alla nyvalda ledamöter av Sveriges riksdag.

Jag hoppas att Chaldean National Congress ännu bättre granskatr SDs utspel och politiska program och försöker lista ut deras egentliga motiv till att tycka som de gör i vissa frågor. Att ordföranden för denna organisation också haft ett möte med Jimmie Åkesson i Södertälje vad syftet var med mötet vill jag inte spekulera i men det känns lite anmärkningsvärt att man just valt att bjuda in ett invandringskritiskt parti. Min slutsats är att Chaldean National Congress ledning valt att blint se på SDs åsikter utifrån ett rent religiöst perspektiv och det är bara att beklaga.

Idag var min första riktiga dag i Sveriges riksdag i och med uppropet av de 349 ledamöterna. Jag hade plats 308, men det kan komma att ändras imorgon i och med riksmötets öppnande när vi vet vilka som bli statsråd etc och därmed rockader i placeringarna i plenisalen. Jag har aldrig suttit här nere, mest studerat den vackra salen under tiden på gymnasiet när man kom med klassen på skolbesök. Då såg det väldigt stort ut, idag tyckte jag inte att det var så stort, men det kan bero på att alla ledamöter var på plats. Imorgon när riksmötet hålls kommer det att vara ännu mer folk med gäster närvarande och kungafamiljen. Vårt viktigaste beslut idag var att vi valde talman och 3 vice talmän samt en riksdagsdirektör.

Så småningom när vi tilldelas uppdrag i utskotten i nästa vecka kommer det praktiska och konkreta lagtstiftningsarbetet att börja på allvar- det ska bli riktigt spännande.

« Föregående sida