Idag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att Västerås tilldelas 10 utbildningar som kommunala och privata aktörer får bedriva som eftergymnasiala utbildningar. Som ett led i regeringens politik att uppvärdera yrkesutbildningen, höja kvaliteten och närma den arbetslivet i dess utformning etc, inrättade regeringen denna myndighet år 2008. Myndighetens huvudkontor fick vi efter hårt arbete lokaliserat till Västerås. Detta blev därmed vår första statliga myndighet i Västerås – och det inom ett område som är viktig för vårt regionala näringsliv och för vårt arbetsmarknads-och utbildningsutbud och politik. Två av de eftergymnasiala utbildningarna som Västerås får bedriva är trafikflyg och flykteknik som finns vid Hässlögymnasiet och fysiskt genomförs utbildningen vid Västerås flygplats. Det är positivt att vi får ett förlängt beslut att bedriva dessa utbildningar i avvaktan på YH-myndighetens utredning och regeringens beslut.

Annonser