Det är alltid roligt för en liberal politiker när en opinionsundersökning visar en mer positiv utveckling för alliansregeringen, men också för folkpartiet liberalerna. Mätningen kommenteras idag i flera medier, däribland Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Även om jag själv haft synpunkter och framfört kritik mot regeringens första förslag till nya sjukskrivningsregler så tycker jag att det reviderade förslaget blivit något bättre, men det krävs att vi följer upp regelverket så att inte personer i onödan fastnar i de byråkratiska kvarnarna. Mina synpunkter kring denna fråga och som ett svar till socialdemokraterna redovisade jag i måndags i en artikel på VLTs debattsida. Jag menar att socialdemokraterna på riksnivå tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet inte är trovärdiga och att de under hösten enbart försökt vinna snabba poäng på att kritisera och framställa en regering som jagar personer med funktionshinder. Detta gick bra tills Salin och Veronica Palm avslöjades av Expressen och där det visade sig att s-budgeten också räknat med att personer skulle bli utförsäkrade.

Att den förra s-regeringen totalt misslyckades med sjukskrivningstalen och att man inte hade någon bra politik på socialförsäkringsområdet stod det inget om. En sak konstaterar jag i min artikel – Mona Sahlin lovar en förändring menar hon: för henne är det lika med en återställare. Jag konstaterar nu att en Sahlinledd regering kommer att återställa skolpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, skattepolitiken mm som om det var bättre förr inom dessa områden.

Retorikern Mona Sahlin försöker tycker jag vilseleda när hon säger att ”vi förlorade valet 2006 och därför behöver vi förändra vår politik”, ungefär så. Frågan är också vad vänsterpartiet tycker – här är oppositionen inte alls överens varken när det gäller den ekonomiska politiken eller utrikespolitiken eller för den delen skolpolitiken. Jag tycker att media och de borgerliga mer aktivt ska sätta ljuset och avkräva vänsterpartiet besked i flera viktiga frågor för väljarna. Den tillfälliga opinonsskjuts som s, v, mp fick under december månad är helt tack vare debatten om socialförsäkringarna och lite tack vare all fokus på mp:s Maria Wetterstrand. Det som är intressant är att fokuseringen på Westterstrand inte var så mycket kring mp:s politik och kommande överenskommelser. En intressant fråga skulle vara vad Wetterstrand och miljöpartiet tycker om Mona Sahlins kampanjresor till SAAB och Trollhättan där hon försöker lova de anställda det ena och det andra.

Ju närmare valet vi kommer hoppas jag att media också ska ställa dessa frågor – precis som de ska göra med våra partier på rikisnivå, regional nivå och på det lokala planet. Jag är övertygad om att opinionen kommer att bli som den var i oktober/november där regeringen fortfarande hade ett tillräckligt stabilt stöd som berodde på hanteringen av den ekonomiska krisen, EU-ordförandeskapet samt de reformer som regeringen presenterat inte minst på skolområdet och arbetsmarknadsområdet. Nu vet vi ungefär vad socialdemokraterna vill (återställa), när det gäller miljöpartiet är det lite osäkert fortfarande. Mest intressant är vilka vägval vänsterpartiet tänker göra under våren.

Annonser