juli 2010


Läser igår ett inslag på Radio Västmanland att Västerås och Viksängskolan fått kritik av Skolinspektionen för att inte i god tid informerat en elevs föräldrar om betygsutveckling och att eleev var nära ett streck i betyg. Om detta stämmer, och jag får utgå från att Skolinspektionen gjort en grundlig analys, finns det all anledning att omgående se över alla skolornas rutiner. Från Folkpartiets sida vill vi nu se över och skärpa rutinerna – ingen elev eller förälder ska behöva överraskas om hur det kommer att gå för deras barn i skolan.

Utöver de skriftliga omdömen som ska ges i årskurs vill vi också säkerställa att de genomförs systematiskt och att de håller god kvalitet. Vi vill också införa en rätt för hemmet att minst två gånger per år, skriftligt eller muntligt få reda på hur det går för eleverna kunskapsmässigt. Först då kan både skola och hem ta sitt ansvar, och eleven inte minst kan se till att försöka nå bättre resultat eller få fler uppgifter om det är det som krävs för att klara ett godkänt betyg.

Annonser

För ett par dagar sedan redovisade länstidningen VLT en enkätundersökning som genomförts av SKTF. Uppdraget var att ställa frågor till medborgare runt om i Sverige för att undersöka om man kände till sina företrädare i landsting och kommuner. En av slutsatserna var att det är en stor andel som inte kan namnge en politiker, detta gäller speciellt landstingspolitiker. Även om sjukvårdsfrågorna är bland de absolut viktigaste frågorna för väljarna, så är det inte självklart att väljare också hinner sätta sig in i de olika politiska partiernas företrädare i sitt landsting/region. Detta är beklagligt och visar att landstingspolitiker som har hela sitt län som arbetsfält, men i synnerhet sin lokala plattform i den kommun man bor, har ett stort arbete framför sig.

Något enklare kan det tyckas vara som kommunpolitiker, men på lokala planet konkurrerar lokala politiker om samma mediautrymme men också med rikspolitiker som partiledare och ministrar som till och från syns. I Västmanland är min bild att partiledare och ministrar inte syns för mycket, utan det är mest lokala politiker som deltar i debatterna i olika medier etc och det är positivt för då får väljarna ett ansikte på de politiska partiernas företrädare.

När VLT studerade sifforna från SKTF-enkäten för Västerås, av de som svarat, så var det för min del riktigt skojigt att de flesta nämnde mitt namn. Jag är väldigt tacksam och kommer förstås att fortsatt att arbeta aktivt med att berätta om Folkpartiets viktigaste frågor inför det viktiga valet i september. Att oppositionsledaren Ulla Persson (s) i VLT kallar mig för en seriefigur som syns mycket i media irriterar inte mig. Jag och Folkpartiets förtroendevalda tycker att det är viktigt att synas ofta där vi får tillfälle att diskutera våra prioriterade frågor som skolan, jobben och äldreomsorgen för att nämna några utmaningar som vi har i Västerås. Jag har nu i ett antal debattartiklar bland annat om skolpolitiken i VLT och om handikappolitiken i Västerås Tidning ställt frågor och utmanat Socialdemokraterna i för oss viktiga frågor. Hittills inga svar, så vi hoppas att de snart träder fram så att västeråsarna får veta hur alternativen ser ut med Fp eller S i den politiska ledningen.

« Föregående sida