Igår medverkade jag i egenskap av riksdagskandidat vid LRFs (lantbrukarna) arrangemang vid Brunnby Gård i Västerås. Flertalet partiet var representerade dock hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat förhinder. Jag deltog i samma debatt inför valet 2006 och precis som då var fokus på våra partiets inställning till de gröna näringarna, men mest fokus låg på vår syn på EU:s jordbrukspolitik. Från Fps sida intar vi helt klart en mer rak och tydlig linje än alla andra partiet: fasa ut alla subventioner och ströd, ersätt bönder som bidrar till nyttigheter för miljö och klimat men inte för produktion och öka frihandeln med omvärlden. Jag upplevde de andra partierna somer protektionister. Folkpartiet ser gärna en inhemsk svensk produktion av livsmedel och andra varor, men det ska ske på marknadens villkor utan att staten ska snedvrida konkurrensen. Svensk mat och svenska grönsaker och frukter håller en så pass hög kvalitet att många av oss konsumenter är beredda att betala ett högre pris. Men det betyder inte att vi ska stänga ut billigare alternativ i affärerna. Man måste få välja och handla det man tycker är rimligt utifrån från pris också. Folkpartiet tycker att däremot ska ställas tuffa krav på ursprungsmärkning och att tuffa krav på andra länder på kvalitet, mindre anvädning av farliga medel i produktionen men också på ett gott djurskydd- något som vår europaparlamentariker Marit Paulsen fortfarande slåss för i Europaparlamentet.

Debatten tog också upp konkurrensen och villkoren för företagen och Folkpartiet och alliansens partier har en mer företagsvänlig politik än de rödgröna förslagen där man vill höja olika skatter och avgifter, bl.a. en kilometerskatt som också skulle inverka negativt för de gröna näringarna att överleva på landsbygden.

Summan av dagen var mycket positiv en liberal miljöpolitik och ett aktivt Folkpartiet i EU inte minst med Marit Paulsen visar att vårt parti har många bra idéer för en bättre och effektivare jordbrukspolitik än den som idag bedrivs i EU.

Annonser