Igår debatterade jag frågan om lärarnas arbetstid på radion – www.sr.se/vastmanland efter kl 15.15 . Bakgrunden var ett reportage i tidningen VLT fredag den 16 april om att Sveriges kommuner och landsting vill ändra arbetstidsavtalet till att bli 40 timmar och att arbetsgivaren/rektorn också ska bestämma över den tid som idag är sk förtroendetid (10 tim) som lärarna själva bestämmer över idag. Tidigare har bl.a. Svenska Dagbladet skrivit om alla utspel och förslag SKL skickar ut. Folkpartiet och Centerpartiet hade i VLT olika uppfattningar kring frågan och därför var det också en kort debatt mellan oss partier. Vi vidhåller att det nuvarande avtalet kan lösas på lokal nivå med lokala överenskommelser utan att SKL på nationell nivå ska beordra lärarna att arbeta på ett visst sätt. Jag tycker att det är viktgt att vi tillåter denna frihet för lärarna att utöva sitt yrke och fortsatt själv bestämma över sin arbettid, även utanför lektionstiden. Tiden med eleverna är jätteviktig men det är något som en rektor och enskild lärare själva kan anpassa och diskutera och göra upp kring utan fler pekpinnar från politiker på central nivå.

Jag menar också och min erfarenhet efter åtta år som skolpolitiker är att dagens lärare har väldigt mycket arbetsuppgifter och bördan har inte blivit mindre och uppgifterna från olika håll blir också flera. Därför krävs det en skarpare och tydligare ledning i form av bra rektorer men också att lärarna kan prioritera mer sitt eget arbete.

Annonser