Läser på DN.se och SvD.se att den rdögröna oppositionen nu presenterat ett förslag att man, om de hamnar i regering, kan införa betyg från årskurs sju istället för dagens system från årskurs åtta. Detta besked gör de på Folkpartiets dag i Almedalen och det är väl bra att de rödgröna visar ett litet halvhjärtat intresse för en av de absolut viktigaste frågor som väljarna rankar som högst bland 1-5 viktigaste frågorna i samhället. Men vänsterpartiets och miljöpartiets omsvängning litar jag inte på ett dugg. Vänsterpartiet är emot betyg och jag tror att de kan villkora att det ska vara bara G eller IG. Mp har velat fram och tillbaka och jag vet egentligen inte vad de tycker i betygsfrågan. Att införa betyg från årskurs 7 istället för årskurs 8 är egentligen inte något kontroversiellt. Folkpartiet vill införa betyg från årskurs och det i flera betygssteg, det tror jag på. På sikt vill jag verka för att betyg införs ännu tidigare i skolan.

Men skolpolitiken handlar inte enbart om betyg. Hela socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ansats är olika och löser inte skolans kvalitetsproblem. Socialdemokraterna har inget kvalitetstänk och gillar inte tidiga utvärderingar och uppföljningar, de ställer inga krav och låter obehöriga elever komma in på gymnasiet. De har också bidragit till att lärare har kunnat anställas trots obehörighet. Vänsterpartiet är emot friskolor och vill inte att elever ska kunna välja skola själva. Miljöpartiet saknar en skolpolitisk uppfattning som är begriplig och det enda som jag känner till är att partiet är för fristående skolor.

Med de erfarenheter jag har av de tre helt olika partiernas skolpolitik är min slutsats att oppositionen inte alls är överens om vilken skolpolitik de vill driva vid ett eventuellt regeringensskifte. Dagens utspel är just det, endast ett utspel. Min röst lägger jag på Folkpartiets skolpolitik som tar kunskapsskolan i försvar och vill värna och stärka lärarnas status och arbetar tydligt mot mobbning i skolan.

Annonser