Äntligen! Japp, jag tycker att det är ett bra beslut av regeringen och Jan Björklund (fp) att man nu satt ner foten och idag på DN Debatt  och Svenska Dagbladet presenterar förslag till ny lärarlegitmation i Sverige. Detta ska införas från och med 1 juli 2012 och det som är exta viktigt är att staten anslår resurser för denna reform. En yrkeslegitimation för skolans personal är ett viktigt kvalitetsinstrument och en markering att endast de med lärarlegitimation har rätt att få en fast anställning och sätta betyg.

I Västerås har vi från folkpartiet tagit initiativ till en unik och genomgripande lärarkompetenskartläggning för att bedöma hur bemmaningen på skolorna idag ser ut på kompetenssidan. Vi tittar på behörighet, ämnesbehörighet och behörighet för respektive skolform (förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning etc). Denna kartläggning kommer att presenteras under våren hoppas jag och kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommande prioriteringar vad gäller fortbildning mm. Vi kommer också kunna följa upp hur rektorerna arbetar för att öka andelen behöriga och ämnesbehöriga på sina skolor. Detta är insatser som är viktiga och där vi som kommunal huvudman för skolan kan genomföra direkt i avvaktan på statens nya lärarutbildning och nu dagens positiva besked om en legitimation. Det som också är bra är att en legitimation ska kunna dras in. Folkpartiets skolpolitik realiseras nu ytterligare genom detta förslag – återstår att se hur oppositionen som de senaste 15 åren nedmonterat allt vad behörighet och ämnesbehörighet heter kommer att reagera.

Annonser