Här om dagen hade SR Västmanland ett inslag som handlade om att fler nämnder borde ha sina möten utanför stadshuset. Radion ringde mig på måndagen och vi kom halvt överens om att vi ska ses på torsdag för att berätta hur vi arbetat i utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden där jag fungerat som ordförande sedan hösten 2006. I vår nämnd har vi medvetet haft strategin att vi ska vara ute så mycket det bara är möjligt och i praktiken har det i princip betytt att vi varannan månad är ute  på någon gymnasieskola- kommunal eller fristående, hos vuxenutbildningsanordnare eller i verksamheter där vi beställer arbetsmarknadspolitiska insatser, ex Jobbcentrum. Alla dessa verksamheter är nämnden ansvarig myndighet för eller beställare. Radion var intresserad men valde till slut att rapportera om äldrenämnden som inte haft lika många sammanträden utanför stadshuset- särskilt finns det förklaringar till detta. Det finns fler nämnder och styrelser som jag vet håller möten utanför stadshuset och vi har också under vårt styre infört allmänhetens frågestund 15min samt öppnat upp kommunstyrelsen. Tyvärr ville radion inte göra ett inslag med goda exempel, men det får stå för dem.

Det man inte får glömma bort- och som är långt viktigare än hur många nämnder som håller möten utanför stadshuset är att vi lyckades höja valdeltagandet i Västerås -en ökning med +3,3% till 82,17% och även i områden där valdeltagandet normalt är lågt. Det är det bästa kvittot för demokratin och för oss förtroendevalda som under hela mandatperioden aktivt arbetat med att träffa människor, besöka stadsdelar och kommunicera det vi gör- åtminstone har jag som Folkpartiets kommunalråd arbetat på detta vis och det bidrar också tror jag till ökat valdeltagande.

Annonser