Läser Anders Teljebäcks (s) replik till mig i gårdagens VLT med anledning av en tidigare artikel av mig med rubriken ”S undviker skoldebatten”. Jag syftar på alla de inlägg jag haft i olika media som oppositionspartiet Socialdemokraterna inte velat besvara eller kommentera. Men ibland gör de det som denna gång. I Västerås tidning har jag haft två artiklar under maj-juni dels om skolpolitiken, dels om handikappolitiken- inte en enda reaktion från Socialdemokraterna. Under mandatperioden har jag också vid ett antal tillfällen kontaktat s-politiker för att utmana de inom i första hand skolfrågorna men också ekonomi, arbetsmarknad; till och med inom energipolitiken då jag frågade Ulla Persson som är gruppledare för (s).

I Folkpartiet har vi en ganska enkel modell – jag kontaktar den politiker jag vill utmana, då förväntar vi ett positivt eller negativt svar. Om man säger nej kan det då bero på olika skäl, men om intresse finns så förväntar vi oss ett ja. Men så enkelt är det inte när det kommer till Socialdemokraterna i Västerås. Jag har lärt mig följande av deras s-kansli:

1. Den som vill debattera (i detta fall jag) ska, gå till Fps kansli och skriftligen skicka en förfrågan till arbetarkommuens styrelse i Västerås. 2 Styrelsen för socialdemokraterna tar ställning till om förfrågan om debattutmaning ska bifallas. 3. Här kommer det märkvärdigaste: arbetarkommuens styrelse beslutar vem jag ska få debattera emot om man bifaller ansökan. Det vill säga om jag utmanar en s-skolpolitiker eller min motsvarighet i S som gruppledare, Ulla Persson om arbetsmarknad eller den ekonmiska politiken, så kan styrelsen besluta att jag ska debattera mot en annan s-politiker.

Detta upplägg har resulterat i att inte en enda debatt har kunnat hållas mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. Det är inte konstigt med denna byråkrati som verkar gälla inom det socialdemokratiska partiet. Då räknar jag inte med de som andra organisationer arrangerar och där vi deltar på samma villkor som andra partier i kommunfullmäktige. Teljebäck påstår i VLTs replik att jag lyste med min frånvaro. Fakta är att jag frågade om de kunde flytta debatten en vecka då jag var bortrest det aktuella datumet men s-kanslisten svarade att det inte är aktuellt. Folkpartiet företräddes då av vår ledamot i förskolenämnden. Jag hade gärna deltagit i skoldebatten, dels för att jag är ordförande i en av skolnämnderna, men också ledamot av en annan skolnämnd samt talesperson i skolpolitiska frågor. Folkpartiet kommer att fortsätta utamana socialdemokraterna inom flera viktiga politikområden och skolan är bara en del. Flera intresseanmälningar är också skickade till bl.a Sveriges radio där jag ständigt utmanar S inom områdena ekonomi, skola, arbetsmarknad. Jag hoppas snart på ett svar.

Annonser