Det är bra med opinionsundersökningar så här inför valet. Idag presenterades en mätning i Svenska Dagbladet. Det är en liten temperaturmätare men långt ifrån en bild av hur det blir när vallokalerna stänger i september och definitivt inte är de en mätning på hur det kommer att gå för enskilda partier. Allt som händer fram till valdagen påverkar inställningen och sympatierna för enskilda partier, partiledare, enkilda företrädare på samtliga plan (lokalt, regionalt, nationellt). Även synen på de olika blocken påverkas- nu vill media gärna lyfta upp två block mot varandra- risken är att väljarna inte får tillräckligt med information och granskning av de enskilda partierna utan fokus blir bara på det gemensamma. Till exempel så är jag nu helt övertygad om att skolpolitiken blir en valfråga – folkpartiets kunskapsskola kommer att stå mot flumskolan. Socialdemokraterna är de som främst förvaltat och bidragit till dagens flumskola men de som mest värnar flumskolan är ändå vänsterpartiet och till viss del miljöpartiet. Men vänsterpartiet är den som har mest avvikande förslag från folkpartiets skolpolitik: man säger nej till läxor, nej till friskolor, nej till betyg, nej till befogenheteter för lärare och rektorer för att kunna få ordning och arbetsro i skolan, nej till att flytta mobbare etc etc. Det svenska folket har rätt att få klara besked från enskilda partier men också respektive allians. Men många sympatisörer som gillar det ”rödgröna” laget missar tyvärr granska viktiga delar i svensk politik där skolan är en avgörande del både politiskt men också i hur stor del av kommunernas resurser som går till de pedagogiska verksamheterna. Det är här hit de mesta av skattepengarna går och då är det intressant för väljaren att veta hur resurserna ska användas och efter vilka skolpolitiska ramar. Även på nationell nivå skiljer det sig mellan folkpartiets och vänsterpartiets/vänsteroppositionens syn på högskolan, lärarbehörighet, lärarlegitimation, konkurrens till platser vid intagning etc.

Vi som är företrädare för folkpartiet har ett ansvar att inte enbart debattera och bjuda socialdemokraterna på debatt, men exempelvis vänsterpartiet när det gäller vilka vägval Sverige ska göra när det gäller utbildningspolitiken  i stort. Sverige är ett litet, exportberoende land där flera experter menar att det är med vår kunskap och kompetens som vi kan konkurrera med Indien och Kina för att öka exporten av svenska varor och tjänster. Grunden läggs i det välfärdssystem som vi är måna om att uteveckla och där skolan är en bas för detta. Vi har nu alla ett ansvar att fram till valdagen utmana flumskolan så det inte återigen vinner mark.

Annonser